Debian Weekly News - 24 december 2002

Välkommen till årets 50:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Om du bor i Australien och vill lära dig mer om IPv6 kan en IPv6-minikonferens före Linux Conference Australia vara av intresse. Tyvärr äger den rum samtidigt som Debians minikonferens. Tyska debianforum firade i dagarna sitt ettårsjubileum. Vi önskar alla ni som firar jul en God Jul och en trevlig helg.

Mono för Debian? Senaste numret av Mono Weekly News rapporterade att Alp Toker släppt Platano, den allra första Monobaserade mediaspelaren. Mono är den fria implementationen av Dotnet-ramverket. Han har även paketerat GNOME#-kapabla paket och skapat ett arkiv för både för Sid och Woody som lätt kan nås via apt-get.

Debiandokumentation i GFDD. Gaetano Paolone tillkännagav den ”stabila” starten av GNUtemberg! Free Documentation Database (ungefär GNUtembergs databas för fri dokumentation, GFDD). GFDD är en fri databas för fri dokumentation och tillhandahåller tjänster såsom indexering, hantering av översättningar, information om officiell publicering, betygssättning av dokument, statistik och sökningar. Databasen innehåller just nu 18 engelska och fyra italienska dokument som täcker Debiansystemet.

SSH för Hurd. Philip Charles upptäckte att Hurd inte tillhandahåller /dev/urandom. Tyvärr kräver ssh dess slumpmässighet för att skapa nycklar, vilket gör att den senaste Hurd-cd:n innehåller ett ssh-paket men inte installerar det som standard. Simon Law påpekade att en slumpmässig översättare kan anslutas till enheten.

Debian GNU/Linux för teknikförfattare. I artikeln ” Painless Linux” (smärtfri Linux), vilken riktar sig mot teknikförfattare, förklarar Bruce Byfield GNU/Linux och fördelarna med att använda det. Flera tillämpningar som tekniska personer troligen vill använda räknas upp. Debian GNU/Linux finns bland de distributioner han föreslår.

Colin Walters talar om skrivbordet. DesktopLinux.com publicerade en intervju med Colin Walters, som grundade underprojektet Debian på skrivbordet i oktober. Colin förklarar filosofin bakom projektet, talar om det nya installationsprogrammet för Debian och berättar varför han anser att en del av Debians infrastruktur bör inrikta sig mot XML.

Uppdaterad statistik om Debian på skrivbordet. På samma tema så har DWN regelbundet rapporterat om en pågående enkät om vilken GNU/Linux-distribution användare föredrar för skrivbordsarbete. Det är med glädje vi tillkännager att Debian nu ligger etta med 22% av rösterna, marginellt före Mandrake (21,7%). Omkring ytterligare 2700 röster har registrerat sedan november, vilket ger totalt 8900 svar.

IEEE-introduktion av Debian GNU/Linux. Konsultnätverket i San Diego-avdelningen av Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) tillkännagav att man kommer stå värd för en enkvällsintroduktion av Debian GNU/Linux. Målet är att hjälpa deltagarna att förstå installationsproceduren och grundläggande administration. Evenemanget kommer hållas måndag 13 januari på Sizzler i San Diego. Föredragshållare är Alex Perry, en systemadministratör och äldre medlem i IEEE och Konsultnätverket i San Diego.

Bygga små cd-avbildningar. Santiago Garcia Mantinan meddelade att han utvecklat en patch för debian-cd som gör det möjligt att bygga små cd-avbildningar. Patchen gör det möjligt att producera avbildningar med bara debian-installer och dokumentation (45 Mbyte), eller i tillägg de filer som är nödvändiga för en minimal installation (83 Mbyte). Santiago undrade vilken av dessa två avbildningar som borde byggas officiellt. Tollef Fog Heen tyckte att bägge kunde byggas medan Jason Andrade påpekade att allt för många olika cd-avbildningar gör livet svårare för speglar och dessutom förvirrar nybörjare.

Fullständig nätverksinstallation. Cassandra Lynette Brockett meddelande att hon modifierar en av root.bin-filerna från Woody för att göra det möjligt att helt nätverksstarta och installera utan att behöva vare sig disk eller cd i målmaskinen. Hon har redan fått det att fungera på i386-arkitekturen och fortsätter att jobba på dokumentation. Efter få svar på sändlistan undrade hon dock om någon var intresserad av det.

Samarbete med Debianbaserade distributioner? Javier Fernández-Sanguino Peña undrade om GNU/Linuxdistributioner baserade på Debian är så samarbetsvilliga de borde vara. Medan distributioner som Progeny bidrar tillbaka till Debians kärna tenderar det arbete som läggs ned på andra distributioner inte att integreras i Debian. Javi försöker samarbeta med Linex (endast på spanska) för att få förbättringarna tillbaka till Debian men undrar hur andra Debianbaserade distributioner kan uppmanas att bli mer samarbetsvilliga.

Sökmaskinen tillbaka igen. Craig Small tillkännagav att sökmaskinen för Debians webbplats åter är tillgänglig. Språk med tvåbyteteckenkodningar har visst stöd, men de fungerar fortfarande inte så bra som de borde och översättarna bör tillse att deras översättningar är à jour. Hursomhelst anser Craig att en hyfsat sökmaskin är bättre än ingen alls.

Versionshantering av bibliotek. Rob Browning undrade vilken version so-namnet på ett bibliotek bör innehålla om samma källkod som tidigare används men det länkas mot en ny utgåva av ett annat bibliotek. Om so-namnversionen ökas kan biblioteket bli inkompatibelt med andra distributörers bibliotek, men om så inte görs kan paket som beror på det och inte byggts om bli oanvändbara. Junichi Uekawa (上川純一) förklarar sin so-namnhantering och tillägget att den instabila utgåvan kommer gå sönder såvida inte en samordnad insändning med ombyggda versioner av alla paket som beror på detta bibliotek utförs. Rob lade senare till sin föreslagna angreppsvinkel.

Övervaka Debian i GNOME-panelen. Daniel Burrows tillkännagav en förhandsutgåva av apt-watch, ett panelprogram för GNOME 2 som letar efter uppgraderingar. Han kommer inte att ha möjlighet att arbeta på det på ett tag men avslutade med en förteckning över oavslutade delar. Emile van Bergen tillade att ikoner inte bör blinka eftersom detta skulle utöva allt för stor påtryckning för att få systemet uppdaterat och distrahera folk från annat arbete, men att det kanske kan vara en vettig idé för system som kör den stabila utgåvan.

Förvald skrivbordsbakgrund. Stefan Schwandter undrade hur man väljer förvald bakgrundsbild för de flesta skrivbordsmiljöerna och fönsterhanterarna. Colin Walters svarade att detta kräver åtminstone GNOME 2.2 och att han redan lagt ned en del tid på att implementera detta i paketet desktop-base.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 21 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 156 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andrew Shugg, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.