Debian Weekly News - 2 november 2004

Välkommen till årets 43:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Adrian von Bidder noterade att det drar en hel del processorkraft på servern att spegla Debian via rsync, och att det därför inte är den bästa metoden. Luke Kenneth Casson Leighton rapporterade att några av SourceForges servrar flyttats från Debian 2.2 (Potato) till en aktuell version av Fedora av marknadsföringsskäl.

Rapport från närvaro på Systems. Michael Banck summerade Debians närvaro vid årets Systemsmässa. Debianprojektet drev en monter tillsammans med andra projekt inom fri programvara, såsom Skolelinux, KDE, OpenOffice.org och de olika BSD:erna. Trots att NetBSD också var närvarande hade Debianmontern den coolaste maskinvaran, nämligen en Mac SE/30, som körde Debians stabila utgåva på en Linux-2.2-kärna.

Rapport från Kansai OpenSource. Junichi Uekawa skrev en rapport om Debians möte under årets Kansai OpenSource den 23 oktober i Osaka, Japan, där runt 30 Debianpersoner möttes. De höll ett introducerande föredrag om Debian i allmänhet, ett föredrag om att bli utvecklare och de dagliga uppgifterna. Mötet avslutades med en paneldiskussion.

Debians sändlistor går långsammare. Pascal Hakim rapporterade att Debians sändlistor skadades av ett antal e-postservrar som inte tog emot e-post tillräckligt snabbt. Dessutom försvårade ett brev till aviseringssändlistan, vilken har mer än 28 000 prenumeranter. Samtidigt tillkännagavs att Cord Beermann kommit med i listmastergruppen.

Kärna och uppgradering till Sarge. Frank Lichtenheld publicerade resultaten från sin första (framgångsrika) dist-upgrade från Woody till Sarge på en äkta i386. Andreas Barth summerade problemen för alla plattformar. Förutom äkta i386 kan det förkomma uppgraderingsproblem på hppa, arm, sparc och mips(el) på grund av inkompatibiliteter mellan glibc och kärna. För några av dem räcker det att först uppgradera kärnan.

Filesystem Hierarchy Standard 2.3. Manoj Srivastava jämförde Filesystem Hierarchy Standard (FHS) 2.1, som används för Sargeutgåvan med den följande version 2.3. Vissa ändringar i 2.3 kommer kräva ändringar i arkivet. Några undrade om ~/Desktop, som skapas av GNOME, fortfarande kommer tillåtas i framtiden eller inte, även om detta beteende generellt sett inte gillades.

Utgivningskritiska felrapporter. Cord Beermann noterade att förteckningen över RC-felrapporter ansetts vara skräppost av sändlistorna på sista tiden, och inte längre kommit fram till listan. Detta har rättats nu. Javier Fernández-Sanguino Peña bad att listan skulle skalas ned till fel som påverkar Sarge just nu, och Colin Watson sade att han skulle se på det, men kunde inte lova när det skulle ske. Andreas Barth rapporterade dessutom att listan nu även innehöll fel märkta experimental, vilket har rättats nu.

Öppna hemliga nyckelringar. Matthew Garret noterade att den hemliga nyckelringen avsedd att nå wanna-build-databasen för Debians AMD64-anpassning var öppet tillgängliga och kunde upptäckas via Google. Adam Majer reagerade snabbt och återkallade omedelbart arkivnyckeln eftersom man måste anse den vara komprometterad.

Debianuppdateringar via BitTorrent. Arnaud Kyheng började med en apt-mellanserver mot bittorrentnätverket. Av säkerhetsskäl hämtas paketlistan och .torrentfilerna från en vanlig HTTP-server, precis som vanligt för ett paket. Paket kommer dock att hämtas med bittorrentprotokollet och skickas vidare till apt. Några tidigare idéer nämndes tidigare i en felrapport.

Licens för innehållet i webbforum. Sebastian Feltel ville ändra licensen för nya inlägg på debianforum.de som läggs in efter den 1 januari nästa år till MIT/X11-licensen och undrade om möjliga problem med att ha två licenser. Att byta licens på gamla inlägg skulle vara ett oändligt uppdrag eftersom man skulle behöva fråga alla de runt 5000 användarna som har bidragit. Sebastian ändrade till slut koden så att användarna kan välja vilken licens de vill använda.

Paketera den nya 2.6.9-kärnan? Andres Salomon rapporterade att han förberett de patchar som krävs för 2.6.9-kärnan i kärnarkivet. Christoph Hellwig föreslog dock att man först skulle få 2.6.8 att fungera bättre i Sarge. Andres ville även göra 2.6.9 tillgänglig för jämförelse och som en resurs för att bakåtanpassa patchar.

Ny Skolelinux cd-avbildning 1.0r1. Petter Reinholdtsen kungjorde den nya Skolelinux-cd-avbildningen. Den nya avbildningen innehåller många av de säkerhetsuppdateringar som gjorts på sista tiden, en uppgradering av kärnan och några nya översättningar. Maskinvarudetekteringsdatabasen har också uppdaterats. Skolelinux vann även nyligen en utmärkelse i Tyskland.

Korskompilera kärnan på Debian. Al Viro förklarade hur han använder Debian för att korskompilera Linuxkärnan för ett antal olika arkitekturer. Alla kompileringar görs på en K7- och två AMD64-maskiner. Han har också ordnat korskompilering för sparc32, sparc64, alpha och powerpc, något som får till följd att eventuella kompileringsfel för dessa övriga arkitekturer snabbt upptäcks.

Katalogstruktur på Debian-cd/-dvd. Steve McIntyre rapporterade att han till slut har en komplett uppsättning jigdofiler för Woody (3.0) och undrade om katalogstrukturen på servern. Han föreslog en särskild struktur som skulle kräva att alla nuvarande jigdofiler flyttas. Richard Atterer hävdade att för Sarge kommer kompletta dvd-avbildningar endast göras tillgängliga för i386 på cdimage och det är så det bör implementeras även för Woody.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.