Debian Weekly News - 1 februari 2005

Välkommen till årets femte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Andreas Schuldei rapporterade att registreringen inför årets Debiankonferens har inletts. Og Maciel installerade Debian för första gången och tyckte att expertläget var lämplig, eftersom det gav honom möjlighet att besvara alla de 27 frågorna av vilka enbart en bråkdel skulle visas vid en vanlig installation.

Debianutvecklarrum på FOSDEM. Wouter Verhelst presenterade föredragsprogrammet för Debians utvecklarrum under årets FOSDEM, vilket äger rum i slutet av februari. Föredragen täcker utgivningsproceduren, inbyggd Debian, Debian Women-projektet, Hurd, anpassning, kvalitetskontroll med mera.

Hantera saknade beroenden. Frank Küster undrade varför Debians policymanual använder ordet ”bör” och inte ”skall” när det gäller kravet att lägga till beroenden på paket som används i utvecklarskripten. John Hasler tillade att de används för att skilja på hur viktiga de olika riktlinjerna är. Jeroen van Wolffelaar förklarade att viktighetsgraden för Sargeutgivningen beskrivs i utgivningspolicyn.

Riktlinjer för paketering av bibliotek. Pierre Ancelot undrade varför guiden för paketering av bibliotek ännu inte tagits in i den officiella utvecklarreferensen. Andreas Metzler påpekade att den redan länkas till från den. Junichi Uekawa tillade att dokumentet snarare är en rekommendation som bör följas såvida det inte finns några bra argument mot det.

MySQL-relaterade paket går över. Steve Langasek diskuterade en sen övergång av paket som länkar mot MySQL-bibliotek. Tidigare har MySQLs ansvariga, uppströmsutvecklare och andra arbetat med att fixa licensen så att den uppfyller de krav som ställs för programvara som distribueras av Debian. Andreas Metzler påpekade att det fortfarande finns ett licensproblem med paket som även länkar mot OpenSSL-biblioteket. Detta verkar dock knäcka hela planen.

Uppgradera från Woody till Sarge? Henning Glawe lade märke till att cirkulära beroenden hindrar en normal uppgradering från Woody till Sarge med apt-get. Versionen i Sarge går runt detta genom att öka längden på parameterlistan som sänds till dpkg. Steve Langasek tillade att versionsfakta rekommenderar att aptitude används för uppgraderingen.

Gettextskript i binärkatalog. Jochen Voss noterade att gettext-paketet installerar en skalskriptskomponent i katalogen /usr/bin utan exekveringsrättigheter. I felrapport 284637 förklarar Bruno Haible att det är avsett att inkluderas i skalskript och måste installeras här. Anthony Towns föreslog att skalen skulle få en SOURCEPATH-variabel.

Ny Debianarkivnyckel för 2005. Flera personer noterade nyligen ett problem med Debianarkivet, till exempel att apt-secure misslyckades. Steve Kowalik avslöjade att arkivnyckeln för 2004 hade gått ut och att GnuPG tydligen inte kunde skapa en signatur, vilket ledde till tomma filer. Anthony Towns skapade en ny arkivnyckel och noterade att det är nästan fyra år sedan Debian började med en signagurkedja, men att den fortfarande inte stöds av huvudprogramvaran i Debians instabila utgåva.

Felrättningsfest. Frank Lichtenheld kungjorde att nästa felrättningsfest äger rum 4-6 februari med samordning i #debian-bugs på irc.debian.org. Antalet utgivningskritiska fel har varit runt 100 under flera dagar nu. Målet kommer vara paket som saknar licenstexten för GNU FDL, gamla och komplexa fel, QA-insändningar och arbete på borttagna paket.

Önskelista för föredrag under DebConf 5. Lars Wirzenius funderade på föredrag han skulle vilja ha under nästa Debiankonferens, vilken äger rum i Helsingfors i sommar. Bland annat innehåller listan väldigt praktiska föredrag som skriva bra manualsidor, guider och dokumentation, använda gettext, förstå Unicode, lägga till testfall till paket och identifiera säkerhetsproblem.

Tillfällig uteslutning av mipselarkitekturen. Steve Langasek informerade utvecklarna att mipsel-arkitekturen kommer ignoreras för övergången av paket till uttestningsutgåvan. Detta är bara en tillfällig lösning för att få ett antal utgivningskritiska felrättelser in i uttestningsutgåvan. Anpassningen har möjlighet att komma ikapp innan utgivningen.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 241 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.