Debian Weekly News - 23 mars 2004

Välkommen till årets tolfte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Om du av någon anledning skulle vilja byta från Debian GNU/Linux till SuSE Linux bör du läsa denna guide. Denna artikel försöker skingra några myter och klargöra en del frågor för de som söker mer information om GNU/Linux. Medan de flesta inom fri programvarumiljön redan känner till allt det här känner utomstående bara till vad de läser i nyheterna och får höra från andra.

FOSDEM-rapporter. Wookey och Stefan Gybas rapporterade om projekten Embedded Debian och Debian Java som träffade andra under mötet för utvecklare av fri programvara och programvara med öppen källkod i Bryssel. Bägge grupperna höll föredrag som gav en översikt och beskrev aktuell status. Embedded Debian-projektet gör tydliga framsteg i sina planer om att göra Debian en verkligt användbar distribution för små maskiner såväl som stora. Förutom bättre samarbete med Gentoo och FreeBSD har Debian Java-utvecklarna även hållit ett stort antal tekniska diskussioner.

Mot en MPlayer-lösning. Diego Biurrun sände en uppdatering om det arbete som pågår med att lösa licensproblemen i MPlayer. De två huvudproblemen har varit avsaknaden av en LICENSE-fil och att man inte uppfyller klausul 2a i GNU General Public License, vilket Diego har försökt göra genom en LICENSE-fil och en Copyright-fil. Don Armstrong tyckte det verkade vara nog för Debians ändamål, men föreslog att MPlayergruppen borde markera i de relevanta filerna att de har ändrats och vem som ändrat dem.

Val av projektledare i Debian. Manoj Srivastava sände ut en röstsedlar för valet av Debians projektledare 2004. Rösterna måste komma in senast 23:59:59 UTC (01:59:59 svensk tid) den 10 april 2004. Röstperioden kan komma utökas med omkring femton timmar eftersom Manoj inte lyckades sända ut röstsedlarna i tid. Valplattformarna för Martin Michlmayr, Gergely Nagy och Branden Robinson är tillgängliga på vår webbplats.

Återbekräfta icke-fria delar. Rösterna om den allmänna resolutionen om status för den icke-fria sektionen har räknats och den icke-fria sektionen återbekräftades. 163 utvecklare röstade för att den skulle tas bort, medan 260 utvecklare röstade för att den skulle återbekräftas. 482 utvecklare deltog i omröstningen.

Återkommande felrättarfester och lös frysning. Adrian Bunk föreslog en lös frysning inom en nära förestående framtid så att inga nya uppströmsversioner kan tas in till uttestningsutgåvan. Dessutom skall återkommande felrättningsfester hjälpa till att reducera antalet utgivningskritiska fel.

Linux 2.6 på Debian 3.0. Adrian Bunk presenterade paket för att köra Linuxkärna version 2.6 på Debian Woody. De kommer från den instabila utgåvan och kompilerades om på Woody, och det är därför möjligt att de inte är lika stabila som paketen i Woody. Även om dessa paket gör det enklare att använda en 2.6-kärna på Debian 3.0 är det inte möjligt att få fullt stöd för alla funktioner i 2.6-kärnan.

Rapport från felrättningsfesten. Frank Lichtenheld rapporterade om felrättningsfesten förra veckoslutet. Den var relativt framgångsrik då den lilla gruppen deltagare producerade ett stort antal rättade paket, patchar och lösningar. Han berättade även om de metoder för att samordna festen och ber om förslag till inriktningar på framtida felrättningsfester.

Uppstädning bland kärnpaketen? Adrian Bunk publicerade ett förslag om att städa upp bland kärnpaketen i den instabila utgåvan. Eftersom det är knasigt att stöda 2.2, 2.4 och 2.6 undrade han om någon arkitektur fortfarande behöver stöd för 2.2 över huvud taget. Han föreslog även att olika kärnpatchpaket som lägger till olika slumpartade som finns i nyare kärnor funktioner ska tas bort eftersom de inte kan stödas i en stabil Debianutgåva.

Menybaserad init-konfiguration. John Hasler rapporterade att han sänt in sysvconfig till den experimentella utgåvan. Det är en textbaserad menyverktyg för att konfigurera initskript. Paketet kan dock få systemet att sluta starta, och bör därför användas med försiktighet. John är naturligtvis intresserad av rapporter om fel och framgångar.

OSCAR kör på Debian. Medlemmar i Open Cluster Group, en informell grupp personer som ägnar sig åt att göra det lätt att använda datorer i klasar (kluster) anpassade OSCAR (Open Source Cluster Application Resource) till Debian IA-64. De introducerade en abstraheringsnivå så att OSCAR kan köra på system som inte använder rpm som paketeringsverktyg, både på paketnivå (rpm eller dpkg) och distributionsnivå (updaterpm, ym, urpmi och apt-get), med exakt samma kodbas.

Köra Debian vid 3,7 GHz. Alexander Schmehl rapporterade rapporterade om det snabbaste x86-systemet på årets CeBIT. Dess tillverkare H2O kontaktade Debianbåset för att ta reda på huruvida Debian GNU/Linux skulle fungera på maskinen. Hela installationen gjordes på mindre än en kvart, med den långsamma 48×-cd-rom-läsaren som flaskhals. En Linux som rapporterar 7372,9 bogomips och glxgears med 4540,9 bilder per sekund har man en riktigt trevlig arbetsmiljö.

Användbarhetsundersökning av Debian-Installer. Marcus Thiesen undersökte den senaste beta 3 av debian-installer vad gäller användbarhet från en användarsynvinkel. Debians nya installationsprogram är ett bra sätt att installera sin favoritdistribution, men han upptäckte ändå några problem i användbarheten.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Frank Lichtenheld och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.