Debian Weekly News - 25 maj 2005

Välkommen till årets 21:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. En hel del aktivitets har registrerats på sändlistan debian-release för att rätta de kvarvarande utgivningskritiska felen och få översättningarna i form. Matt Whipp citerade flera personer för att motbevisa påståendet att fri programvara börjar få slut på utvecklare.

Debianskrivbordssystem på 12 watt. Silas Bennett ville köra ett skrivbordssystem som inte drog mycket ström och valet föll på en Mac mini. Han beskriver att han tagit bort hårddisken och cd-rom-läsaren för att spara ström och utrymme som kunde återanvändas för ett batteripack, från vilket systemet drar 12 watt. Han var även förtjust över att se att installationsprogrammet för Sarge fungerade utan problem.

Debian GNU/Hurd kör GNOME och Qt. Michael Banck lyckades kompilera GNOME och köra det på GNU/Hurd, om än med några problem och lösa trådar. Han tog även en skärmbild. Han var tvungen att ändra flera paket för att få dem att bygga, så GNOME kommer inte att sändas in för hurd-i386 på en gång, men de allmänna problemen verkar ha lösts. Det rapporteras även att Qt fungerar fint på Hurd och att frivilliga söks för att anpassa KDE.

Ändringar i WNPP-rapporterna. Martin Michlmayr rapporterade att den veckovisa rapporten och paket det arbetas eller behövs arbetas på inte längre kommer sändas till utannonseringslistan utan istället en dedicerad debian-wnpp-lista. Dessutom kommer framtida brev bara innehålla nya poster, i ett försök att göra breven hjälpsamma igen.

Förvirrande paketversioner. Nico Golde noterade att den senaste versionen av unrar har ett lägre versionsnummer än de tidigare paketen. Roberto Sanchez förklarade att det tidigare paketet var ofritt och har ersatts av en fri version med ett lägre versionsnummer. Tyvärr kan det inte hantera de nuvarande RAR 3.x-arkiven. Den fria versionen har sedermera bytt namn till unrar-free för att undvika förvirring.

Paketera Waste. Romain Beauxis ville paketera waste, ett samarbetsverktyg för små grupper. Mirco Bauer noterade att författarna ansåg detta vara oauktoriserad programvara: Det verkar som om Nullsofts ägare AOL inte gick med på utgivningen, därav den starka utsagan.

Sista uppdateringen av Woody. Joey Schulze skrev en rapport om förberedelserna inför den sista uppdateringen av Debian 3.0. Som vanligt lägger detta huvudsakligen till de senaste säkerhetsuppdateringarna till Woodyutgåvan. Han förklarar dessutom att det inte går att göra någon ytterligare uppdatering efter det att Sarge givits ut, på grund av begränsningar i arkivsviten.

Non-US fasas ut. Frans Pop föreslog att ett stycke om nedläggningen av non-US-arkivet skulle läggas till i versionsfakta eftersom det inte fungerar längre och inte heller behövs. Från de 29 paket som fortfarande finns där är det bara fem som inte har kunnat flyttats över till huvudarkivet.

Strategi för Debian-Volatile. Gruppen som ansvarar för det flyktiga arkivet (volatile) funderade över att skapa ett andra flyktigt arkiv med mindre strikta kriterier. Detta skulle kunna underlätta för paket såsom Gaim som måste uppdateras under Sarges livstid för att kunna stöda modifierade protokoll. De undersöker även möjligheter för att tillkännage uppdaterade paket.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Michael Banck och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.