Debian Weekly News - 24 februari 2004

Välkommen till årets åttonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Äntligen är det möjligt att skicka e-post med morsekod, eftersom den Internationella teleunionen tilldelat en ny kod (. - - . - .) till ”@”-tecknet. Andreas Barth rapporterade att 16 paket gått sönder av en trasig tar-version som sändes in nyligen men som senare rättades.

Lagra RRD-data och graffiler. Jean-Michel Kelbert undrade var han kunde lagra RRD-filer. Eftersom det inte är möjligt att bygga om RRD-filer utan att förlora data, på grund av rotation av loggar, kan de inte lagras i /var/cache, skriver han senare. Men eftersom graffilerna genereras från datafiler måste de lagras i /var/cache.

Undersökning av den nya XFree86-licensen. Branden Robinson inspekterade den nya licensen för XFree86 4.4 och senare. Han drog slutsatsen att de facto-resultatet av XFree86-projektets licensbyte är att XFree86-källkodsdistributionen på många sätt inte längre är kompatibel med GPL. Keith Packard hävdade att han hyser en stark önskan om att den programvara som freedesktop.org släpper från den källkoden skall vara helt DFSG-fri.

GIF/LZW-patentet går ut. Roland Stigge undrade om det fortfarande är möjligt att Sarge kommer släppas före den 7 juli 2004. Om inte kan Debian börja förbereda sig på att flytta paket som hindras av GIF/LZW-patentet från non-free och contrib till huvudarkivet eftersom det är den dag som patent US4558302 går ut internationellt.

Rapport från Solutions Linux. Julien Blache skrev en Rapport om årets Solutions Linux-mässa i Frankrike. Flera Debianutvecklare träffades i Debianmontern i .Org-paviljongen och blev till och med intervjuade av en fransk webbradiostation om Debian i allmänhet och den kommande utgivningen av Sarge. Antalet intresserade besökare i montern var också högre jämfört med tidigare evenemang.

Vad som händer med utgivningen. Colin Watson skrev ytterligare en rapport om vad som hänt angående utgivningen av Sarge sen den 1 december. Han sade att debian-installer blir bättre och bättre, att GNOME 2.4 och KDE 3.1.5 har kommit in i uttestningsutgåvan och att XFree86 nyligen sänts in till den instabila utgåvan. En viktig uppgift som kvarstår är att färdigställa debian-installer och anpassa den till de kvarvarande arkitekturerna. Dessutom finns det fortfarande 350 utgivningskritiska fel i paket i uttestningsutgåvan, det kan vi inte släppa med.

Ren 64-bitarsanpassning till AMD64? John Goerzen föreslog att man skulle stanna vid en ren 64-bitarsanpassning till AMD64-arkitekturen. När en lösning för att fortsätta med multiarch väl har lagts fram kan övergången till att bli en flerarkitektursplattform (multiarch) påbörjas, samtidigt som man stöder de som vill ha en ren 64-bitarsmiljö. Josh Hansen påpekade att båda projekten kommer fortskrida så länge folk är villiga att lägga ned tid på dem.

Paket för Mozilla Firefox. Eric Dorland rapporterade att han sänt in paket för Mozilla Firefox 0.8. Eftersom paketen gått genom ett namnbyte (paketen hette tidigare phoenix, senare firebird) kommer det ta ungefär en vecka innan de dyker upp i arkiven. För de som är intresserade och otåliga har han även kopierat filerna till people.debian.org.

Manualsidor flyttas till non-free? En ändring uppströms nyligen i manualsidesprojektet har upptäckts. Från version 1.65 medföljer manualsidor från POSIX-standarden i uppströmsdistributionen av man-pages. Licensen på dessa filer nämner dock inte distribution och modifikation, men det sistnämnda är explicit otillåtet, enligt uppströmsförfattaren. Eftersom detta skulle göra hela paketet ofritt har paketeringen ändrats något så att de icke-fria delarna tas bort i tid.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.