Debian Weekly News - 23 september 2003

Välkommen till årets 38:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Eftersom Knoppix bara använder KDE nuförtiden har några GNOME-personer skapat Gnoppix med deras favoritskrivbordsmiljö. Matt Zimmerman upptäckte samtidigt nya grader av changelog-misshandel.

Ny CD-avbildningsserver. Mattias Wadenstein presenterade den nya cdimage.debian.org med iso-avbildningar och en officiell katalogstrutkur. Eftersom det fortfarande är många som inte använder Jigdo för att hämta och bygga Debianavbildningar är även de tillgängliga. Han söker även platser som kan spegla servern.

Skolelinux Debian Labs? Martin Michlmayr rapporterade att Skolelinux är mycket framgångsrikt i Norge och har fått finansiering. Allt Skolelinux gör integreras i Debian, de arbetar speciellt hårt på att göra debian-installer till ett fungerande installationsprogram. Därför skulle de kunna byta namn på sin stiftelse till ”Skolelinux Debian Labs” för att beskriva deras ursprung och förhållande med Debianprojektet.

Från projektledaren. Martin Michlmayr summerade den tid han spenderat på olika konferenser. Han rapporterade om flera Opteronmaskiner det planerats att doneras till projektet. Xandros har gått med på att samarbeta med Debian för att se till att Sarge kommer stöda LSB. Han sade även att det finns ett stort sug efter Debian hos statliga och pedagogiska institutioner.

Exportklausuler i XFree86-licensen. Henning Makholm upptäckte några klausuler i XFree86:s licensfil som verkar vara ofria. Man kom i stort sett överens om att dessa klausuler inte uppfyller kraven i Debians riktlinjer för fri programvara. Branden Robinson höll med den åsikten och beslutade sig för att identifiera vilken kod som påverkas. Han ansåg att det skulle vara enklare att få koden dubbellicensierad än att helt omlicensiera den. Branden skulle vilja ha assistans med detta och erbjöd skrivtillgång till X Strike Force:s Subversionarkiv som lockbete.

Rpmseek innehåller Debianpaket. Newsforge rapporterar att rpmseek.com har utökat sina sökfunktioner till att innehålla .deb-paket från Debians distribution, såväl som flera andra arkiv med Debianpaket. Webbplatsen rpmseek.com är en av de största webbaserade katalogerna för Linuxprogramvara i allmänhet, även om en läsare noterade att apt-cache search string ger ungefär samma resultat för Debiananvändare. Och om standardurvalet av arkiv inte är nog innehåller apt-get.org många fler förslag att lägga till din lista över arkiv att söka i.

Skolelinux går ihop med Debian-Edu. Andreas Schuldei kungjorde att Skolelinuxprojektet och underprojektet Debian-Edu kommer gå samman för att fortsätta Debian-Edu-arbetet och undvika Knoppixeffekten. Målet är att skapa en Debiandistribution speciellt anpassad för att lätt driftsättas i stor skala på skolor. Underprojektet kommer även i framtiden skapa kursprogramvara (lektioner, läxor, prov, facit) som är kompatibel med Debian.

För många patchar i Debians kärnpaket? Martin F. Krafft klagade på att Debians kärnpaket innehåller för många patchar, speciellt några som gör att grsecurity-patchen inte längre går att ta in. Herbert Xu väljer omsorgsfullt att ta med vissa bakåtanpassningar, till exempel IPsec.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Femton paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 209 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.