Debian Weekly News - 11 januari 2005

Välkommen till årets andra utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Knowing Knoppix är en nybörjarvänlig bok som hjälper nya användare med Knoppix live-cd. Bruno Torres intervjuade Debians projektledare Martin Michlmayr.

KDE 3.3 godtagen i uttestningsutgåvan. Utgivningsansvarige Steve Langasek noterade att KDE 3.3 har godtagits i uttestningsutgåvan. Han uttryckte även tacksamhet till KDE-gruppen för deras arbete med att göra detta möjligt, samt till Anthony Towns för att han hållit britney i handen under övergången. Övergången stängde många sedan länge öppna utgivningskritiska fel i Sarge, plus många fler.

Oftare paketinstallationer och spegelkörningar. Ken Bloom undrade om det vore möjligt att snabba upp utgivningsprocessen genom att låta den dagliga arkivkörningen (paketinstallation och spegelpuls) mer än en gång per dag, något som föreslagits i ett utgivningsförslag. Joey Hess noterade att James Troup inte avböjde det. Utgivningsansvarige Steve Langasek tillade också att det att köra spegelpulsen oftare under en dag även skulle påverka övergången i uttestningsutgåvan.

Stöd fri Java i Debian. Michael Koch ansåg de fria Javaimplementationerna vara tillräckligt god form för att köra stora program och bad om fler användare att köra dem och rapportera fel. Han har fått intrycket att de flesta föredrar att använda icke-fria implementationer istället för att rapportera fel i de fria paketen. För bättre stöd bör folk testa Kaffe, SableVM eller JamVM eller någon av de andra fria JVM-implementationerna i Debian.

Hantera fastprogramklumpar. Matthew Garrett undrade hur Debianprojektet kommer att hantera kärndrivrutiner som kräver icke-fria komponenter som endast finns i binärform som läses över i maskinvaran. Hans förslag var att låta de icke-fria fastprogramklumparna ligga i den icke-fria distributionen men inte kräva att drivrutiner som kräver dessa flyttas till contrib. Steve Langasek sade att han inte hade något emot ett kärnpaket som innehåller några drivrutiner som behöver läsa in fastprogramklumpar från disk i huvuddistributionen (main).

Bygga paket utan hjälpverktyg. Miriam Ruiz presenterade sin artikel om hur man bygger Debianpaket utan att använda hjälpverktyg. Hon förklarar att det inte är menat som ett bevis på ett enkelt sätt att ta hand om paket, men som en uttömmande insikt i hur Debianpaket byggs.

Oförskämdhet i changelogfiler. Joey Hess påpekade oförskämdheter i två aktuella changelogfiler och undrade om vi verkligen behöver vara elaka i våra filer. Även om Steve Greenland håller med om att detta inte är rätt ställe förstår han även frustrationen av folk som går en på nerverna.

Dokumentation av APT-arkiv. Roberto Sanchez presenterade den APT howto han skrivit, eftersom han inte funnit något av de andra dokumenten var särskilt användbara. Ola Lundqvist tillade att istället för att gör allting för hand bör man istället använda paketet debarchiver.

Säkerhetsuppdateringar i Sarge. Joey Hess har varje vecka rapporterat om paket som innehåller säkerhetsuppdateringar i Sid men som ännu inte kommit över i Sarge. Han har skapat en omfattande statussida som innehåller samma information såväl som öppna felrapporter för kända, ännu ej rättade, säkerhetsproblem.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 257 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Drew Scott Daniels, Martin Zobel-Helas, Tomas Pospisek, Alexander Schmehl, Drew Daniels och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.