Debian Weekly News - 31 december 2002

Välkommen till årets 51:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Många av er firar troligen nyårsafton; medan ni gör det, ta ett tillfälle till att reflektera över det gångna året: Vad måste göras inom fri programvarumiljön? Vad skulle jag själv kunna bidra aktivt?

51 utgåvor av DWN producerade. Du läser just nu den 51:a utgåvan, vilket betyder att det samtidigt är den 51:a veckan vi samlar information om intressanta aktiviteter inom Debianprojektet, skriver artiklar, korrekturläser och översätter. Även om den engelska utgåvan förbereds av enbart en liten grupp folk med en huvudredaktör är många fler personer inblandade innan du kan läsa utgåvan. Varje utgåva sänds till korrekturläsare och förbättras även av översättarna. Varje utgåva översätts dessutom till flera olika språk samtidigt.

Tack till bidragslämnare och översättare. Ett stort tack till Andre Lehovich och Matt Black som bidragit med flera artiklar, såväl som alla andra som har bidragit med artiklar mer sällan. Tusen tack till Rob Bradford, Andreas Schuldei och Thomas Bliesener som korrekturläser artiklarna. Tack även till David Martínez Moreno, Frédéric Bothamy, Gustavo Noronha Silva, Ignacio García, Lukasz Jachowicz, Miquel Vidal, Nobuhiro IMAI (今井伸広), Oohara Yuuma (大原雄馬), Peter Karlsson, Pierre Machard och Thomas Bliesener vilka översätter alla utgåvor till katalanska, franska, tyska, japanska, polska, portugisiska, spanska och svenska. (Och naturligtvis tack till Martin ”Joey” Schulze som sammanställer DWN varje vecka /Ö.a)

Årssammanfattning för GNU/Linux år 2002. Slutet av året är när folk tar en paus och reflekterar över vad som hänt under året som slutar. Våra kollegor på Linux Weekly News har skrivit ihop en årssammanfattning för GNU/Linux år 2002. Trots att det varit problem med ekonomin över hela världen fortsätter fri programvara att utvecklas och samla styrka. Årssammanfattningen är uppdelad per månad, som vanligt.

Nya startdisketter för Woody. Eduard Bloch anmälde sig som frivillig för att samordna nästa utgåva av Debians startdisketter (boot-floppies). Nästa uppdatering av Debian 3.0 planeras till cirka två månader efter r1, så det är åtminstone en och en halv månad kvar. De nya startdisketterna kommer rätta kända problem för några arkitekturer och innehålla en nyare kärna.

Donationer sökes. Under slutet av detta år söker flera ideella organisationer som stöder fri programvara donationer. För bosatta i Förenta staterna är dessa donationer avdragsgilla. Över två tredjedelar av Free Software Foundations (FSF) budget kommer från individuella donatorer. FSF startade nyligen sitt program för associerat medlemskap. GNOME Foundation hoppas kunna stå för resekostnader för några utvecklare som deltar på den årliga GUADEC-konferensen. Software in the Public Interest (SPI) tar emot donationer för Debianprojektet.

Automatiskt testa om användare existerar. Matt Hope upptäckte att några paket tittar i /etc/passwd för att se om en användare finns eller inte. Han ansåg att detta kunde ge problem på system som använder andra autentiseringsmetoder, såsom NIS eller LDAP. Matt Zimmerman gav honom rådet att sända in felrapporter mot dessa paket och be paketens ansvariga att istället använda getent.

GTK+ 2.2 för Debian. Akira Tagoh (田郷明) rapporterade att GTK+-gruppen släppt version 2.2 av Gimp Toolkit-biblioteksfamiljen (GTK+). Biblioteken är kompatibla med version 2.0 men ger ett problem i libgnomeui. Därför kommer GNOME 2 inte att fungera med GTK 2.2 även om GNOME 2.1 kräver det. Akira har därför för avsikt att sända in nya paket till den instabila utgåvan under tiden.

Fler Alpha- och Sparcanvändare inom kort? Jaldhar Vyas informerade oss att Red Hat avslutat sitt officiella stöd för alla sina utgåvor för Alpha- och Sparcarkitekturerna. Debian stöder dock fortfarande dessa arkitekturer tillsammans med andra och användarna kan dra fördel av den stora mängden fri programvara, felrättelser och snabba säkerhetsuppdateringar.

KDE 3.0.5a-paket för Woody. Ralf Nolden tillkännagav att han sänt in Debianpaket för KDE 3.0.5a till KDEs huvudserver. Denna insändning innehåller de senaste säkerhetsuppdateringarna för KDE. Arkiven kan nås via apt-get från download.us.kde.org. Paket för KDevelop 2.1.4 sändes också in dagen därpå.

Bygga in Debian GNU/Linux på ett 32 Mbyte CompactFlash-kort. Bao C. Ha beskriver de tekniker han använde för att reducera en Debianinstallation till mindre än 32 Mbyte. Bao började med debootstrap som skapade ett startbart Debianfilsystem på 121 Mbyte med stöd för VPN/brandvägg/router. Genom att ta bort dokumentation och komprimera rotfilsystemet med kärnmodulen cloop kunde han reducera storleken till 27,6 Mbyte. Den slutliga avbildningen är avsedd för OpenBrick-E, en liten maskinvaruplattform optimerad för lösningar med öppen källkod/fri programvara. Videokortet kräver dock en icke-fri endast binär XFree86-utgåva.

Uppdaterings-cd för Debian 3.0r1. Steve McIntyre tillkännagav att han har skapat en uppsättning uppdaterings-cd-avbildningar som innehåller nya och uppdaterade paket från 3.0r1. Avbildningarna gjordes ursprungligen som två fulla cd med alla 11 stödda arkitekturer, men efter kommentarer från Jason Andrade, skapade Steve separata skivor för varje arkitektur. Även om detta tar upp mer diskutrymme bör det vara enklare för användare och även spara bandbredd. Filerna kommer att kunna hämtas från de vanliga platserna när servern åter är tillgänglig, vilket kommer att ta några dagar.

Ta bort röta från /etc. Joey Hess undersökte sin /etc-katalog och upptäckte en hel del skräp som lämnats kvar efter borttagna paket som inte städat upp ordentligt: symboliska länkar som inte pekar någonvart, övergivna kataloger och så vidare. Han kom på tanken att skriva ett speciellt Debianpaket som letar efter röta som lämnats kvar av andra paket i sina postrm-skript, och städar upp det.

Bygga om alla Debianpaket. Junichi Uekawa (上川純一) rapporterade om ytterligare en körning av pbuilder. Ett försök att kompilera om alla källkodspaket påbörjat den 9 december höll på till den 24 december på hans maskin. Bara 529 paket gick inte att bygga från källkoden, vilket ger 6000 paket framgångsrikt byggda. Gerhard Tonn försökte också att kompilera om samtliga C++-paket med GCC 3.2 innan det tas in som standardkompilator.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tolv paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 165 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.