Cotygodniowe wiadomości Debiana - 17. czerwca 2003r

Witaj w dwudziestym czwartym w tym roku numerze DWN, tygodniku dla osób zainteresowanych i związanych z Debianem. Oto ankieta pokazująca duże zainteresowanie komputerami z preinstalowanym GNU/Linuksem na całym świecie. Antonio Trueba Gayol odkrył zdjęcie zrobione przez jednego z deweloperów jądra, Grega Kroah-Hartmana wyjaśniające historię Tuksa, pochodzące najprawdopodobniej z zoo w Bristolu (lub Narodowego Zoo i Akwarium w Canberze).

Usunięcie Automake 1.5. Eric Dorland chciałby usunąć program automake 1.5 z Debiana. Mówi się, że zawiera on wiele błędów, nie jest też już wspierany przez autorów. Nowsze wersje (1.6 i 1.7) na ogół obsługują też pliki Makefile.am napisane dla 1.5. Debian dystrybuuje już automake1.4 automake1.5, automake1.6 i automake1.7. Eric chciałby pozbyć się automake1.5 zanim wyjdzie automake1.8. Jedynym problemem jest to, że 28 pakietów wciąż jest oznaczonych jako zależne od niego.

Kompilacja jądra sposobem Debiana. Jonathan Oxer wyjaśnił jak kompilować jądro Linuksa sposobem Debiana. Pozwala on skompilować jądro i automatycznie zbudować na jego podstawie pakiet. Oznacza to, że można zainstalować jądro tak, jak każdy inny pakiet. Jonathan opisuje wszystkie kroki, które trzeba wykonać, od zdobycia źródeł do rebootu i testowania nowego jądra.

Jednolita licencja. Richard Stallman omówił ideę pojedynczej licencji odpowiedniej dla oprogramowania i dokumentacji, co wykracza poza oryginalny cel przyświecający mu przy pisaniu licencji GNU. Nie wiadomo czy możliwe jest zaprojektowanie licencji dobrej zarówno dla Wolnego Oprogramowania jak i wolnej dokumentacji, która byłaby dostatecznie bliska dzisiejszej General Public License (GPL) aby nadawać się na jej kolejną wersję. Richard ma zamiar kiedyś podjąć się tego, lecz chce najpierw dokończyć GPL w wersji 3, która zajmuje się innymi trudnymi problemami.

Cel 'build' w debian/rules. Colin Walters złożył propozycję zmian w Policy aby uczynić build celem opcjonalnym, tak jak build-arch i build-indep. Zgadza się on, że cel build jest z pewnością bardzo użyteczny dla wielu pakietów, ale dla niektórych z nich, przede wszystkim tych, gdzie ten sam kod jest kompilowany na różne sposoby aby otrzymać dwa pakiety binarne, cel build nie ma wielkiego sensu.

Oracle na Debianie. Alex Malinovich opisał doświadczenia z instalacji Oracle 9i Developer Suite na Debianie sid (unstable). Podsumowując, instalacja jest stosunkowo bezbolesna. Instalator sam zajmie się większością spraw, jednak jest kilka problemów, które Alex opisuje w swoim artykule.

Debian w hiszpańskiej administracji. Warto zauważyć, że hiszpańskie Ministerio para las Administraciones Públicas (w wolnym tłumaczeniu "Ministerstwo Administracji Publicznej") opublikowało instrukcje dotyczące standaryzacji, zabezpieczenia i konserwacji informacji. Wszystkie dokumenty zalecają używanie Debiana jako wolnej dystrybucji GNU/Linuksa.

Debian Ututo Router w Argentynie. The Inquirer poinformował, że szkoły publiczne w Buenos Aires używają startującego z CD systemu Ututo® ("Ututo Router") do podłączenia do Internetu. Dystrybucja Ututo jest specjalnie dostosowana do pracy w roli dedykowanego routera łączącego lokalną sieć szkoły z Internetem. Ututo jest oparte o dystrybucje Debian i SuSE.

Poprawne użycie narzędzi autotools. Joey Hess chciał się dowiedzieć jak najlepiej używać programów automake i autoconf przy tworzeniu pakietów Debiana. Joey stosuje ogólną zasadę niemodyfikowania generowanych plików jeśli to tylko możliwe, natomiast jeśli muszą być zmienione generuje je w czasie budowania pakietu. Colin Walters sądzi jednak, że te narzędzia nie powinny być nigdy używane przez opiekuna pakietu, a tylko przez autora programu.

Uaktualnione wersje bibliotek PNG. Josselin Mouette poinformował, że udostępnił nowe wersje pakietów libpng, skompilowane z wersjonowanymi symbolami. Oznacza to, że gdy tylko wszystkie niezbędne zależne od nich biblioteki zostaną ponownie zbudowane, będzie można tworzyć pakiety zależne pośrednio jednocześnie od libpng10 i libpng12.

Środowisko kompilacji C++ w dobrej formie? Marcelo E. Magallon podziękował osobom pracującym nad środowiskiem kompilacji C++. Po raz pierwszy od wielu lat udało mu się skompilować skomplikowany program używający szablonów i kilku zewnętrznych bibliotek na komputerze z Debianem (unstable) i uruchomić go w systemie SuSE 8.2. Przez pewien czas nie udawało się to nawet z prostym "Hello, World!" w C.

Testowanie budowanych pakietów. Christophe Barbé zaproponował by testować pakiety podczas budowania, zwłaszcza gdy są budowane automatycznie, ponieważ część takich, które dobrze się kompilują okazuje się zepsuta. Takie testy poprawiłyby jakość i były już prawdopodobnie dyskutowane na starszych spotkaniach QA (quality assurance). Dan Jacobowitz zauważył, że takie testy mogłyby być dodane w celu check, który mógłby być wywoływany pomiędzy budowaniem, a pakietowaniem. Ben Collins dodał, że jest to aktualnie zaimplementowane dla GCC i GlibC.

Every SPAM is sacred... Santiago Vila rozpoczął dyskusję na temat administratorów projektu odmawiających dodania obsługi usług typu Realtime Block Lists (RBL) na serwerach pocztowych dla debian.org. Twierdzą oni, że Debian znajdował się już na niektórych takich listach bez swojej winy, co dowodzi że nie są one wystarczająco godne zaufania. Theodore Ts'o dodał, że nie chce oddawać komukolwiek władzy decydowania, czy duża grupa ludzi zobaczy listy z danego komputera lub domeny. Noah Meyerhans zauważył, że ostrzegawczy nagłówek mógłby pomóc w filtrowaniu po stronie klienta.

Pięć wolności Debiana dla Wolnych Utworów. Branden Robinson opublikował szkic na temat pięciu wolności mających się odnosić do dowolnych utworów nie należących do domeny publicznej. Są one zgodne z definicją FSF i obejmują wolność użycia utworu w dowolnym celu i dopasowywania go do swoich potrzeb, co zakłada dostęp do postaci utworu preferowanej przy dokonywaniu zmian (czyli źródła). Obejmują też wolność rozpowszechniania zmodyfikowanych i niezmodyfikowanych kopii utworu. Branden osobiście zasugerował piątą wolność - zachowania prywatności swojej osoby, działań i danych.

Program Dnia Debiana. Program Dnia Debiana jest już ustalony, przy założeniu, że godziny będą odpowiadać prelegentom i nie pojawi się konieczność przesuwania wykładów. Dzień Debiana odbędzie się w piątek, 11 lipca, podczas konferencji LinuxTag w Karlsruhe. Impreza rozpocznie się wykładami skierowanymi do deweloperów i relacją o udanych wdrożeniach. Następnie odbędą się prelekcje dla użytkowników i na zakończenie dwa wykłady dla obecnych i przyszłych deweloperów. Kolejne wykłady na temat Debiana odbędą się także w inne dni.

Strona koordynacji urodzin. W związku z 10 urodzinami Debiana, które będą miały miejsce 16 sierpnia, wielu ludzi pytało na różnych listach dyskusyjnych czy są planowane jakieś imprezy (zobacz nasz ostatni odcinek). By ułatwić wyszukiwanie takich wydarzeń w swoich rodzimych stronach założono stronę koordynacyjną dotyczącą tego święta. Jeśli wiesz o jakimś lokalnym wydarzeniu, które nie nie znajduje się na liście, prześlij o nim szczegóły.

Europejska licencja otwartych treści. Niemiecki Instytut Prawa Oprogramowania Wolnego i o Otwartych Źródłach stworzył Licencję otwartych treści. Jest ona oparta na ideach podkreślanych przez GNU General Public License i dostosowana do niemieckiego i europejskiego systemu prawnego.

Strategia Departamentu Obrony w sprawie programów Open Source. Thor Olavsrud napisał, że Departament Obrony USA opublikował notatkę zrównującą oprogramowanie o otwartych źródłach z programami zamkniętymi jeśli chodzi o jego użycie w departamencie. Jednakże notatka ostrzega także, że używając programów Open Source należy przestrzegać "prawnych wymogów licencyjnych" i zdawać sobie sprawę z tego co za sobą pociągają.

Zalecenia dotyczące migracji w Niemczech. Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zamierza wydać dokument z zaleceniami, które pokazują jak używać Wolnego Oprogramowania w agencjach rządowych. Niemniej jednak każda agencja nadal będzie musiała sama zdecydować czy używać Wolnego Oprogramowania czy czegoś innego. Dokument zostanie omówiony szczegółowo na konferencji LinuxTag, która odbędzie się w przyszłym miesiącu w Karlsruhe.

Propozycje interfejsu GTK. Sebastian Ley poprosił o sugestie odnośnie interfejsu GTK dla cdebconf. Interfejs miał bazować na bilbiotece framebuffera libdirectfb. Pierwsze próby były pomyślne, a podstawowe funkcje zaimplementowano. Jednak na razie nie jest możliwe otwarcie powłoki ani pokazanie historii błędów.

Przygnębiająca statystyka błędów w systemie podstawowym. Martin Michlmayr zauważył, że w pakietach należących do systemu podstawowego jest ciągle zdecydowanie zbyt wiele błędów. Martin uważa, że Debian powinien popierać wspólną opiekę nad ważnymi pakietami i starać się skłonić ludzi do pomagania opiekunom przez proponowanie łat na otwarte błędy.

Osierocone pakiety do wyrzucenia. Andrew Suffield ogłosił, że przegląda listę pakietów osieroconych szukając takich, które mogą zostać wyrzucone. Pierwsza lista, załączona do jego listu, obejmuje pakiety całkowicie nieaktualne, z tego lub innego powodu. Zamierza poprosić ftp-mastera o usunięcie ich.

Infrastruktura dla projektów metadystrybucji. Jeremy Malcolm zadał pytanie o doświadczenia związane z podprojektami, chcąc poznać specyficzne dla nich zasady zanim podejmie zbyt wiele nieodwracalnych decyzji tworząc debian-lex. W szczególności interesował się projektem debian-jr i sposobem używania w nim metapakietów.

Poprawki bezpieczeństwa. Zasada jest prosta. Upewnijcie się, że zaktualizowaliście swoje systemy, jeśli korzystacie z poniższych pakietów.

Pakiety nowe lub warte uwagi. Następujące pakiety zostały niedawno dodane do Debiana lub zawierają ważne poprawki.

Pakiety osierocone. W tym tygodniu osierocono 2 pakiety. Poszukiwani są dla nich nowi opiekunowie. W sumie jest już 188 opuszczonych pakietów. Podziękowania dla ich poprzednich opiekunów, którzy poświęcili swój czas dla społeczności Wolnego Oprogramowania. Zajrzyj na strony WNPP po pełną listę, a jeśli chcesz przejąć jeden z tych pakietów, dodaj informację do raportu o błędzie i zmień jego tytuł na ITA:.

Chcesz dalej czytać DWN? Pomóż nam tworzyć ten tygodnik. Już kilka osób podsyła nam teksty, ale ciągle potrzebujemy nowych współautorów bądź tłumaczy. Zajrzyj na stronę pomocy, by się dowiedzieć, jak pomóc. Czekamy na Twój mail pod adresem dwn@debian.org.


Aby co tydzień otrzymywać pocztą elektroniczną ten biuletyn zapisz się na listę debian-news.

Dostępne są archiwalne wiadomości.

Ten odcinek Cotygodniowych wiadomości Debiana przygotowali(ły) Matt Black, Jesus Climent, Dan Hunt, Daniel K. Gebhart, Jonathan Oxer i Martin 'Joey' Schulze.