Debian Weekly News - 19 juli 2005

Välkommen till årets 29:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. När det här numret publiceras är årets Debiankonferens i Finland över. Omkring 270 personer samlades under nästan tre veckor i Helsingfors, och deltog i ett fint gruppfoto. Under konferensen uppgraderades Alioth till Debian Sarge med flera förbättringar.

Planer för nya Debian-cd. Steve McIntyre summerade målsättningar och planer för nästa version av debian-cd. Hanteringen av funktioner och beroenden måste förbättras. De vill förbättra formgivningen av koden så att paket kopieras snabbare och förenkla jobbet med att skapa olika uppsättningar, till exempel multi-arch- eller kombinerade binär-/källkods-cd.

Statusuppdatering för Debian GNU/Hurd. Michael Banck rapporterade att Debian GNU/Hurd i högsta grad är vid liv, även om de kunde behöva lite mer hjälp. Omkring 40 % av alla Debianpaket har byggts för Hurd och en buildd väntar på att tas in i arkivsystemet. De basala paketen hanteras av en grupp och samordning av anpassningen organiseras genom Alioth.

Biblioteksuppdateringar för C++-ABI-bytet. Steve Langasek förklarade att man måste byta namn C++-bibliotek utan att sonamnet ändras under övergången till GCC 4.0, vilken inför ett nytt binärt programmeringsgränssnitt (ABI, application binary interface). Han varnade även utvecklare mot att sända in bibliotek innan de C++-bibliotek de beror på framgångsrikt har genomfört övergången och byggts på samtliga arkitekturer.

Utöka utgivningsgruppen. Andreas Barth söker nya utgivningsassistenter för att bättre fördela arbetsbördan under den utvecklingscykel för Etch som just inletts. Ansökare måste vara Debianutvecklare, ha en hel del fritid tillgänglig, ha arbetat med QA och förstå allmän programmering och skriptspråk såväl som Debianpaketering. Han underströk även att detta inte är ett tacksamt arbete.

Spåra distributioner och versioner. Colin Watson presenterade en storskalig ändring av felrapporteringssystemet som gör det möjligt att spåra versioner och distributioner som påverkas av specifika fel. Rapportörer kan nu lägga in specifika versioner vilka ett fel gäller och stänga felrapporter för specifika versioner. Som följd av detta har betydelsen av de distributionsspecifika märkena ändrats.

Underhålla övergivna paket. Raphaël Hertzog föreslog att övergivna paket med en liten användarbas skulle underhållas på Alioth och ge skrivbehörighet till de som är intresserade av dem, även om de inte vill bli officiella ansvariga för paketet. I stort sett vill han skapa en QA-grupp som aktivt underhåller denna typ av paket med en hel del extern hjälp.

Grupp för utskrifter i Debian. Roger Leigh föreslog att man skulle skapa en utskriftsgrupp inom Debian för att samordna de olika utskriftspaketen. Eftersom det finns så många olika sätt att skapa ett fungerande system för utskrifter gäller fel i ett paket ofta flera paket som beror på varandra. Listan debian-printing har nu skapats för detta.

Standardinställningar för SSH ändrade. Marco d'Itri lade märke till att standardinställningen för HashKnownHosts har satts till yes i Sid, vilket innebär att alla nya värdadresser kommer att hashas och därmed inte längre är människoläsbara. Florian Weimer påpekade att denna inställning reducerar möjligheten för maskar att missbruka known_hosts-filen. Colin Watson citerade dokumentationen för ssh-keygen och beskrev ett sätt att ta bort de gamla posterna.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.