Debian Weekly News - 10 juni 2003

Välkommen till årets 23:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Ett skojigt litet test på BBspot jämför din personlighet med ett operativsystem. Intressant nog är Debian en av de möjliga resultaten. Ta reda på om du är en äkta Debiananvändare!

Debian X Strike Force:s Subversion-arkiv. Branden Robinson kungjorde att Debians XFree86-paket kommer underhållas i grupp. Praktiskt sett har de alltid varit det i viss utsträckning, tack vare stora och små bidrag från flera personer. Ytterligare en förbättring är att branden har skapat ett Subversionarkiv. Debians XFree86-paket är nu versionshanterade, han förutser att kvaliteten och hastigheten på arbetet kommer öka.

Freedesktops menysystem. Chris Cheney frågade vad som kommer ske med planerna om att migrera Debians menysystem till skrivbordsmenyspecifikationen från freedesktop.org. Bill Allombert, ansvarig för menysystemet, svarade att han var osäker på vad Debians menysstem behövde göra. Colin Walters förklarade att fri programvaruvärlden verkar ha valt .desktop-formatet som en standard för menyer. Hela idén var att ersätta den myriad av inkompatibla menyssystem som använts av olika distributörer.

Status för utgivningsproblem i Sarge. Drew Scott Daniels sände en ny àjourförd lista med Sargerelaterade problem. Det här är en förteckning över saker som måste göras innan Sarge kan ges ut, med statusinformation och en uppskattad prioritet (1-3). Arbete på och anpassning av Debian-Installer och är fortfarande högt på listan och övergången till GCC 3.3 behöver uppmärksamhet. Bland övriga problem finns problem i uttestningsutgåvan, att Linuxkärnan måste hanteras annorlunda, att X Strike Force behöver hjälp med att få 4.3.0 färdigt, att GNOME 2 bör komma in i uttestningsutgåvan inom kort och att libpng genomgår en övergång.

Versionshantering för Packages-filen. Glenn McGrath föreslog att hantera Packages-filen i någon slags versionshantering för att minimera bandbreddskraven. De flesta håller med om att detta vore ett bra steg. Anthony Towns påpekade att apt-pupdate kan göra detta, och Nicolas Kratz föreslog att man skulle testa apt-rsync.

Problem med att länka mot OpenSSL. Som det har i detalj diskuterats är OpenSSL-licensen inkompatibel med GNU General Public License (GPL). Den här veckan planerar MySQL-utvecklarna att tillåta MySQL att länka mot OpenSSL genom att ge ett undantag som täcker arbeten licensierade under en eller flera OSI-godkända licenser. Gaim-krypteringsinsticksprogrammets utvecklare fann sig i samma sits, men planerar en omskrivning av sin kod för att sluta bero på OpenSSL.

ACPI-guide. Emma Jane Hogbin kungjorde det andra utkastet till sin Advanced Configuration and Power Interface-guide. ACPI gör det möjligt att styra strömhantering inifrån operativsystemet. Dokumentet summerar hur man installerar och använder ACPI på en bärbar med Debian med en patchad 2.4.20-Linuxkärna.

Debians 10:e födelsedag. Det är nu allmänt känt efter att Alexander Neumann noterat att Debian fyller 10 i augusti. Jubileumsfester planeras på flera platser på vår planet. Det finns ännu inga detaljer och fler fester kommer troligen att organiseras, men förberedelser inför evenemang i Japan, Australien, Tyskland, Storbritannien och USA har redan börjats.

Rekommendationer för Knoppix-DVD. Klaus Knopper kungjorde att han för närvarande arbetar på en DVD-utgåva av Knoppix inför LinuxTag 2003. Han önskar kommentarer om vilken programvara folk vill se i en fullversion, vilken troligen även kommer innehålla Fabian Franz nya Knoppixinstallerare. Ytterligare programvarupaket måste vara fria, stabila och tillgängliga i binär- och källkodsform.

Omröstning om resolution om valmetoder. Debianprojektets sekreterare har sänt en röstsedel för röstning om en allmän resolution (eng. General Resolution, GR) om valmetoder. Utvecklarna ombeds rösta på en allmän resolution om att ändra stadgarna för att uppdatera omröstningsmekanismen. Rösterna måste ges antingen för tillägget ”Clone Proof SSD Condorcet Amendment”, eller för ytterligare diskussion. Rösterna måste ha kommit fram klockan 23:59:59 fredagen den 20 juni 2003.

Fristående Debian GNU/FreeBSD. Robert Millan kungjorde att han lyckats få igång en fristående installation av GNU/FreeBSD. Kärnan kör init, som initierar minnesväxlingen och filsystem, och startar 8 trevliga getty:er. Han har byggt en bas-tarball (26,9 MB), som enbart innehåller minimala verktyg plus APT. Han har dessutom skapat ett APT-arkiv för sina GNU/FreeBSD-paket, bland annat verktygskedjan och XFree86.

Nå CVS med Kerberos. Jennifer Vesperman, författare till boken Essential CVS, skrev en artikel om att använda CVS med Kerberos 5 och GSSAPI (Generic Security Services API) på ett instabilt Debiansystem. Dokumentet förklarar hur man kompilerar cvs så att det använder GSSAPI och demonstrerar hur man använder det. Jennifer förklarar även flera problem som kan uppstå och hur man rättar dem.

Köra Debian på en Acer Tablet PC. Dean Townsley lyckades installera Debian GNU/Linux på Acer Travelmate C100 som är en ”tablet PC” som även fungerar som en vanlig bärbar. Alla som har installerat några datorer och kompilerat sin egen kärna förr bör kunna installera och få igång Debian på en sådan maskin. Han beskriver i detalj hur systemet startas över nätverket och hur X måste konfigureras för att stöda pennan.

Debian på en raket. Andrew Greenberg och Brian O'Neel från Portland State Aerospace Society byggde en femkilosraket som skall skjutas upp i september i år och kommer att förflytta sig med tre gånger ljudets hastighet upp till 17 000 meter (55 000 fot). Gruppen bygger raketer som inte går i omloppsbana som är mindre än kommersiella raketer, men större och kraftfullare än hobbyraketer. Dessutom förlitar sig projektet på fri programvara, såsom Debian, och maskinvara som dramatiskt kan förbättra raketernas prestanda.

Paketera stora i18n-filer. Ben Burton vill paketera internationaliseringsfiler (i18n) för koffice, men det skulle tyvärr utöka arkivet med ytterligare 21 MB. Han kan tänka sig tre scenarier som alla har nackdelar. Antingen lägger man till 37 olika paket, ett för varje språk, eller så gör man ett stort paket med alla språk, eller så lägger man de här språkfilerna till kde-i18n-lang-paketet. Ingen av de tre verkar vara att föredra.

Licens för öppen programvara. Joey Hess grävde fram en ny licens som används av elfutils, som ingår i RPM 4.2. Walter Landry påpekade dock att licensen inte är kompatibel med GNU GPL. Branden Robinson tyckte till och med att licensen inte var förenlig med Debians riktlinjer för fri programvara.

Status för UTF-8-ändringsloggar i Debian. Jérôme Marant frågade om status för att använda UTF-8 i Debians ändringsloggar, eftersom han har sett några UTF-8-kodade debian/changelog-filer. Han har dock ännu inte sett något om att detta skulle vara tillåtet i Debians policydokument. Josip Rodin förklarade att Debianpolicyn inte behöver komma före implementationen.

DebConf-registreringen avslutad. Andreas Schuldei tillkännagav att man på grund av logistiska och organisatoriska orsaker var tvungen att stänga registreringen inför DebConf 3 och DebCamp den 16 juni. Gratis boende i Oslo är tillgängligt i en gymnasiksal i närheten av området. De som vill delta men som inte kunde registrera sig i tid är också välkomna, men de kan inte förvänta sig samma omsorg från organisatörerna som de som anmält sig i tid.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 186 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe Nahmias, Colin Walters, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.