Týdeník Debianu - 01. února 2005

Vítejte u letošního 5. vydání DWN, týdenního zpravodaje pro komunitu okolo Debianu. Andreas Schuldei oznámil, že je otevřená registrace na letošní debianí konferenci. Og Maciel instaloval Debian poprvé v životě a usoudil, že nejlepší režim instalace je expertní, protože mu dává možnost odpovědět všech 27 otázek na rozdíl od běžné instalace, kde by viděl pouze jejich zlomek.

Debianí vývojáři na FOSDEM. Wouter Verhelst oznámil rozvrh přednášek debianích vývojářů během letošní konference FOSDEM, která se bude konat na konci února. Přednášky budou pokrývat vydávání stabilních verzí, embedded Debian, projekt Debian Women, Hurd, portování, kontrolu kvality a další.

Jak na chybějící závislosti. Frank Küster se podivoval, proč Debian policy manual používá u požadavku na přidání závislostí, které se používají v maintainerských skriptech místo "musí" slovo "měl by". John Hasler dodal, že se používají pro rozlišení významnosti různých příruček. Jeroen van Wolffelaar vysvětlil, že význam pro Sarge je definován v release policy.

Příručka k balíčkování knihoven. Pierre Ancelot se divil, proč není library packaging guide součástí oficiální developers reference. Andreas Metzler upozornil, že z developers reference na ni alespoň existuje odkaz. Junichi Uekawa dodal, že je zmíněný dokument pouze doporučení, které by se, pokud proti němu nebudou závažnější námitky, mělo následovat.

Přechod balíků spojených s MySQL. Steve Langasek diskutoval pozdní přechod balíků slinkovaných oproti knihovnám MySQL. Předtím pracovali správce MySQL, hlavní vývojáři a další na úpravě licence tak, aby splnila podmínky, kterými Debian definuje svobodný software. Andreas Metzler upozornil, že zde stále existuje problém s balíčky, které se zároveň linkují s knihovnou OpenSSL. To ovšem boří celý plán.

Přechod z Woodyho na Sarge? Henning Glawe zjistil, že cyklické závislosti zabraňují normálnímu přechodu z Woodyho na Sarge příkazem apt-get. Verze v Sargi to obchází tak, že zvýší délku seznamu argumentů, které předává programu dpkg. Steve Langasek dodal, že poznámky k verzi (release notes) doporučují pro aktualizaci použít aptitude.

Gettext script v adresáři s binárkami. Jochen Voss si všiml, že balíček gettext instaluje do adresáře /usr/bin část shellového skriptu s odstraněnými právy pro spuštění. Bruno Haible v Bug#284637 vysvětluje, že tento skript by měly importovat jiné shellové skripty a že je umístění skriptu správné. Anthony Towns navrhl přidat do shellů proměnnou SOURCEPATH.

Nový klíč pro archiv Debianu na rok 2005. Nedávno zaznamenali někteří uživatelé problémy s archivem Debianu, jako třeba selhání apt-secure. Steve Kowalik zjistil, že archivní klíč pro rok 2004 expiroval a GnuPG s ním odmítlo vytvořit podpisy, což vedlo k prázdným souborům. Anthony Towns vytvořil nový klíč pro archiv a poznamenal, že Debian začal používat řetězy podpisů již před téměř čtyřmi lety, ale že je zatím nepodporuje hlavní software ani v nestabilní větvi.

Bug Squashing Party. Frank Lichtenheld oznámil, že příští bug squashing party se bude konat od 4. do 6. února na irc.debian.org v kanálu #debian-bugs. Počet kritických chyb se již několik dnů pohybuje okolo 100. Cílem budou balíčky, které neobsahují text licence GNU FDL, dlouhodobé a složité chyby, nové verze od QA týmu a práce na odstraněných balících.

Vhodné přednášky pro DebConf 5. Lars Wirzenius uvažoval o přednáškách, které by rád viděl na nadcházející debianí konferenci, která se bude konat v létě v Helsinkách. Mezi jinými se na seznamu objevují velmi praktické přednášky jako psaní kvalitních manuálových stránek, návodů a dokumentace, používání gettextu, porozumění Unicode, začlenění testování do balíků, rozpoznávání bezpečnostních problémů.

Dočasné vyřazení architektury mipsel. Steve Langasek informoval vývojáře, že architektura mipsel bude pro účely migrace balíků do testingu ignorována. Je to pouze dočasné opatření, aby se do testingu dostaly opravy opravy kritických chyb. Mipsel samotný dostane šanci dohnat ostatní architektury ještě před vydáním Sarge.

Bezpečnostní aktualizace. Jako vždy, víte, co dělat. Pokud máte nainstalovaný některý z následujících balíčků, ujistěte se, že své systémy aktualizujete.

Nové či pozoruhodné balíčky. Následující balíčky byly nedávno přidány do Debian unstable archivu, nebo obsahují důležité aktualizace.

Opuštěné balíčky. 3 balíčky byly tento týden opuštěny a potřebují nového správce. Celkem už tedy máme 241 osiřelých balíčků. Děkujeme předchozím správcům, kteří přispívali komunitě svobodného softwaru. Podívejte se prosím na celý seznam na stránkách WNPP a pokud plánujete převzít nějaký balíček, přidejte prosím poznámku do bug reportu s předmětem začínajícím na ITA.

Chcete číst DWN i nadále? Pomozte nám, prosím, vytvářet tento zpravodaj. Stále potřebujeme více dobrovolných autorů, kteří sledují komunitu kolem Debianu a podávali by o ní zprávy. Informace o tom, jak pomoci, naleznete na stránce o přispívání. Těšíme se na vaše příspěvky na dwn@debian.org.


Pokud chcete tento souhrn zpráv dostávat týdně do vaší poštovní schránky, přihlaste se do emailové konference debian-news.

Dostupná jsou i starší vydání týdeníku.

Toto vydání Debian týdeníku vydal Martin 'Joey' Schulze.