Debian Weekly News - 11 mars 2003

Välkommen till årets tionde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det har varit en stor vecka inom utvecklingen av kärnan, arbete som gjorts nyligen lovar spännande förbättringar för skrivbordsanvändare. Under tiden har Openstuff.net nyligen släppt en mängd billiga kul Debianprylar, bland annat t-tröjor, polotröjor, träningströjor och resväskor.

Omröstning i DPL-valet. Debianprojektets sekreterare skickade ut röstsedlar för årets val av Debianprojektledare (DPL). Förra årets omröstningsmaskineri, vilket är relativt vältestat, kommer att återanvändas. Ordningen på kandidatnamnen på röstsedeln valdes slumpmässigt och de röstande kan rangordna alla kandidater. Rösterna måste signeras med GnuPG (eller PGP) och komma in senast den 29 mars 2003 klockan 23:59:59 UTC. Realtidsröststatistik är tillgänglig.

Använda översatta debconfmallar. Michael Bramer berättade för oss om möjligheten att använda översatta debconfmallar som underhålls av Debian Description Translation Project. Flera språk stöds och vad som händer kan ses i en graf. Michael summerade diskussionen.

Testa GCC 3.3. Matthias Klose bad att den kommande GNU Compiler Collection (GCC) 3.3 skulle testas med äkta program. Innan versionen släpps måste den uppfylla flera kriterier. Paket bör kompileras om med gcc-snapshot från den instabila utgåvan.

Utgivningsplan för Sarge? Anthony Towns skriver om problem som Debian kommer stöta på snart, nu när glibc från den instabila utgåvan migrerar till uttestningsutgåvan. Han undrar om debian-installer är i ett godtagbart tillstånd, och om inte, vad som behövs för att få det (eller något annat) lämpligt att ges ut, och hur lång tid det kommer ta? Anthony söker även frivilliga som kan hjälpa med uppgifter som den utgivningsansvarige har.

Qmail på Debian. Vincent Hillier har skrivit en artikel som beskriver hur man använder qmail på Debiansystem. Dokumentet förklarar hur man driftsätter Qmail-epostservrar i flera situationer. Inga förkunskaper om Qmail krävs, eftersom artikeln beskriver varje steg från installation till att köra POP och DNS på samma maskin.

Kompilera Linuxkärnan på Debian. Clinton De Young, författare till The Very Verbose Debian 3.0 Installation Walkthrough (ungefär: Den mycket mångordiga installationsguiden för Debian 3.0), har nu skrivit The Very Verbose Guide to Updating and Compiling Your Debian Kernel (... om att uppdatera och kompilera din Debiankärna). Artikeln guidar även nybörjaranvändare genom att hämta, konfigurera, kompilera och installera Linuxkärnan och innehåller en diskussion om sådana saker som ljudstöd, ext3-journaler och att cd-bränning.

Installera Debian på en Compaq Proliant. DebianHelp har en artikel som diskuterar att installera Debian 3.0 (Woody) på en Compaq Proliant ML370 G3 med dubbla Intel Xeon 2.8 GHz-processorer och 2 Gbyte minne. Den förklarar vilka drivrutiner som krävs och hur man ser till att all maskinvara känns igen och fungerar korrekt.

Åtkomstfunktioner i Debian. En användare på DebianHelp förklarade att han är förlamad och använder åtkomstfunktionerna i ett stängt operativsystem, inklusive långsamma tangenter och mustangenter för att hantera modifierartangenter och använda de numeriska tangenterna för att styra musen. Han undrade vilka åtkomstfunktioner Debian erbjuder. Läsarna pekade på Linux Accessibility Howto och åtkomstfunktionerna i GNOME och KDE3.

Debian på billig Lindows/Microtelmaskin. Paul M. Foster förklarade hur han omvandlade en billig Lindowsdator från Wal-Mart till ett riktigt Debiansystem. Paul rensade först bort Lindows från hårddisken och installerade sedan Debian 3.0 (Woody). Efter att han stött på flera maskinvarukompatibilitetsproblem uppgraderade han dock till uttestningsutgåvan (Sarge) för att lösa problemen.

Graf över privata Woodyarkiv. Brian May skrev ett Perlskript som jämför källkodsfilerna från Debianarkivet och ett privat arkiv. Skriptet genererar en lista över noder med vilka man kan skapa en vcg-graf som visar byggberoenden för ett privat arkiv. Grafen visar vilka paket som är föråldrade i det privata arkivet och i vilken ordning de bör byggas om. Till exempel kan grafen visa att trots att acl är föråldrad bör nog attr byggas om först eftersom acl beror på attr.

Ta tillbaka LZW-kod i Debian. Drew Scott Daniels undrade över vad som vore det bästa sättet att närma sig att patentskyddet för LZW-algoritmen går ut. Han skulle vilja veta vilka paket som har haft, har, eller skulle tjäna på att använda LZW-kod. Han föreslår att massinsända felrapporter för att uppmuntra att LZW-kod används, framförallt mot paket som tidigare medvetet har tagit bort LZW-kod.

Paket för maskinvarudetektering i Debian. Rick Moen, Dave Bechtel och Heather Stern från Linux Gazette Answer Gang diskuterade nyligen paket för maskinvarudetektering i Debian. De svarade på frågor om kudzu och diskuterade Debians många paket för maskinvarudetektering. Rick har integrerat maskinvarudetekteringsinformationen i sin sida med Debiantips.

Beroenden i Debianarkivet. Osamu Aoki (青木 修) ansåg att ett sätt att mäta hur viktigt ett Debianpaket är är antalet paket som beror på det. Hans undersökning visar att 88% av alla paket beror på mindre än 6 andra paket. Fabio Massimo Di Nitto påpekade att statistiken ignorerade viktiga (essential) paket och Anthony Towns noterade att vissa paket har färre beroenden, men är lika viktiga eftersom de tillhandahåller samma funktion, som t.ex mail-transport-agent.

Använda Udeb:ar för mer än installationen. Branden Robinson frågade om att använda udeb:ar för mer än installationsprogrammet, t.ex i resursbegränsade miljöer. Glenn McGrath förklarade att om man bara ser till filformat är udeb:ar detsammma som deb:ar, bortsett från att udeb:ar kan vara mindre eftersom de inte behöver innehålla allt som krävs av Debians paketpolicy. Man kan tänka sig udeb:ar som dynamiskt inläsbara installationsmoduler, inte som riktiga Debianpaket.

Debianbaserad GNU/Linux för PlayStation 2. xRhino släppte BlackRhino för Sony PlayStation 2 (PS2). BlackRhino är ett Debianbaserat GNU/Linux-operativsystem. Det innehåller över 1.200 programvarupaket för att göra det enklare att använda och skapa program för PS2 och kräver Sonys PS2 Linux Kit, som kostar 199 USA-dollar.

Nytt experimentellt PPP-paket. Russell Coker kungjorde att han gjort ett nytt experimentellt PPP-paket tillgängligt. Bland annat innehåller det Brian Mays uppringningsskript. Russel kan för närvarande inte testa paketet och skulle uppskatta all testningshjälp. Under de kommande dagarna avser Russell att lägga upp ytterligare en testutgåva med pppoa-stöd och sedan i slutet av veckan sända in ett paket med pppoa och många av de andra funktionerna folk kräver.

Ny förhandsversion av OpenLDAP 2. Torsten Landschoff rapporterade att de första försökspakten av en färdig-att-installera OpenLDAP 2.1 nu är tillgängliga. En hel del arbete kvarstår innan de sänds in till den instabila utgåvan, till exempel fungerar inte uppgraderingar och omkonfigureringen kräver att den gamla katalogen först tas bort. Det verkar dock fungera att installera och en ny katalog kan skapas med ett mycket enkelt konfigureringsskript. Torsten uppskattar om paketet testas och kommentarer ges, till exempel önskade funktioner i de slutgiltiga utvecklarskripten.

Licensförtydligande för GnuMICR-teckensnittet. Eric Sandeen noterade att det förekom viss förvirring om licensieringen för teckensnittspaketet GnuMICR. Han har nu gjort förtydligat i dokumentationen att paketet är släppt under GNU General Public License (GPL). Branden Robinson påpekade att det förekom några vaga punkter i dokumentationen som verkade lägga på ytterligare begränsningar utöver GPL. Han ansåg det bäst att helt enkelt indikera vilka filer som är ”källkod” och vilka som är den ”exekverbara formen” för teckensnitten.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 176 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Andre Lehovich, Manolo Romero och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.