Debian Weekly News - 17 juni 2003

Välkommen till årets 24:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. En enkät visade på ett stort intresse för datorer förinstallerade med GNU/Linux över hela världen. Antonio Trueba Gayol upptäckte en bild tagen av kärnutvecklaren Greg Kroah-Hartman som förklarar Tux bakgrund och att han tros härstamma från Bristol Zoo (eller Canberra National Zoo and Aquarium).

Ta bort Automake 1.5. Eric Dorland skulle vilja ta bort automake 1.5 från Debian, eftersom den sägs innehålla en stor mängd fel och inte stöds uppströms. Nyare version (1.6 och 1.7) fungerar vanligtvis med Makefile.am-filer skrivna för 1.5. Debian innehåller redan automake1.4 automake1.5, automake1.6 och automake1.7. Eric skulle vilja bli av med automake1.5 innan automake1.8 släpps, men 28 paket anger fortfarande ett beroende på detta paket.

Kompilera kärnor på Debian sätt. Jonathan Oxer förklarade hur man kompilerar Linuxkärnor på Debians sätt. Debians angreppssätt gör det möjligt för dig att kompilera din kärna och automatiskt bygga ett Debianpaket runt den, vilket betyder att du kan installera en skräddarsydd kärna på samma sätt som du installerar andra paket. Jonathan förklarar alla steg från att hämta kärnans källkod till att starta om och testa din nya kärna.

En enda unifierad licens. Richard Stallman diskuterade målet att ha en enda licens som täcker både programvara och dokumentation, vilket går bortom Richards ursprungliga mål med att skriva GNU-licenserna. Huruvida det är möjligt att formge en licens som är bra både för fri programvara och fri dokumentation och som ligger tillräckligt nära General Public License (GPL) för att kunna anses vara en efterföljande version vet han inte. Richard tänker försöka skriva en någon gång i framtiden, men kommer först avsluta GPL version 3, vilket väcker andra svåra frågor.

Målet ”build” i debian/rules. Colin Walters skrev ett policyförslag om att göra build till ett valfritt mål, på ungefär samma sätt som build-arch och build-indep redan är. Han håller med om att build-målet självklart är användbart för många paket, men att, vilket policyn beskriver, vissa paket, framförallt sådana där samma källkodsträd kompileras på olika sätt för att producera två binärpaket, är inte målet build särskilt relevant.

Oracle på Debian. Alex Malinovich beskrev sina erfarenheter med att installera Oracle 9i Developer Suite på Debian Sid (den instabila utgåvan). Installationen är i stort sett relativt smärtfri. Installationsprogrammet hanterar största delen av processen utan problem, men det är några smärre problem som Alex beskriver i sin artikel.

Debian i den spanska förvaltningen. Det är värt att notera att ministeriet för offentlig förvaltning i Spanien har publicerat riktlinjer för standardisering, säkerhet och bibehållande av information. Alla dokument rekommenderar att Debian används som en fri GNU/Linux-distribution.

Debian Ututo-router i Argentina. The Inquirer rapporterade att allmänna skolor i Buenos Aires, Argentina, använder den cd-baserade ”Ututo®-routern” för att ansluta till Internet. Ututo-distributionen är specialanpassad för att fungera som en dedicerad router för att ansluta skolornas lokala nätverk till Internet. Ututo är baserad på Debian- och SuSE-distributionerna.

Använda autoverktygen korrekt. Joey Hess ville veta hur automake och autoconf bäst används i Debianpaket. Hans generella tumregel är att inte röra de genererade filerna om det går, men att generera dem när paketet byggs om de måste ändras i alla fall. Colin Walters anser dock att autoverktygen aldrig bör köras av utvecklaren utan enbart av uppströms.

Versionsuppdatering av PNG-biblioteket. Josselin Mouette rapporterade att han har sänt in nya versioner av libpng som byggts med versionerande symboler. Detta innebär att, så snart som de viktiga bibliotek som beror på dem har byggts om, kan ett paket indirekt bero på libpng10 och libpng12 samtidigt.

C++-verktygskedja i utmärkt form? Marcelo E. Magallon sände ut ett tackbrev till de som arbetat på C++-verktygskedjan. För första gången på många år kunde han kompilera ett komplext C++-program med mallar och ett antal externa bibliotek på en Debianmaskin (med den instabila utgåvan) och den fungerade på en maskin med SuSE 8.2. Det fanns en tid då inte ens ett enkelt ”Hello, World!” i C kunde klara detta.

Testa byggda paket. Christophe Barbé föreslog att paket skulle testat när de byggdes, framförallt om de byggts automatiskt, eftersom några av hans paket har kompilerats korrekt med visat sig vara trasiga. Sådana tester skulle öka kvaliteten och har troligen redan diskuterats vid tidigare möten hos kvalitetsstyrningsgruppen (QA). Dan Jacobowitz noterade att den typen av tester borde läggas in i ett check-mål som kunde utvärderas mellan bygg- och paketeringsstadierna. Ben Collins tillade att detta redan implementerats för GCC och GlibC.

Varje SPAM är helgat... Santiago Vila påbörjade en diskussion om hur Debians administratörer vägrar lägga in realtidsblockeringslistor (RBL) på debian.org:s e-postservrar. De argumenterar att Debian redan oskyldigt listats på en eller flera av dem, vilket bevisade att dessa listor inte är trovärdiga nog. Theodore Ts'o lade till att han inte ville delegera makten att säga om ett stort antal personer kommer att få se brev från en specifik värd eller nätverk till någon annan. Noah Meyerhans påpekade att en varningen i brevhuvudet skulle göra det möjligt att filtrera på mottagarsidan.

Debians fem friheter för fria verk. Branden Robinson publicerade en essä om fem friheter som skall gälla för verk i allmänhet som inte är allmängods. De är förenliga med FSF:s definition och innehåller friheten att använda verket för valfritt ändamål och anpassa det till sina egna behov, vilket implicerar fri tillgång till den form som är att föredra för att göra ändringar (dvs. källkod). De innehåller även friheten att vidaredistribuera ändrade och ofördärvade utgåvor av verket. Branden talade personligen för en femte frihet att bibehålla integriteten hos ens person, tillhörigheter och data.

Program för Debiandagen. Programmet för Debiandagen har slagits fast, förutsatt att tiderna passar föredragshållarna och att inga föredrag behöver flyttas. Debiandagen kommer äga rum fredagen 11 juli under LinuxTag i Karlsruhe. Konferensen börjar med föredrag för utvecklare och en framgångsberättelse, fortsätter med föredrag för användare och avslutas med två föredrag riktade mot aktiva och framtida utvecklare. Ytterligare föredrag med fokus på Debian kommer äga rum utanför denna endagskonferens.

Födelsedagssamordningssida. Debians 10:e födelsedag den 16 augusti närmar sig, vilket har fått folk att fråga på olika sändlistor om det planeras några fester (se vårt föregående nummer). För att göra det enklare att hitta evenemang i sin närhet har en samordningssida skapats för födelsedagen. Om du känner till något evenemang i din närhet ber vi dig gå till sidan och sända in detaljerna om det inte redan står uppskrivet.

Europeisk licens för öppet innehåll. Det tyska Institutet för juridiska frågor om fri programvara och öppen källkod har utvecklat en licens för öppet innehåll. Den baseras på de idéer som betonas i GNU General Public License och har specifikt justerats för det juridiska systemet i Tyskland och Europa.

Försvarsdepartementet ger ut policy om öppen källkod. Thor Olavsrud skrev att USA:s försvarsdepartement har distribuerat ett PM som lägger programvara med öppen källkod på samma nivå som stängd programvara när det gäller dess användning inom departementet. PM:et varnar dock att de som använder programvara med öppen källkod måste följa med dess ”laga licenskrav” och vara uppmärksamma på vad de licenserna medför.

Rekommendation för migrering i Tyskland. Det tyska federala inrikesministeriet kommer inom kort att publicera en handledning som demonstrerar hur fri programvara skall användas i statlig verksamhet. Varje verksamhet måste dock fortfarande själva bestämma huruvida de vill använda fri programvara eller något annat. Handledningen kommer att diskuteras i detalj vid LinuxTag nästa månad i Karlsruhe, Tyskland.

Förslag för GTK-skal. Sebastian Ley bad om förslag om ett GTK-skal runt cdebconf. Planen var att basera skalet på framebuffer-biblioteket libdirectfb. Första försöket var lyckat och grundläggande funktioner kunde implementeras. Det är dock för närvarande inte möjligt att starta ett skal och ge användaren en fellogg.

Deprimerande felstatistik för bassystemet. Martin Michlmayr noterade att det fortfarande är allt för många fel rapporterade mot paket i bassystemet. Han anser att Debian bör förespråka att ansvaret för viktiga paket delas av flera personer och försöka få folk att sända in patchar till öppna fel för att hjälpa de ansvariga.

Övergivna paket att ta bort. Andrew Suffield rapporterade att han gör ett antal genomgångar av listan över övergivna paket där han ser efter vilka som kan tas bort. Den första listan som medföljde hans brev innehåller de paket som nu är helt föråldrade, av olika orsaker. Han avser att be ftp-master om att de tas bort.

Infrastruktur för metadistributionsprojekt. Jeremy Malcolm frågade om vilken erfarenhet underprojekten hade för att få en del grundregler avklarade innan han tar allt för många oåterkalleliga beslut för debian-lex. Speciellt har han tittat på underprojektet debian-jr och hur de använder metapaket.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 188 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Jesus Climent, Dan Hunt, Daniel K. Gebhart, Jonathan Oxer och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.