Debian Weekly News - 19 november 2002

Välkommen till årets 45:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Om du inte har kommit på vad du ska ge bort i julklapp i år, ta då en titt på den här Debiankonstsamlingen. Fler goda nyheter, Drew Scott Daniels rapporterade att LZW-patentet i USA går ut den 20 december 2002. LZW används som komprimeringsmetod av flera dataformat, bland annat TIFF.

Utkast till patentpolicy för W3C. Advokat Larry Rosen rapporterar att World Wide Web Consortium (W3C) behöver kommentarer på det sista utkastet till sin nya patentpolicy. De goda nyheterna är att detta sista utkast säger att alla W3C-specifikationer måste kunna implementeras fritt. Larry säger att ”man nu måste få höra från fri programvarumiljön att de stöder denna policy så att det inte ogörs av allmänhetens kommentarer och när det läggs inför W3Cs rådgivande församling”. Kommentarer tas emot fram till den 31 december 2002 på www-patentpolicy-comment@w3.org.

Paket borttagna av ansvarige för utgivningen. I enlighet med den kungörelse som gavs förra månaden rapporterade Anthony Towns att omkring trettio paket paket tagits bort från distributionen. Åtminstone ytterligare tre paket togs dock även bort från non-US-distributionen. Anthony säger att dessa paket måste sändas in igen och kommer att anses som nya paket av den vanliga paketbehandlingen. Se dock till att alla kända fel faktiskt rättats innan ni gör så.

Förhandsutgåva av OpenOffice.org tillgänglig. Chris Halls tillkännagav sin nya uppsättning förhandsutgåvor för programsviten OpenOffice.org (OOo). Ut ifall det inte hittas några fel i dessa paket är det meningen att de inom kort skall sändas in till den instabila utgåvan. Dessutom bad uppströms om hjälp med ett nytt initiativ om att göra OOo till en väluppfostrad medborgare på folks hårddiskar genom att använda systemets inbyggda installationsprogram vara det förvalda sättet att installera, förändra eller avinstallera det. Självklart listas redan Debian som stött av nästa utgåva.

Tillägg till röstningsproceduren. De nuvarande stadgarna innehåller vissa tvetydigheter och olika personer har olika åsikter om vad stadgarna säger skall göras om Debian någonsin håller en omröstning där några av valen kräver tillägg i stadgarna och andra inte gör det. Dessutom kan enligt vissa av dessa tolkningar stora omröstningar med populära alternativ ge resultat som är en besvikelse. Flera personer arbetar på ett reviderat omröstningsförfarande som inte innehåller dessa tvetydigheter, och vilka förkastar så få röster som möjligt även för omröstningar med omfattande röstlängder och flera populära alternativ.

Statistik om Debian på skrivbordet. En pågående enkät på Desktoplinux.com som frågar om vilken GNU/Linux-distribution användarna föredrar för skrivbordsanvändning- Förra månaden kom Debian fyra på 8,9%. Denna gång, med 14,1% av rösterna, har Debian med stormsteg passerat Red Hat och SuSE och placerar sig på andra plats efter Mandrake. Runt 1300 fler röster registrerades jämfört med oktober, totalt 6200 svar.

Om att följa Linux Standard Base. Steve Greenland tog upp några frågor om hur run-parts från paketet debianutils borde hantera filnamn. Run-parts används för att exekvera ett antal skript eller program som befinner sig en katalog (till exempel skript i /etc/cron.daily). Programmet ”run-parts” kräver understreck eller bindestreck. Eventuella filnamn med punkt i ignoreras, så att skript som ”skript.dpkg-new” hoppas över. Ett fel lades in med ett förslag om att punkter skulle tillåtas i filnamn, till exempel ”skript.sh” och det påpekades att Linux Standard Base kräver att punkten tillåts. I stället för att göra plötsliga förändringar i run-parts ansåg Steve att det vore en bra idé att komma fram till ett standardiserat sätt som alla program av den här typen kunde uppföra sig på i Debian.

MAME på väg att licensieras enligt GPL? Det rapporterades att Multi Arcade Machine Emulator (MAME)-utvecklarna har antytt att de överväger att släppa framtida versioner enligt GNU General Public License (GPL). MAMEs nuvarande licens innehåller specifika begränsningar som gör den icke-fri enligt Debians riktlinjer för fri programvara. Om MAME skulle införa GPL vore det ett positivt tillskott till fri programvara, även om de flesta spel-ROM som MAME använder förblir ytterst ofria.

Hjälp med signerade paket. Javier Fernández-Sanguino Peña bad om hjälp med att integrera signaturtester i Debians användarinfrastruktur. Ian Jackson väckte ytterligare frågor om smittade system och behovet av en certifieringsauktoritet. Javier behöver dock fortfarande signaturer för varje paket och Anthony Towns förklarade detaljerat varför detta återigen inte är vad Debian borde göra.

Bli av med odokumenterade manualsidor. Manoj Srivastava rapporterar om att det finns ett förslag om att ändra manualsidan ”undocumented(7)”. Förslaget anger mer explicit att avsaknaden av manualsida är ett fel och att det skall rapporteras till felrapporteringssystemet.

Webbadresser i paketbeskrivningar. David Goodenough (som ett exempel för andra) frågade huruvida webbadresser till uppströms kunde läggas till paketbeskrivningarna på våra paketsidor. Raphaël Hertzog påpekade att det redan dokumenteras i ”Best packaging practice” att lägga till en uppströmswebbadress i beskrivningen. Joey Hess anmärkte dock att ”Description”-fältet (beskrivning) inte är avsett för att slumpmässigt dumpa information som inte platsar i några andra fält. Branden Robinson lade till slut till att policyn redan kräver URL:er, men i ”copyright”-filen.

Paket för förhandsutgåvan av Phoenix. Eric Dorland tillkännagav paket för förhandsutgåvan av webbläsaren Phoenix, vilken är en omskrivning av Mozillas webbläsarkomponent, liknande Galeon. Det finns ännu inga källkodspaket eftersom Eric inte kommit på något bra sätt att paketera källkoden och han inte vill paketera onödiga komponenter eftersom det faktiskt är rätt så stort.

Projekt för tillgänglighet i Debian. Mario Lang summerade det aktuellt tillstånd för vad som gäller tillgänglighet i Debian och försökte även ge en liten översikt över uppgifter som behöver utföras för att se till att Debian är tillgängligt för personer med handikapp. Den innehåller referenser till programvara som redan är del av Debian och försöker summera situationer samtidigt som den ger en förteckning över uppgifter för personer som vill hjälpa till.

Knoppix-Med. På grund av den stora framgången med Knoppix har folk från underprojektet Debian-Med påbörjat ett Knoppix-Med-projekt för att lägga in flera olika medicinska programvaror i det. Dokumentet som beskriver hur man gör om Knoppix så att det innehåller GNUmed och annan medicinsk programvara är äntligen tillgängligt.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Raul Miller, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.