Debian Weekly News - 16 december 2003

Välkommen till årets 50:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. CVS-arkivet för webbplatsen har äntligen återupplivats, men webbplatsen kan fortfarande inte uppdateras. Chris Halls rapporterade att han och René Engelhard har verifierat alla ändringar nyligen i OpenOffice.org:s cvs-arkiv. Christoph Berg föreslog att den experimentella distributionen skulle kallas ”scud”, namnet på Sids hund, som till och med var värre på att förstör leksaker än Sid.

Nya funktioner i APT-RPM. Joey Hess noterade en artikel som beskriver funktioner hos apt-rpm som inte finns i vanliga apt-get, några av dem vore trevliga att ha. Den mest intressanta funktionen är att installera lokala filer samtidigt som man automatiskt uppfyller beroenden genom att hämta filer över nätverket om så krävs.

Statusrapport för installationsprogrammet. Joey Hess rapporterade att det finns så många installationsrapporter att utvecklarna inte har haft möjligt att följa upp dem alla ännu. Han påpekade även att fokus för nästa betautgåva kommer att ligga på anpassningar och översättningar. En hel del arbete har påbörjats för att anpassa debian-installer till ytterligare arkitekturer, men de allra flesta av dessa är inte ens i närheten av att fungera.

Öppna arkiv för X Strike Force. Branden Robinson kungjorde skrivskyddad, anonym och öppen tillgång till X Strike Forces Subversionarkiv via Subversionprotokollet. Skrivåtkomst är begränsad till personer som har SSH-konto på maskinen. Bland grenarna finns XFree86 4.1.0, 4.2.1 och 4.3.0.

XFS-stöd i Debians installationsprogram? Gunnar Wolf undrade om debian-installer skulle stöda XFS eftersom det kommer tas med i framtida versioner av Linux 2.4 Joey Hess påpekade att när väl den vanliga Debiankärnan innehåller XFS är det enkelt att lägga till stöd för det i debian-installer.

Dagliga byggen av Debian-Installer. Martin Sjögren rapporterade att han åter börjat med dagliga byggen av debian-installer för x86-arkitekturen. Äldre byggen togs bort eftersom han inte hade tid att verifiera deras integritet.

Nya uppdaterings-cd för Debians stabila utgåva. Efter att Ingo Saitz noterat att uppdaterings-cd:n var trasig skapade Steve McIntyre nya avbildningar och jigdofiler som bör vara tillgängliga från de vanliga ställena inom kort. Han lade till en README-fil som förklarar varför det har funnits två avbildningsfiler med samma namn.

Beroenden på lägre prioriteter? Marc Haber undrade om det borde vara tillåtet för paket att bero på andra med lägre prioritet. Att inte tillåta det gör det lättare att skapa cd, men moderna verktyg kan följa beroenden själva. Bastian Blank förklarade att det skulle kräva åtminstone ytterligare 6 Mbyte minne att tolka hela Packages-filen vid grundinstallationen.

Debian AMD64-FAQ. Bart Trojanowski pekade mot Wikiresursen för denna anpassning och nämnde FAQ-dokumentet som har byggts där. Dessutom har utvecklarna diskuterat hur man ska implementera en blandning av 32-bitars- och 64-bitarsbibliotek.

Namnge BSD-anpassningarna. Joel Baker rapporterade att han har kontaktats av en medlem i NetBSD-gruppen som uttryckte att ”Debian GNU/KNetBSD” vore ett bättre namn än ”Debian GNU/NetBSD”. Robert Millan påpekade att en hel del program använder uname för att identifiera systemet när fastän de egentligen letar efter funktioner i libc, och att namnet därför bör väljas med omsorg. Joel presenterade den slutliga namngivningen senare.

Skriva ”copyright”-filer. Peter Palfrader upptäckte flera dåligt skrivna copyright-filer från nya utvecklare och många av gamla utvecklare. De saknar information om vem som äger upphovsrätten, vilken licens som gäller och säger inte att programvaran har någon specifik licens. Därefter skrev han riktlinjer för hur man bör skriva en copyright-fil som innehåller all den information som krävs. Utvecklare bör även läsa Andrew Suffields brev om vad du bör göra när du skriver en copyright-fil.

Debian Spanien grundat. Javier Fernández-Sanguino Peña rapporterade att en juridisk spansk Debianorganisation grundades under DebConf-ES av mer än 20 personer. Organisationen måste dock fortfarande godkännas av det spanska inrikesdepartementet. När detta är gjort kommer det även att vara ett sätt att ta emot donationer till Debian i Spanien, att försvara Debians varumärke och registrera domänen debian.es.

Samarbete mellan Debian- och KDE-utvecklare. Flera Debian- och KDE-utvecklare presenterade ett strategiskt förslag för närmare samarbete mellan projekten UserLinux och KDE. Strategin består av förbättringar av KDE-kärnan för företag, installations- och systemverktyg för UserLinux, integrering med FreeDesktop.org och GNOME/GTK+ samt integrering med OpenOffice.org och Mozilla.

Använda tmpfs som standard? Masanori Goto (後藤 正徳) föreslog att tmpfs från Linux 2.4 skulle användas som standard i Sargeinstallationen, något som diskuterades redan för länge sedan. Roger Leigh påpekade att en storleksgräns skulle läggas till eftersom det är trevligare att få en ENOSPC än en paniksignal från kärnan.

Tillhandahålla en grafisk webbläsare. René Engelhard föreslog att det virtuella paketet x-www-browser skulle användas för alla grafiska webbläsare. Andra paket kunde därigenom föreslå eller rekommendera en grafisk webbläsare så att användaren kan välja en av de som finns. Han föreslog även att denna skulle läggas till listan över virtuella paket.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.