Debian Weekly News - 19 april 2005

Välkommen till årets sextonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Micah Anderson noterade att de äldsta öppna felrapporterna i Debian fyller tio år denna månad. Brian Proffitt kommenterade en rapport om en rapport som visade att under 2005 föredrog majoriteten av utvecklarna inom fri programvara community-baserade distributioner.

Debianbaserade skrivbord i München. Stande München valde (tyska) Debiandistributionen som bas för sina skrivbordssystem. Två tyska föredrag kommer konfigurera och underhålla de 14 000 maskiner baserade på denna klient. Valet (tyska) att ta steget från ett företagseget system har tilldragit sig en hel del intresse från alla sorters media.

Intervju med Branden Robinson. Vår tidigare redaktör Joe ”Zonker” Brockmeier höll en intervju med Branden Robinson, Debians nya projektledare. Han vill jobba en del med den infrastruktur man ofta klagar på och vill understryka Debians fortsatta position som den viktigaste GNU/Linux-distributionen. Regelbundna rapporter kommer hjälpa med detta.

Debian GNU/Linux 3.0 uppdaterad. Debianprojektet presenterade den femte uppgraderingen av sin stabila distribution, även känd som Woody. Den innehåller huvudsakligen de säkerhetsuppdateringar som har samlat sig sedan januari då den senaste uppdateringen släpptes. Några paket har även tagits bort från den stabila distributionen, huvudsakligen på grund av licensöverträdelser. En fullständig förteckning över alla godtagna och borttagna paket, tillsammans med det bakomliggande resonemanget, finns på förberedelsessidan.

GPL-program hör hemma i non-free? Adrian Bunk noterade att alla program som har licensierats enligt GNU GPL måste flyttas till non-free eftersom själva GPL-licensen inte kan ändras. Glenn Maynard påpekade att den enda orsaken till att GPL-texten får förekomma i huvudarkivet är på grund av att licenstexten är en fundamentalt, oundvikligt krav för att överhuvudtaget kunna distribuera programvara.

IRC-möten. Debians kärngrupp höll ett IRC-möte där de bestämde att kärnan i uttestningsutgåvan är frusen. Ett möte med AMD64-anpassningsgruppen kommer äga rum den 23 april för att diskutera hur man skulle kunna släppa en inofficiell utgåva av AMD64-anpassningen. Den 26 april kommer det även hållas ett öppet IRC-möte hos SPI.

Vidare begränsningar i GPL. Warren Turkal undrade om villkor och betingelser utöver GNU GPL skulle göra ett paket icke-fritt. Glenn Maynard förklarade att om man ger användaren de tillstånd som ingår i GPL, men samtidigt begränsar rättigheterna med ytterligare villkor gör att programvaran hamnar i ett osäkert tillstånd. Eftersom Debian försöker hedra författarnas önskemål så långt som möjligt skulle detta betyda att Debian inte borde distribuera denna programvara.

Fastprogramklumpar i kärnan. Sven Luther inledde en ny diskussion om binära klumpar i kärndrivrutiner utan explicit upphovsrättsinformation. Enligt vad som påstås anses dessa klumpar bara vara en samling ettor och nollor som inte länkas in i kärnan och därför inte strider mot kärnlicensen.

Kristen Debiandistribution. Raphaël Pinson rapporterade om grundandet av Ichtux, en skräddarsydd Debiandistribution (CDD) som fokuserar på kristendom och fria kristna projekt. De överväger för närvarande att bli en officiell CDD och att inkluderas som sådan i Debianprojektet.

FAQ om dokumentationslicenser. Jacobo Tarrio släppte ett utkast till en FAQ om licensiering av dokumentation. I dokumentet sammanfattar han flera frågor och svar inom ämnet som skulle vara användbara speciellt för folk som har frågor om GNU FDL.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 2 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 223 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Borttagna paket. Sex paket har tagits bort från Debianarkivet under de senaste veckorna:

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin Zobel-Helas och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.