Debian Weekly News - 14 december 2004

Välkommen till årets 49:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Bruce Byfield släppte en kort introduktion till apt-getNewsForge. Återigen uppmanades utvecklare att endast stänga felrapporter automatiskt via ändringslogg i samband med en ordentlig beskrivning. Jason Boxman skrev riktlinjer för hur man använder Exim 4 och Courier IMAP på ett Debiansystem.

Konstruktiv kritik av Debian. I en gästledare i DesktopLinux noterar Binh Nguyen flera huvudsakliga designattribut i Debian som gör det en av de starkaste och mest mångsidiga GNU/Linux-distributionerna. Han observerade även specifika svagheter och hävdade att ett par enkla förbättringar och en mer välkomnande attityd mot nya användare skulle avsevärt förbättra Debian. Hans slutsatser är att Debian är en kompetent och robust distribution, men med ett fåtal kritiska problem som får folk att se tolka den som en elitistisk distribution.

Geekfeminister i Debian. Bruce Byfield rapporterade om underprojektet Debian Women och hur det inleddes. En av Debian Womens roller är att hjälpa kvinnor att bli Debianutvecklare, delvis genom att erbjuda stöd och uppmuntring, men även genom att avmystifiera processen. Debian Women har skapat en trevlig plats där man kan lära sig mer om Debian och har fått flera kvinnor att tala om sina erfarenheter och ambitioner.

Flera skärmar på en gång. OPENSense Solutions presenterade Groovix, en Debianbaserad fleranvändardator. Upp till tre uppsättningar monitorer, tangentbord, möss och högtalare kopplas till en enda AMD Athlonbaserad dator. Systemet består av Debian GNU/Linux med KDE som skrivbordsmiljö. Återförsäljaren betonar att man inte kan stöda andra konfigurationer, men det är inte särskilt svårt att skriva apt-get install gnome.

Annonsering på Debians webbplats. Martin Michlmayr vidarebefordrade en förfrågan om att placera annonser på Debians webbplats. Stephen Frost skulle gärna se den möjliga inkomstkällan. Flera utvecklare tyckte dock inte om idén och och Alexander Schmehl gav till och med ett exempel för innehållsdriven annonsering: om du söker efter termerna ”Debian” och ”Linux” kommer du få en annons som ger dig ”sanna fakta” om öppen källkod.

Stöd för SVG-ikoner. Jay Treacy undrade hur SVG-ikoner (Scalable Vector Graphics) är tänkta att hanteras på Debiansystemet. Josselin Mouette förklarade att hela GTK+ redan stöder dem och att de vanligtvis läggs i filsystemet. Bill Allombert tillade att menymanualen bara pratar om ikoner i XPM-format.

Pågående dpkg-utveckling. Som ett svar på en avsikt att paketera från Martin F. Krafft avslöjade Adam Heath planer inför framtiden för verktyget dpkg-deb. I en sådan modulär design skulle det vara enkelt att redigera ett Debianpaket utan att behöva installera dem. Det skulle även stöda uteslutning av hela kataloghierarkier, till exempel /usr/share/doc.

GNU/Linux Core Consortium. Bruce Perens förklarade att GNU/Linux Core Consortium (LCC) är vad han från början avsåg att göra med LSB och ville gärna att Debian skulle delta. Den huvudsakliga tekniska effekten han ser är att namnen på vissa dynamiska bibliotek skulle ändras, vilket inte uppskattades. LCC har som mål att komplettera LSB genom att enas om en enda lösning där LSB öppnar för flera möjligheter.

GNOMEs övergång till Sarge avslutad. Jordi Mallach rapporterade att gconf-editor var den sista del av GNOME 2.8 som stod i kö för att komma in i uttestningsutgåvan, något som nu har skett. Tidigare rapporterade han att detta var den mest smärtfria övergången till uttestningsutgåvan sedan GNOME 2.0. Dessutom har en ny version av Evolution sänts in, vilken rättar alla utgivningskritiska fel.

Stöda fri Java. Arnaud Vandyck bad andra Javautvecklare att testa sina program med en fri körtid och rapportera resultatet. Han startade en sida där han önskar dokumentera resultatet av att köra projekt med en fri virtuell maskin för Java. Hans egna anmärkningar innehåller erfarenheter med ett projekt som tungt beror på trådar.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 226 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Adrian von Bidder och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.