Debian Weekly News - 8 maj 2002

Välkommen till årets nittonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk.

Maskinvarudetekteringsbibliotek. En del folk tror fortfarande att Debian inte kommer med någon slags maskinvarudetektering. Detta är fel, som Petter Reinholdtsen har bevisat, eftersom han undrar varför Debian har så många maskinvarudetekteringspaket. Jeff Licquia och Noèl Köthe svarade och förklarade deras fördelar och historik.

Öppna standarder: Principer och praktik. Ett av problemen Bruce Perens har när han representerar SPI och Debian i olika standardiseringsorganisationer är att alla har varsin definition av en öppen standard. Nästan alla organisationer tillåter inkludering av programvarupatent, diskriminerande licensiering, eller andra saker som på allvar skadar ”öppenheten” hos standarden. Därför presenterar Bruce för er det första utkastet till Öppna standarder: Princip och praktik men en länk till diskussionslistan.

Ny europeisk Debianmaskin. Wichert Akkerman tillkännagav en ny maskin som kommer att stå värd för vissa delar av Debian i Europa. Eftersom pandora under senaste tiden har fallit offer för brist på diskutrymme och oregelbundna nätverksproblem kommer den att ersättas av satie, en VA2240 donerad av VA Linux Systems, för vilken Student Net Twente vid universitetet i Twente står som värd. Pandora har stått värd för QA, NM, non-US och security.debian.org.

Ny struktur på Debians utvecklarreferens. Adam Di Carlo tillkännagav sitt första utkast på en omfattande omorganisation av den nya Debianutvecklarreferensen vilken är tillgänglig här. Tanken med omorganisationen är att samla plikter, resurser, paketeringstips och andra saker att göra bortom paketering i egna kapitel.

Debian förinstallerat på HPs bladserver. Detta är mest intressant för de av er som använder Debian i en professionell miljö. Hewlett-Packard tillkännagav att deras HPs bladserver bh7800 levereras med Debian GNU/Linux (2.2r3) förinstallerat. HPs bladserver bh7800 innehåller flera serverkort, varje serverkort är en enkortsdator som kör ett separat operativsystem.

”Howto” för underprojekt. Ben Armstrong började skriva ett ”howto”-dokument för underprojekt i debiandoc-sgml. Baserat på erfarenheter med att starta och hålla nya underprojekt inom Debian vid liv förklarar Ben Armstrong hur man påbörjar ett underprojekt i Debian, och varför de är viktiga för Debians livskraft och kvalitet.

Debiandoc-SGML Version 2. Osamu Aoki (青木 修) började diskutera förbättringar i nästa generation av dokumentgenerering. Eftersom Woody i praktiken är fruset och debiandoc-sgml är i mycket komplett form för utgåvan verkar det vara dags att samla en lista över efterfrågade förbättringar. Han har redan lagt till en första omgång punkter som han vill ändra.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 1 paket övergavs under veckan och behöver en ny ansvarig. Detta ger totalt 83 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN. Vi ser tyvärr inte allt, och denna månad kommer vi vara mycket upptagna. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.