Debian Weekly News - Årssammanfattning 2003

Den här specialbilagan till Debian Weekly News är en sammanfattning över de viktigaste händelserna i Debians värld under 2003. Det är definitivt inte en allomfattande lista, utan fokus ligger på ovanliga och viktiga händelser, inte det hela tiden i bakgrunden pågående utvecklingsarbetet och -diskussionerna.

För att ge en kort inblick i volymen av vad som skett bakom kulisserna under året följer här några siffror: Nära 200 säkerhetsbulletiner publicerades, omkring 50 tusen felrapporter sändes in under året, totalt 180 tusen meddelanden sändes till felrapporteringssystemet, 422 tusen meddelanden postades på de olika Debiansändlistorna den engelska DWN-källkoden tog upp omkring 750 Kbyte och Debianprojektet närvarade vid omkring 40 evenemang.

Här är de för Debianprojektet mest minnesvärda händelserna under 2003:

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

När nu Debian Weekly News går in i sitt sjätte år vill vi tacka alla som bidragit till DWN. Speciella tack till den ansamling översättare som gör DWN tillgänglig på dussintalet språk. Och slutligen tack till alla som håller på med Debian för att ni ger oss ett sådant överflöd av intressanta diskussioner, evenemang och hårt arbete som vi kan skriva om.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Redaktör för Debian Weekly News är Martin "Joey" Schulze.