Debian Weekly News - 15 maj 2002

Välkommen till årets tjugonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Enligt denna lista över ursäkter, som säger ”Ge mig ett F, ge mig ett R, ge mig ett Y, S, N, I, N, G. Vad blir det?”, verkar det som Woody gått in i nästa steg. Inte alla av er känner till det, men Bdale Garbee är radioamatör, och som sådan kommer han hålla ett föredrag vid Dayton Hamvention Activities.

BTS-design på gång. På sändlistan debian-debbugs diskuteras det en omdesign av Debians felrapporteringssystem (BTS). Manoj Srivastava arbetar på ett designdokument som kommer att hållas à jour. Det innehåller målsättningar, gränser, gränssnitt och användningsfall. Om du saknar en specifik funktion, skriv några rader till srivasta@debian.org.

Uppdatering om DebConf 2. Debian Conference 2 (DebConf) kommer hållas vid York universitet i Toronto, Ontario, Kanada mellan 5-7 juli 2002. Joe Drew som påtog sig bördan att organisera årets DebConf sände in en uppdateringsrapport. Mer än 100 personer, varav mer än 25 Debianutvecklare, har redan anmält sig till konferensen. På grund av krav från York universitet är sista anmälningsdag för Debconf och boende vid universitetet den 31 maj 2002. Om du inte hinner med att anmäla dig före detta datum kan du fortfarande delta, men du kan inte få boendet ordnat via Joe och hans mannar.

Woody-dvd:er fungerar bra. Steve McIntyre sände in en framgångsrapport för Woody-dvd:n. Han testade de han skapat från en lokal spegel på flera slumpmässigt valda maskiner på kontoret, bland andra en Thinkpad, en liten Dell-serverburk och några äldre hemmabyggda maskiner. Alla verkar fungera bra med Isolinux-koden och läser in installationsprogrammet utan problem.

Föreslagen Javapolicy. Ola Lundqvist tycker att eftersom Woody nästan har släppts så är det dags att diskutera om den föreslagna Javapolicyn är mogen eller inte. Kommentera förslaget och sänd dina åsikter till sändlistan debian-java.

Debianinstallation genom en USB-diskettstation. Gernot Weber undrade hur han skulle göra för att installera Debian med en USB-diskettstation. Räddningsdisken startade men installationsprogrammet hittade inte rotdisken efter diskbytet. Werner Heuser påpekade att en speciell startflagga kan behövas för att få Linux att upptäcka diskettstationen. Om detta inte fungerar kan man fortfarande pröva andra installationsmetoder, såsom beskrivs i Linux-Mobile-Guide.

Debian för amatörradio. Ett nytt underprojekt skapades: Debian-Ham, en distribution för amatörradiooperatörer. SunSITE.dk tillhandahåller ett CVS-utrymme, en MySQL-databas och flera sändlistor. Joop Stakenborg förklarade att detta projekt inte är ett försök att skapa en avgrenad distribution, och fortsätter med att ge orsaker till varför ett underprojekt kan vara användbart och när idén uppstod.

Hurd inuti Bochs? Neil Levine undrade om Hurd kunde köras inuti Bochs (en IA-32-(x86)-pc-emulator), varpå Robert Millan svarade med tilllämpliga nätverksresurser. Alfred Szmidt skrev en bra guide om hur man skapar en GNU/Hurd-avbildning som kan användas med Bochs. En avbildning kommer att sändas in till listan över diskettavbildningar med förinstallerade system.

SGML-/XML-policygrupp grundad. Mark Johnson började att grunda en SGML-/XML-policygrupp. Dess mål är att skapa en ny Debianpolicy för paketering, implementering, osv., av XML, SGML och relaterade saker. Adam Di Carlo och Mark började skriva ett utkast för ett år sedan i ett försök att utveckla en implementation enligt LSB. Dokumentet är dock långt ifrån färdigt.

Nya startdisketter för Woody. David Kimdon tillkännagav att en ny version 3.0.23 av startdisketterna snart kommer att släppas. Han säger att några av anpassningarna troligen kommer använda denna version för Woody, beroende på olika faktorer. En testuppsättning för i386 är tillgänglig här, tillsammans med en ”changes”-fil. Testa och rapportera till sändlistan debian-boot.

Debianseminarium hållt i Korea. Förra söndagen stod koreanska Debiananvändargruppen värd för årets första Debianseminarium (engelsk översättning finns här). Sådana evenemang äger rum fyra gånger per år. Gruppen som förberett seminariet tillkännagav att detta seminariums mål är filsystemshantering och säkerhetskopiering av filsystem för erfarna systemadministratörer, avsett att uppmuntra användandet av Debian GNU/Linux som filsystemsserver. Flera personer diskuterade filsystem, metoder för säkerhetskopiering, Debianrelaterade frågor och uppskattade seminariemötet.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 1 paket övergavs under veckan och behöver en ny ansvarig. Detta ger totalt 80 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN. Vi ser tyvärr inte allt, och denna månad kommer vi vara mycket upptagna. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.