DebConf20 online avslutas

30 augusti 2020

Lördagen den 29 Augusti 2020, avslutades den årliga Debiankonferensen för utvecklare och bidragslämnare.

DebConf20 har hållits online för första gången, på grund av coronaviruspandemin (COVID-19).

Alla sessioner har strömmats, med ett antal sätt att deltaga: via IRC-meddelanden, textdokument via onlinesamarbete, och videokonferensmötesrum.

Med mer än 850 deltagare från 80 olika länder och totalt mer än 100 evenemangstal, diskussionssessioner, Birds of a Feather-sessioner (BoF) och andra aktiviteter, var DebConf20 en stor framgång.

När det blev klart att DebConf20 skulle vara ett online-evenemang endast, spenderade DebConf videogrupp en stor del tid under de följande månaderna för att adaptera, förbättra, och i vissa fall skapa ny teknologi från grunden, som skulle krävas för att göra en DebConf online möjlig. Efter lärdomar från MiniDebConfOnline i slutet av maj gjordes några justeringar, och slutligen kom vi fram till en uppsättning som inkluderar Jitsi, OBS, Voctomix, SReview, nginx, Etherpad och en nyskriven webbaserad frontend för voctomix som de olika delarna.

Alla komponenter i videoinfrastrukturen är fri mjukvara, och hela uppsättningen konfigureras via deras publika ansible-förråd.

Schemat för DebConf20 inkluderade två spår i andra språk än engelska: spanskspråkiga MiniConf, med åtta föreläsningar under två dagar, och MiniConf för malayalamtalande, med nio föreläsningar under tre dagar. Ad-hoc-aktiviteter, som införs av deltagare under hela konferensen har också varit möjliga, strömmade och inspelade. Det har även varit flera gruppmöten för att sprinta vissa områden inom Debianutveckling.

Mellan föreläsningar har videoströmmen visat de vanliga sponsorerna i loopen, men även ytterligare videos som foton från tidigare DebConfs, intressanta fakta om Debian och korta shout-out-videos som skickats in av deltagare för att kommunicera med deras Debianvänner.

För de som inte hade möjligheten att delta, finns de flesta av föreläsningarna och sessionerna redan tillgängliga genom webbplatsen för arkivet över Debianmöten, och de återstående kommer att läggas till under de kommande dagarna.

Webbplatsen för DebConf20 kommer att hållas aktiv för arkiveringsändamål och kommer att fortsätta att erbjuda länkar till presentationerna och videos av föreläsningar och evenemang.

Nästa år planeras DebConf21 att hållas i Haifa, Israel, i augusti eller september.

DebConf är hängivet till en säker och välkomnande miljö för alla deltagare. Under konferensen har flera grupper (Front Desk, Välkomstgruppen och Gemenskapsgruppen) funnits tillgängliga så att deltagare får den bästa upplevelsen möjligt, och för att hitta lösningar på alla eventuella problem som kan uppkomma. Se webbsidan om förhållningsregler på webbplatsen för DebConf20 för ytterligare detaljer om detta.

Debian tackar för åtagandet från flera sponsorer för att de stödjer DebConf20, särskilt våra Platina-sponsorer: Lenovo, Infomaniak, Google och Amazon Web Services (AWS).

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målsättningen att vara ett i sanning fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att vara ett av världens största och mest inflytelserika öppenkällkodsprojekt. Tusentals frivilliga från hela världen jobbar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Om DebConf

DebConf är Debianprojektets utvecklarkonferens. Utöver ett fullt schema med tekniska, sociala och policyföreläsningar, ger DebConf en möjlighet för utvecklare, bidragslämnare och andra intresserade att mötas personligen och jobba närmare tillsammans. Det har ägt rum årligen sedan 2000 på så vitt skilda platser som Scotland, Argentina, Bosnien och Hercegovina. Mer information om DebConf finns tillgänglig på https://debconf.org.

Om Lenovo

Som en global teknologiledare som tillverkar en bredd av anslutna produkter, inklusive mobiltelefoner, plattor, PCs och arbetsstationer så väl som AR/VR-enheter, smarta hem-/kontors-, och datacenterlösningar, förstår Lenovo hur kritiskt det är med öppna system och plattformar för en ansluten värld.

Om Infomaniak

Infomaniak är Schweiz störa webbhostingföretag, som även erbjuder backup- och lagringstjänster, lösningar för organisatörer av evenemang, live-streaming och video on demand-tjänster. De äger sina datacenter själva och alla element som är kritiska för tjänsternas funktionalitet och produkter som tillhandahålls av företaget (både mjukvara och hårdvara).

Om Google

Google är ett av världens största teknologiföretag, som tillhandahåller en bredd av Internet-relaterade tjänster och produkter så som online-reklamteknologier, sökning, molnplattformar, mjukvara, och hårdvara.

Google har stött Debian genom att sponsra DebConf under mer än tio år, och är även en Debianpartner som sponsrar delar av Salsa's continuous integration-infrastruktur inom Google Cloud-plattformen.

Om Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) är en av världens mest omfattande och brett antagna molnplattformar, som erbjuder mer än 175 fullt utrustade tjänster från datacenter globalt (i 77 tillgänglighetszoner i 24 geografiska regioner). Kunder till AWS inkluderar de snabbast växande nystartade företagen, större företag och ledande myndigheter.

Kontaktinformation

För ytterligare information vänligen besök DebConf20s webbplats på https://debconf20.debconf.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org>.