Debian Weekly News - 20 april 2004

Välkommen till årets 16:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det pågår fortfarande en livlig diskussion om distributionen av fastprogramklumpar i Linuxkärnan, och den kommer troligen fortsätta ett bra tag framöver. Joshua Kwan rapporterade om framsteg för installationsprogrammet på Sparcarkitekturen. Manoj Srivastava har även för andra gången sänt ut röstsedlar för den allmänna resolutionen om att göra redaktionella ändringar i det sociala kontraktet.

Javainsticksprogram för Mozilla. Arnaud Vandyck förklarade att Debian ännu inte har något fritt Javainsticksprogram för webbläsaren Mozilla. Michael Koch arbetar på ett gcj-webbinsticksprogram för Mozilla som bara fungerar med Mozilla 1.7 och gcj 3.4. Det kommer att sändas in till Sid kort efter att gcj 3.4 och Mozilla 1.7 sänts in. De som inte vill vänta på paketen kan testa Konqueror som har ett annat sätt att angripa problemet.

Företagsegna fastprogram inget problem för utgivningen. Anthony Towns förklarade att frågan om fastprogram består av två olika problem, att fastprogrammen inte är fria och att GNU GPL inte efterlevs. Även om det första inte är ett problem för Sarge så är det andra det. Han påpekade att problemet har varit känt i bortemot två år. Han klargjorde senare att inget av problemen för närvarande anses ställa till problem med utgivningen.

GNOME 2.6 för Debians instabila utgåva? Jordi Mallach undrade om GNOME 2.6 och GTK 2.4 bör sändas in till den instabila utgåvan och migrera över till uttestningsutgåvan även om GNOME-gruppen inte planerat det. Han säger att paketen i den experimentella utgåvan har testats tillräckligt mycket, byggts inte bara på en arkitektur och att paketuppdelningar har gjorts även på paket i den instabila utgåvan. Ansvarig för utgivningen uttryckte dock sin oro med förslaget.

GPL och skriptspråk. Wolfgang Borgert undrade om det är möjligt att använda moduler skrivna i skriptspråk som släppts enligt GNU General Public License i ett företagseget program. Federico Di Gregorio anser att det är det så länge man inte direkt länkar mot det GPL:ade biblioteket och bara använder Pythongränssnittet är man säker. Andrew Suffield påpekade dock att det färdiga företagsegna programmet måste fungera utan att GPL:ade verk används.

Debian-Installer och Linux 2.6? Joey Hess skrev att en debian-installer med Linux 2.6 är så nära att han redan kan känna smaken. Faktum är att avbildningar redan kan byggas med bara en hackad udeb, och den startar och fungerar alldeles utmärkt ända fram till partitioneringen. Partitioneringen ser dock inte IDE-enheter, kärnan gör det, så det verkar som felet bara ligger i partitioneringsprogrammet.

Märka Debianegna paket. Bartosz Fenski noterade att flera så kallade Debianegna paket bara är Debianegna på grund av misstag och inte för att de skulle vara det. Han föreslog därför att man skulle skapa en speciell fil i debian/-katalogen för att undvika sådana misstag. Henning Makholm föreslog istället att dpkg-source -b skulle vägra bygga ett Debianeget källkodspaket om versionsnumret innehåller ett bindestreck.

Referenskort för Debian GNU/Linux. Wolfgang Borgert presenterade ett referenskort för Debian han arbetar på. Han bad intresserade att titta på kortet och rapportera problem till honom. Kortet innehåller information för folk som antingen är nya i Debian eller Unixliknande system.

Open Software License. Free Ekanayaka ville veta huruvida Open Software License är kompatibel med Debians riktlinjer för fri programvara. MJ Ray anser att den inte är det eftersom den terminerar de upphovsrättsliga tillstånd som ges vid eventuella programvarupatentrelaterade rättsprocesser, inräknat de som inte handlar om programvaran licensen gäller.

Inofficiela dvd-avbildningar för Debian 3.0. Richard Atterer presenterade en otestad dvd-avbildning med Debian GNU/Linux 3.0 som kan hämtas med jigdo. Han körde ett äldre skript som till och med producerade en avbildning, men kunde inte testa den. Jan Houstek påpekade att Jan Kesten också gjort inofficiella avbildningar.

Dokumentation för Debian-Installer. Joey Hess bad översättarna av den nya installationsmanualen att se till att översättningarna faktiskt går att bygga och är hyfsat kompletta. Wolfgang Silbermayr ville arbeta på den tyska översättningen men hittade inte manualen. Frans Pop förklarade att samordnaren för manualen är Miroslav Kure och att själva manualen finns på Alioth.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Elva övergivna paket togs över under veckan, och vi önskar de nya ansvariga lycka till. Elva paket övergavs också under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 157 övergivna paket, samma antal som förra veckan. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.