Debian Weekly News - 13 juli 2004

Välkommen till årets 27:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Jordi Mallach rapporterade att GNOME 2.6:s övergång till uttestningsutgåvan nästan har lösts. Steve McIntyre förklarade att proceduren för att skapa cd/dvd med debian-cd är mycket långsam eftersom stora mängder data läses och skrivs, och på grund av att data kontrolleras med kontrollsummor flera gånger.

Debianprogramvara används hos Google. Marc Merlin, känd från Google, rapporterade i en intervju att Debian är det mest fullständiga programvarubibliotek som finns för GNU/Linux. Han använder apt-get och en övergripande getupdates-mekanism för att hålla den stora uppsättningen servrar synkroniserade. Verktyget i sig är dock distributions- och till och med Unixagnostiskt.

Ny Debianbaserad distribution. New Mexico Software, Inc. (NMXS) rapporterade att man kommer släppa den nya skrivbordsmiljön Santa Fe, vilken är inriktad mot skrivbord och baserad på Debian GNU/Linux, den 3 augusti i år. Dick Govatski, CEO för NMXS, är stolt över hur lätt det är att använda: ”Användarna behöver inte vara Linuxguruer för att lätt kunna använda systemet.” De har tydligen lagt ned en del arbete på installationsprogrammet och detekteringen av maskinvara.

Brist på kommersiell support för Debian? En artikel om övergången till GNU/Linux hos organisationer visar att Debian kan behöva göra mer reklam för sin kommersiella support: ”Alla kontraktföretag sade att om du vill ha Red Hat är det inget problem, men Debian var värre” säger Mike Kennedy, CIO i finansmyndigheten i Nya Sydwales, Australien, som nyligen gått över från Debian till Red Hat på sina GNU/Linux-servrar.

IRC-möte för Debian Control Center. David Moreno Garza tillkännagav ett IRC-möte den 18 juli klockan 16:00 GMT (18:00 svensk tid) på #debian-desktop på irc.debian.org. Huvudtanken är att ge användarna möjlighet att konfigurera hela sitt system. Med portabilitet i åtanke planerar man att tillhandahålla ett grafiskt gränssnitt, ett webbaserad och ett kommandoradsstyrt.

Byta till BerkelyDB 4.2 i Exim 4? Andreas Metzler undrade om det vore godtagbart att gå över till en nyare version av BerkelyDB, nämligen libdb4.2, i Exim 4. Eftersom Sarge beräknas ge ut inom en snar framtid skulle en sådan ändring möjligen kunna fördröja utgivningen, men borde inte göra det.

Övervaka nya uppströmsversioner. Stefano Fabri presenterade Debian Watch Health Status, en tjänst där Debianutvecklare kan övervaka uppströmspaketversioner. Han klagade på att bara ett fåtal paket innehåller vettiga watch-filer för att dra nytta av detta. Blars Blarson antog att många användare inte anser dem vara av värde.

Felrättningsparty. Frank Lichtenheld kungjorde att nästa Debianfelrättningsfest äger rum 16-18 juli. Som vanligt kommer den samordnas genom #debian-bugs på freenode (dvs. irc.debian.org) där du även finner pekare till alla användbara webbplatser. Det övergripande målet är att få bassystemet och standardpaketen i ett utgivninsbart tillstånd.

Avskräckt användning av -rpath. Martin F. Krafft undrade varför rpath-problemet inte dokumenterats i policymanualen. Florian Ernst bidrog med ytterligare en tråd och en sammanfattning signerad Richard Atterer. Goswin Brederlow påpekade att alla program som använder -rpath kommer sluta fungera efter att Sarge ges ut om multiarkitekturstöd introduceras.

Pythonmoduler och versioner. Fabio Tranchitella noterade att ett antal Pythonmoduler inte versionshanterats och bara finns för specifika versioner av Python. Matt Zimmerman undrade varför modulerna inte kunde bytekompileras först efter installationer för varje installerad version av Python. Andreas Barth påpekade att bytekompilering inte ens behövs.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Debianpaket introducerade förra veckan. Varje dag beskrivs ett nytt Debianpaket från uttestningsutgåvan. Om du känner till ett obskyrt paket som du tror andra också skulle vilja veta mer om skriver du till Andrew Sweger. Dagens Debianpaket introducerade följande paket under veckan som gick.

Övergivna paket. Fem paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga, vilket totalt ger 170 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Adrian von Bidder och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.