Debian Weekly News - 5 april 2005

Välkommen till årets fjortonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. En live-cd med Hurd skapades nyligen för alla de som vill prova på det utan att installera. Noèl Köthe rapporerade under CeBIT-mässan att några tyska myndigheter nyligen har gått över till Debian. Kenshi Muto spelade in en installation av Debian Sarge som kan ses via telnet.

Use the source, Luke. John Goerzen föreslog ett källkodscentrisk sätt att lösa problemet med att hålla arkitekturer i synk och spara diskutrymme på speglarna. Wouter Verhelst påpekade att ett av huvudargumenten för Debian är det faktum att man inte behöver vänta på att något byggs innan man kan använda det. Förslaget skulle göra Debian till en andra Gentoodistribution.

Varför stöd för brandvägg? Thomas Bushnell undrade varför Vancouverförslaget beskrev brandväggsstöd som ett grundläggande krav innan en anpassning kan stödas av en utgåva. Joel Aelwyn förklarade att buildd-maskinerna troligen måste kunna köras med en egen brandvägg för att kunna fungera i en fientlig miljö som Internet.

Emulera arkitekturer. Gunnar Wolf föreslog att man skulle emulera långsammare arkitekturer på snabbare maskiner genom att använda en av de många emulatorerna i Debian. Peter De Schrijver tillade att korskompilering med distcc eller scratchbox skulle vara ännu snabbare medan buildd fortfarande kunde köras på målarkitekturen och kunna köra nyligen skapade program.

Bättre stöd för chroot-miljöer. Jorge deLyra föreslog att man skulle lägga till bättre stöd för chroot-miljöer till initieringsskripten så att serverprogram inte startas utanför dessa. Henning Makholm bad honom skriva ett ordentligt policy-rc.d-skript för chroot-miljön. Detta dokumenteras i /usr/share/doc/sysv-rc/README.policy-rc.d.gz.

Stöda LSB:s initieringsfunktioner? Thomas Hood undrade om Debian skulle stöda användningen av initieringsskriptfunktioner från LSB. Javier Fernández-Sanguino Peña tillade att skripten för närvarande skiljer sig en hel del. Tvärt emot vad många tror kan utdatat från initieringsskripten loggas, vilket Wouter Verhelst anmärkte.

Orsak till borttagning av paket. Frank Küster undrade hur man tar reda på varför ett paket har tagits bort från uttestningsutgåvan. Jeroen van Wolffelaar medgav att denna information faktiskt inte var tillgänglig ännu. I framtiden bör den nya listan debian-testing-changes användas för sådan information.

Större avbrott i Debians infrastruktur. James Troup rapporterade om stora problem med en av Debians servrar. Efter att det blivit tydligt att det förekommer stor datakorruption på en av partitionerna kopplades maskinen bort från nätverken. Några tjänster har återställts sedan dess, men utvecklare behöver fortfarande själva kontrollera filerna i sina hemkataloger. Det betyder även att denna utgåva inte kan läsas på webben när den sänds ut per e-post.

Mer om utgivningen. Andreas Barth skrev ytterligare en statusuppdatering för utgivningen av Sarge. Han bad även om frivilliga att bibehålla uppgraderingsmöjligheten och patchar för 80386, annars kommer denna underarkitektur med största sannolikhet att sluta stödas. Han förväntade även att en frysning av uttestningsutgåvan snart kommer ske, så snart arm-arkitekturen kommit i kapp.

Ett vänligare Debianprojekt? Hanna Wallach skrev en essä om att göra Debian till en vänligare plats för både män och kvinnor. Överraskande nog deltar flera män i Debian Women-projektet för att det har en mycket mer positiv, välkomnande och vänlig atmosfär jämfört med andra Debianfora.

Hjälpa GNOME-gruppen. Jordi Mallach bad om hjälp från folk med att läsa, testar och kommentera om giltigheten hos flera fel som sänds in mot olika GNOME-paket. Själva paketeringen har inte visat sig vara något stort problem, förutom när det gäller kluriga uppgraderingar och övergångar. Att hantera det stora antalet felrapporter är ett, däremot.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 8 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 224 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.