Debian Weekly News - 22 februari 2005

Välkommen till årets åttonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Manoj Srivastava berättade att det endast återstår en vecka av nomineringsperioden för det kommande valet av projektledare. För att uppnås status som internationell standard har LSB sänts in till ISO/IEEE.

Översättning av Debconf-mallar. Christian Perrier skrev en statusuppdatering för debconföversättningar i Debian. De flesta debconfmallarna hanteras nu genom po-debconf, vilket gör det mycket enklare att hantera översättningarna, endast 102 paket kvarstår som inte använder detta verktyg. Christian planerar att sända in NMU-versioner av dessa med översättningsstöd påslaget. Lucas Wall skrev en statussida för dessa paket.

Författaren till Moria funnen. Robert Koeneke, den ursprungliga författaren till Moria (ett rogue-liknande spel) kontaktade debian-devel och var förvånad över att folk fortfarande spelade ett spel han börjat utveckla 20 år tidigare. Han försöker nu omlicensiera det under GNU GPL, vilket skulle kunna få Moria, Angband och derivat in i huvudarkivet.

Roller och ansvar i ftpmaster-gruppen. Matthew Garrett skrev och förklarade vad ftpmaster-gruppen gör, den första i en serie artiklar om de olika grupperna i Debian. De hanterar huvudarkivet, lägger till och tar bort paket från det, och samarbetar med ansvariga för utgåvorna för att se till att filer i arkivet är på rätt plats. Ftpmaster-gruppen skrev och underhåller de skript som används för att automatisera det mesta av detta. De tar bara hand om huvudarkivet, spegelnätverket hanteras av spegelgruppen.

Trasiga beroenden i den instabila utgåvan. Dan Jacobson undrade över de trasiga beroenden han ser då och då. Colin Watson svarade med att detta är det problem som uttestningsutgåvan är till för att lösa. Goswin Brederlow förklarade att detta beror på strikta versionsberoenden på binary-all-paket.

Arkivverifiering för Sarge? Andreas Barth nämnde att det finns en chans att att apt kan uppdateras i Sarge. Därför bad man om hjälp bland utvecklare som är intresserade av att ha automatisk arkivverifiering i den kommande utgåvan. För att klara av detta skrev Florian Weimer en detaljerad statusrapport.

Automatisk beräkning av beroenden. Joel Aelwyn föreslog att en dh_devincludes skulle implementeras, vilken skulle beräkna korrekta beroenden på utvecklingsbibliotek för ett givet paket under byggsteget. Han undrade om detta kräver specialhantering för versionerade beroenden och huruvida andra språk än C kunde stödas.

Kasta arkitekturer? Som ett svar på misslyckande byggen på vissa arkitekturer på grund av avsaknad av diskutrymme föreslogs det snabbt att några arkitekturer skulle kastas ut från utgivningen. Goswin Brederlow hävdade att flera fel upptäckts under anpassningarna vilket förbättrar programvaran och Steve Langasek förklarade detta i detalj och frågade exakt var det är Debian kastar bort sin tid.

Ny mplayer för Debian. Andrea Mennucc rapporterade att han sänt in nya mplayer-paket som bör uppfylla Debians behov. Uppströmsutvecklarna har löst de kvarvarande licensfrågorna under de senaste månaderna. Stödet för DeCSS har också tagits bort från Debianpaket på grund av juridiska problem.

Möjligt licensproblem i PHP. Martin ”Joey” Schulze citerade delar av PHP-licenserna och undrade om Debian har rätt att döpa paketen till detsamma som uppströmsutvecklarna gör. MJ Ray påpekade att det relevanta stycket har stärkts för PHP4 och hävdade att det inte förbjuder Debian att fortsätta kalla paketen PHP. Steve Langasek förklarade dock att Debian faktiskt inte har rätt att göra det.

Debian på mässor. Debianprojektet kungjorde att det kommer närvara på sex mässor och konferenser: CONSOL i Mexico City (22-25 februari), FOSDEM i Bryssel, Belgien (26-27 februari), Asia Open Source Software Symposium i Beijing, Kina (28 februari-4 mars), Chemnitz Linuxdagar i Chemnitz, Tyskland (5-6 mars). CeBIT i Hannover, Tyskland (10-16 mars) samt IT/Linux Days i Lörrach, Tyskland (11-14 mars). Flera föredrag med anknytning till Debian kommer även att hållas.

Paketstatusgrafer för Debian. Wouter Verhelst undrade om han skulle fortsätta generera paketstatusgrafer. Det finns en graf för varje utvecklare-postadress som visar utvecklingen av antal paket, fel och medelantal fel per paket, till exempel för QA-gruppen:

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Pascal Hakim, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.