Debian Weekly News - 3 juni 2003

Välkommen till årets 22:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Petter Reinholdtsen kungjorde en ny Skolelinux-cd-avbildning för en tid sedan som rättar många fel och som redan använder debian-installer. Mario Lang behöver hjälp snabbt med att rätta fel i speakup-kärnpaketen, annars måste paketet överges.

Diskussion om Debian på Mac. Detta Slashdotinlägg klagar på hur svårt det är att installera Debian på en iBook och säger: ”Knoppix har verkligen gjort det enklare att få in Debian på x86-maskiner, men finns det något i den vägen för Mac?” I diskussionen argumenterar några läsare att det inte är så svårt att installera Debian (kanske till och med enklare på en Mac) och att pakethanteringen är viktigare, eftersom du bara vill installera det en gång. Andra nämner Gentoos live-cd för PowerPC.

Nya sändlistor för Debian. Anand Kumria kungjorde fem nya sändlistor på lists.debian.org. Listan debian-multimedia beskrev vi redan i förra numret. Listan debian-x86-64 riktar sig mot de som anpassar Debian till AMDs nya 64-bitarsarkitektur. Listan debian-ukrainian tillhandahåller ett forum för ukrainska användare. Slutligen avser debian-l10n-polish och debian-l10n-turkish att hjälpa till med att översätta Debian till polska och turkiska.

Gräla med Jamie Zawinski. LiveJournal innehåller ett reportage av Jamie Zawinski, författare till programmet xscreensaver, där han kallar Branden Robinson en ”gigantic flaming dick” (på svenska ungefär en ”gigantisk grälande pitt”). Vi kan dock inte förstå varför Jamie anser att svaret skall vara ett e-gräl (”flame”). Branden var demonstrativt objektiv i sitt svar. Jamie blev konfunderad av en text i ändringsloggen i ett inofficiellt Debianpaket med XFree86 som han hittade på Internet och som innehöll namnet på hans program.

Utveckling av Debians menysystem. Bill Allombert kungjorde att menysystemet återigen aktivt underhålls. Bill och Morten Brix Pedersen rättade mer än 80 fel i paketet och skapade ett projekt på Alioth. Paketet stöder även internationalisering. Han nämnde även att ikoner inte längre endast får använda de 24 färger som dokumenteras i menypaketet.

Quantians vetenskapliga beräkningmiljö. Dirk Eddelbüttel presenterade Quantian, en omgjord version av Knoppix. Quantian skiljer sig från Knoppix genom att det lägger till en uppsättning program som är intressanta för de som arbetar inom tillämpade eller teoretiska kvantitativa eller datadrivna områden. Den innehåller fortfarande alla Knoppix imponerande funktioner vad gäller automatisk konfigurering av i stort sett alla tillgängliga maskinvarufunktioner. Om det finns tillräckligt intresse kan detta projekt komma att bli ett delprojekt i Debian.

Förbättrat stöd för indiska i Debian. Jaldhar Vyas undrade om det finns något intresse för ett underprojekt för att förbättra stödet för indiska språk inom Debian. Både GNOME och KDE innehåller redan användbart stöd. Hans mål skulle vara att paketera indisk stödprogramvara eller skriva den om så behövs, hjälpa med internationalisering (i18n) och lokalanpassning (l10n) för existerande programvara och förespråka att Debian används i indiska miljöer.

Distribuera ljudfiler. Roberto Gordo Saez undrade om han fick använda ljuden i ett paket som distribueras tillräckligt fritt i ett annat projekt. Efter att ha tittat på spelet chromium upptäckte han att det innehåller ljudfiler från tredje part som ursprungligen kan ha distribuerats under en annan licens.

Knoppix-cd för maskinkluster. Slashdot rapporterade om ett projekt från Wim Vandersmissen, som skapat ClusterKnoppix. Han lade till stöd för openMosix till en vanlig Knoppix-avbildning. Den nya cd:n innehåller openMosix-terminalservern, automatiskt openMosix-upptäckande samt klusterhanteringsverktyg såsom openMosix userland.

Debian på Power4-server av det dyrare slaget. Florian Weps rapporterade om att han haft möjlighet att testa en IBM p630 under några veckor. Efter att AIX-testen avslutats bestämde sig han och hans kollegor för att installera Debian GNU/Linux på en partition på maskinen. De drog en stor fördel av guidedokumenten Rolf Brudeseth skrivit om att nätverksinstallera Debian på IBM RS/6000-maskiner.

Mässor i Österrike och Brasilien. Debianprojektet kungjorde att det har bjudits in att delta på två mässor som äger rum den 5-7 juni. Vid Linuxveckorna i Wien, Österrike, kommer Debian vara närvarande med en monter som leds av Gerfried Fuchs, som även kommer hålla ett föredrag om Debian och organisera en nyckelsigneringsfest. Vid den internationella fri programvarukonventet i Porto Alegre, Brasilen, kommer nästan alla brasilianska Debianutvecklare att mötas samtidigt som Bdale Garbee och Wichert Akkerman kommer hålla föredrag.

Debian omnämnt i en vitbok från HP. Debian omnämns på ett framträdande sätt i en vitbok från HP om fri programvara för utveckling av webbtjänster. Dokumentet betonar dess neutralitet från återförsäljare, den strikta policyn om att enbart tillåta fri programvara, dess kraftfulla kvalitetsprogram som undviker den typ av problem som nyligen har gjort livet surt för kommersiella distributioner, med mera. Slutligen har Debian ett lättanvänt gränssnitt för att installera och uppdatera programvaruapaket.

Hantera paketkällkod med Subversion? Marcelo Magellon undrade om och hur man kan hantera Debianpaketkällkod med Subversion. Huvudsakligen är han intresserad av sätt att konvertera ett existerande CVS-arkiv till Subversion. Joey Hess svarade att han använder en uppsättning handgjorda skript för underhåll och rapporterade om sina erfarenheter med Subversion.

Kompilera en 64-bitars Sparckärna. Martin Pitt skulle vilja kompilera en av de senaste 2.5-kärnorna för sparc64 som kör en 64-bitarskärna men ett 32-bitars användarprogram. För detta behöver han en korskompilator och egcs64 verkar vara för gammal för honom. Ben Collins förklarade att det skulle kunna bygga kärnan, och efter att ett fel rättats kommer kärnan till och med att starta. Han påpekade även att gcc-3.3 kan kompilera 64-bitarskärnor, men att de inte startar.

Nya märken i felrapporteringssystemet. Colin Watson presenterade två nya märken för felrapporteringssystemet. Märket lfs gäller fel om stöd för stora filer och ipv6 gäller fel i stödet för IPv6. Guido Günther kommenterade att om de här två kunde få egna märken vore det vettigt att lägga till märken för arkitekturer för att kunna klassificera problem i olika arkitekturer. James Troup invände dock.

Invarianta stycken i dokumentation. Richard Stallman påbörjade en diskussion som återigen tar upp de problem som ärvs av GNU Free Documentation License (GFDL) om ett dokument innehåller invarianta stycken som gör dokumentet ofritt enligt Debians tolkning. Det verkar som att GFDL är en farlig licens som inte alltid innebär fri dokumentation.

Debianpakethantering för inbyggda system. Bruno Randolf vill använda Debians pakethanteringssystem för en distribution för inbyggda system på MIPS-plattformen. Han har därför undersökt flera projekt och upptäckt att det verkar finnas många olika sätt att angripa problemet och idéer, men inte mycket samordning. Wookey nämnde även minipolicyn för korskompilering av relaterade paket.

GNU Emacs-manualen anses ofri. Jérôme Marant rapporterade att manualen för GNU Emacs måste flyttas över till den icke-fria delen på grund av invarianta stycken och att den använder GNU FDL. Invarianta stycken tillåter inte ändringar vilket krävs av Debian riktlinjer för fri programvara. Detta är mycket synd, speciellt som det påverkar dokumentation från Free Software Foundation.

Debianpaket för OpenOffice.org 1.1beta. Debians OpenOffice.org-grupp kunde stolt presentera preliminära paket för OpenOffice.org 1.1 beta. De kan hämtas från debian-openoffices speglar i avdelningen ”unstable”. Dessa paket är ännu inte polerade med alla funktioner från 1.0.x-paketen, men det mesta av funktionaliteten är på plats.

Möten om programvarupatent. Wookey vidaresände en kungörelse om ett öppet möte som äger rum den 5 juni Cambridge. Ytterligare ett möte kommer att anordnas av av FFII i Strassburg den 7 juni där utvecklare kan tala med politiker. EU:s programvaru- och genpatentdebatter har visat en skrämmande vilja bland Europas lagstiftare att ignorera alla välorienterade diskussioner, inklusive EU-sponsrade studier, och begränsa den kreativa friheten hos sina medborgare utan att så mycket som blinka.

Debiandag på LinuxTag 2003. En endagskonferens vikt åt Debianfolk kommer hållas vid årets LinuxTag i Karlsruhe, vars målgrupp är avancerade användare och utvecklare. Den kommer äga rum på fredagen den 11 juli och hålla på hela dagen. Projektet söker fortfarande föredragshållare och ämnen. Om du vill hålla ett föredrag vid denna Debiankonferens, ber vi dig ta kontakt med Martin Schulze omedelbart.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sex paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 189 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Dan Hunt, Florian M. Weps, Daniel K. Gebhart och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.