Debian Weekly News - 18 juni 2002

Välkommen till årets tjugotredje utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Vi ber om ursäkt för att ni varit tvungna att överleva två veckor utan något nytt nummer av Debian Weekly News, men eftersom Joey är den enda huvudredaktören och han var otillgänglig ett tag, var den tvungen att skjutas upp. Från och med nu kommer DWN att släppas på tisdagar (troligen lite tidigare än idag), så att LWN kommer få en möjlighet att referera en aktuell version i sin veckorapport.

Ny kompileringsinfrastruktur för säkerhetsuppdateringar. Anthony Towns rapporterade om hur säkerhetsuppdateringar kommer hanteras i framtiden. Säkerhetsarkivet kommer förändras så att det använder katie, vaktmästarprogrammet för standardarkivet, och paketen kommer byggas av automatiska kompilerare precis som om de var vanliga paket. Brevet innehåller detaljerad information.

Statusuppdatering om utgivningen. Anthony Towns sände en uppdatering angående Woodyutgåvan, och betonar att vi inte är riktigt klara med att utveckla Woody. Anthony uppmanar även utvecklare att fortsätta peta i Woody och rätta de kvarvarande problemen. Han frågar om det finns några större desperata problem som måste fixas innan vi ger ut den?

Inofficiella Woody-mini-cd-avbildningar. Chris Lawrence rapporterade han uppdaterade LordSutch.com:s mini-cd-avbildningar för Alpha, i386, m68k och PowerPC till Woodys aktuella nivå. Huvudändringen är uppgraderingen av dpkg och att ipppd läggs in för för ISDN-användarna. Avbildningarna är tillräckligt små för att brännas på en 8cm-cd-r/rw och innehåller tillräckligt med paket för att installera en fungerande version av Debian Woody utan att ansluta mot nätet.

Brandväggen Gibraltar. Joey rapporterade om Gibraltarprojektet, vars mål är att skapa ett Debian GNU/Linux-baserat router- och brandväggspaket, vilket skall kunna startas direkt från en cd-rom. Deras huvudutvecklare, Rene Mayrhofer, är en Debiankille och källkoden för projektet är tillgänglig för hämtning.

Debian i din stereoanläggning? Det sades på linuxdevices.com att SONICblues Rio Central bygger på bilmusikspelaren Rio (tidigare empeg), vilken utvecklades från en tidig version av Debian/ARM-anpassningen med en StrongARM SA1110-system-på-en-krets-processor. Rio Central är en hi-fi-hemstereokomponent som lagrar upp till 650 cd på sin inbyggda hårddisk. SONICblue beskriver Rio Central som ”enkel som en cd-spelare, men smart som en pc”.

Debian vid Berlins Linux-infodagar? I september arrangeras ytterligare en GNU/Linux-mässa i Berlin, Tyskland. Den planeras innehålla föredrag om GNU/Linux inom staten, i nätverket och på skrivbordet under Berlins Linuxinfodagar. Folk som är intresserade bör titta på artikeluppmaningen (även om insändningsperioden är över) och ta kontakt med organisatörerna.

Debian vid Linux.conf.au 2003? James Bromberger berättade för oss om Linux.conf.au 2003, vilket kommer äga rum vid västra Australiens universitet i Perth mellan 22-25 januari. Artikeluppmaningen gäller fortfarande, så du kan sända in sammanfattningar av föredrag om Debian. Om du istället vill anordna ett BoF-möte bör du även då kontakta organisatörerna. Det finns också stora möjligheter att ytterligare en Debianminikonferens kommer äga rum 20-21 januari 2003.

Debianutvecklarenkät. Matt McClanahan bad om en minut från Debians paketansvarigas tid för att hjälpa till med att samla en del information. Enkäten är anonym och frågar i grund och botten om demografisk information som kan användas på en kurs för korrelation. Matt planerar att publicera resultaten senare.

Debianprojektet vid LinuxTag 2002. Debianprojektet deltog i årets LinuxTag-mässa. Vi hade tur och fick ett stort monter och använde en videoprojektor för att attrahera besökare, vilket fungerade väl. Montern bemanning gav bort gratis Woody-cd, sålde muggar och t-tröjor och organiserade en endagskonferens för Debianfolk. Jon Åslund släppte en dagbok tillsammans med några bilder. Under mässan bjöds Joey in som Debianrepresentant till en Internetdiskussion om UnitedLinux-projektet.

Debian vid Linux@work-mässorna. Debianprojektet har bjudits in att delta i årets Linux@work-mässor. Mässan reser runt och stannar i viktiga europeiska städer. Denna mässa och konferens är helt tillägnad företagsfolk som planerar, eller inte planerar, att använda GNU/Linux. Några speciallösningar kommer att visas tillsammans med allmänna projekt. Alexander Schmehl skrev en rapport för Frankfurtmässan, Wouter Verhelst skrev en för Brysselmässan och Federico Di Gregorio sände in en rapport om Milanomässan.

Processoroptimerade Debiankompileringar? Lite då och då dyker frågan upp varför Debian inte stöder Pentiumoptimerade eller Athlonoptimerade binärer för den specifika processorn. Som Michael Stone visar har dock ingen utfört några undersökningar för att bevisa idén att saker kommer gå märkbart snabbare. Daniel Burrows noterade även att vi inte tillhandahåller en optimerad glibc på grund av oförutsedda fel med dess optimering.

Bästa paketeringspraxis, akt II. Raphaël Hertzog tillkännagav att han har en inledande lista över bästa paketeringspraxis som han vill dokumentera i utvecklarreferensen. Han skapade tomma stycken i cvs-versionen och han letar efter frivilliga som kan skriva text för dessa.

Önskelista för efter Woody. Erich Schubert påbörjade en diskussion om saker han (och andra) vill se stödas av nästa utgåva, dvs. efter Woody. Den samlade listan är lagrad här och innehåller en hel del saker, såsom märkningar på paket, stöd för UTF-8, ett modifierat utgivningsförslag, Hurd och IPv6 bland annat.

Nytt policyförslag för ordlistor. Agustín Martín Domingo tillkännagav ett förslag för ”Debians policy för stavningsordlistor och -verktyg”, såväl som det nya paketet dictionaries-common, vilket kommer tillhandahålla infrastrukturen som behövs för att implementera det. Detta är en kungörelse för alla intresserade användare och utvecklare. Det föreslagna systemet täcker ispell-ordlistor och ordlistepaket. Kommentarer bör sändas direkt till Agustín.

UKUUGs Linuxutvecklarkonferens 2002. Robert McQueen berättade för oss om den kommande UKUUGs Linuxutvecklarkonferens 2002 som kommer äga rum i Bristol mellan torsdagen den 4 och söndagen den 7 juli. En rad intressanta föredrag från ett stort antal namnkunniga personligheter inom fri programvara och öppen källkod kommer äga rum. Debianprojektet kommer närvara med ett monter i ”.ORG”-delen.

Oinstallerbara paket i Woody. Santiago Vila rapporterade om paket i Woodyutgåvan som för närvarande inte går att installera på grund av ett eller annat fel. Det är dock inte otroligt att några av dessa ärvts från Potatoutgåvan för länge sedan och ännu inte rättats. För de av er som vill rätta denna sorts problem finns det en lista över beroenden som inte är uppfyllda i Woody och Sid såväl som Santiagos sidor och QA-systemet.

Pressmeddelande för Woodyutgåvan. Joey Hess sände in en sida uppmaning till kommentarer för det kommande pressmeddelandet. Om du känner att någonting saknas eller ett stycke är vilseledande, ta kontakt direkt med Joey Hess.

Automakesagan... Joseph Carter tog tillfället i akt och släppte en detaljerad beskrivning av den nuvarande situationen vad gäller automake och autoconf. På grund av inkompatibiliteter i automake 1.5 har versionen i Woody återställts till version 1.4 så att konfigurationsskript för källkodspaket i den distributionen inte går sönder. Joseph föreslår att hoppa över automake 1.5 och istället välja version 1.6 eftersom de åtminstone är kompatibla.

Utvecklarguide till säkerhetsuppdateringar. Wichert Akkerman, medlem i Debians säkerhetsgrupp, släppte ett dokument som beskriver hur den nya säkerhetsinfrastrukturen är avsedd att fungera. Om en paketansvarig behöver sända in en säkerhetsrättelse för en släppt utgåva måste den gå direkt via security.debian.org (och inte till huvudarkivet) eller via säkerhetsgruppen som tidigare.

Debian på Sharp Zaurus. Matt Zimmerman hade nyligen lyckan att ha en av dessa underbara små leksaker i sin ägo. Matt är intresserad av att skapa en fullt funktionell Debianmiljö för Zaurus, med alla tillbehör (inklusive pakethantering med dpkg och apt). Philip Blundell pekade mot GPE-projektet som också tydligen har Debian som basdistribution.

Formgivning av ett apt-src-program. Joey Hess började formge ett verktyg vars avsikt är att eliminera behovet av binära källkodspaket (som tetex-src) och stöda kompileringsberoenden för källkodspaket. Det behöver något slags statusfil för att lista installerade källkodsträd tillsammans med deras placering och version. Verktygene bör fungera för alla användare och inte bara superanvändaren.

SE Linux-lekmaskin. Russell Coker tillkännagav att han har satt upp en maskin som kör SE Linux (med säkerhetstillägg) och ett känt rootlösenord. SE Linux använder kapabiliteter och speciella säkerhetsnivår, vilket får till följd att du inte kan förstöra systemet som root. Om du någonsin önskat veta hur SE Linux känns kan du testa det.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 78 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN. Vi ser tyvärr inte allt, och denna månad kommer vi vara mycket upptagna. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.