Debian Weekly News - 28 juni 2005

Välkommen till årets 26:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Rafael Laboissiere undrade om man nu kunde stänga felrapporter för Woody, men Frank Lichtenheld påpekade att de bör behållas om de rör säkerhet och att andra kan vara användbara för att undvika att andra rapporterar dem igen. Martin F. Krafft presenterade sin nya bok som introducerades på LinuxTag.

Paketpolicykommitté. Branden Robinson startade officiellt paketpolicykommittén, vilken har mandat att hantera Debians policymanual. Han tillsatte Manoj Srivastava (ordförande), Andreas Barth och Matt Zimmerman till att underhålla dokumentet och definiera nivåer av anpassning till andra standarder.

Utgivningspolicy för Etch. Andreas Barth presenterade ändringarna i utgivningspolicyn för Etch-utgåvan. Det krävs nu att allt innehåll i huvudarkivet och contrib är DFSG-fritt. Dessutom är det ett krav att innehåller i ändringsloggen och byggberoenden inte ändras under byggprocessen.

XML-programfiler. Christian Heller undrade var man skulle placera program som skrivits i de XML-baserade språken CYBOL och som tolkas av CYBOI. Marc Brockschmidt hävdade att hur detta program och dess tolk fungerar påminner om Perl och därför bör hanteras på samma sätt.

Programnamn i konflikt. Sebastian Kuzminsky noterade att två paket tillhandahåller en binär vid namn git. För att undvika en filkonflikt hade de två paketen en konflikt med varandra, men det var allvarligt fel. Steve Greenland hävdade att om han bytte namn på binärer från cogito skulle Debian bli inkompatibel med andra distributioner och utveckling av kärnan.

Arkitekturspecifika paket. Russ Allbery underhåller OpenAFS som inte stöds på fyra arkitekturer. Goswin Brederlow beskrev tre mekanismer som kan användas av byggservrarna för att undvika paket de inte bör försöka bygga. Packages-arch-specific är rätt resurs för denna sorts paket.

TeXlive gentemot teTeX. Norbert Preining tillkännagav att han skulle paketera TeXlive, ett av de mest kompletta TeX-systemen. Fördelen med TeXlive är en mer finkornig paketstruktur, samtidigt som teTeX fortfarande skulle vara tillgänglig och kunde använda TeXlive-moduler. Frank Küster förklarade att de båda paketen underhålls väl men använder olika stilar.

Debianpresentationer i Peru. Användargruppen DebianPeru har inlett en serie presentationer runt landet för att sprida ordet om fri programvara och den nya Debianutgåvan, ge en introduktion till vår filosofi och ha kul. De kommer även dela ut cd:ar till deltagare och sända cd-uppsättningar till de största städerna.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Ett paket övergavs under veckan och behöver nya ansvarig, vilket totalt ger 219 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.