Debian Weekly News - 15 juni 2004

Välkommen till årets 24:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Tom Adelstein skrev om GNU/Linux på skrivbordet och drog slutsatsen att den kan hjälpa företag och liknande, framförallt de som inte har stora resurser, som kommunförvaltningar.

Status för AMD64-anpassningen. Chris Cheney hävdade att AMD64-anpassningen för Debian är redo att tas in i Debian instabila utgåva. Anpassningen har för närvarande kompilerat 97 % av paketen, där flertalet av de kvarvarande paketen inte kan byggas på andra arkitekturer heller.

Uppdaterade Debianflygblad. Michael Banck arbetar på att uppdatera Debians allmänna flygblad. Trots att den är skriven som ett generellt flygblad behöver vissa delar uppdateras för att bättre beskriva Sarge och andra utgåvor.

Paketera Firefox 0.9. Eric Dorland undrade om hur han skulle hantera nästa utgåvekandidat för Firefox. Eftersom Sarge snart kommer att ges ut vill han inte att den ska innehålla en potentiellt buggig version. Anthony Towns föreslog att han snarast skulle sända in den nya versionen av Firefox till den experimentella utgåvan (experimental) för att se om den fungerade som förväntat. Om den inte orsakar några problem kan den flyttas över till den instabila utgåvan utan några större problem.

Licens på dokumentation? Matthieu Delahaye undrade vilken licens ett uppströmspaket bör använda för sin dokumentation. Författaren skrev en sammanhängande manual för sitt program, vilken (ännu) inte uppfyller Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG). Walter Landry föreslog att han helt enkelt skulle hålla sig till programmets licens och inte använda en annan licens för dokumentationen.

Cykliska byggberoenden. Jeroen van Wolffelaar noterade att oaklisp innehåller en binärfil som används för att dra igång kompileringen (s.k bootstrapping). Det finns redan åtminstone ett halvdussin sådana öglor i Debian. Edmund Grimley Evans tog för givet att den typen av cykliska byggberoenden var godtagbara i Debian.

Mozilla Public License. Jim Marhaus noterade att den nya Mozillalicensen 1.1 inte uppfyller DFSG. Han skrev även ett utkast till sammanfattning. Detta påverkar huvudsakligen själva Mozilla eftersom de andra paketen (Firebird, OpenH323, Bugzilla osv.) ännu inte bytt till den nya licenstexten.

Underhåll av kärnan i Debian. Christoph Hellwig sammanställde en kort uppgiftslista för kärnor i Sarge och undrade om det är andra arkitekturer än i386, powerpc och ia64 som fungerar på Linux 2.6. Martin Michlmayr tillfogade en lista med problemställningar som måste hanteras. William Lee Irwin II bidrog med den aktuella svartlistan över ”besmittade” filer som måste städas upp och/eller tas bort ur kärnan.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. 19 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 184 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.