Debian Weekly News - 26 juli 2005

Välkommen till årets 30:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Erbjudandet om att stå värd för Debians maskiner tog slut och de har temporärt flyttats till HP, vilket leder att flera tjänster är temporärt otillgängliga. Lars Wirzenius rapporterade att piuparts, ett testverktyg för Debianpaket, har lagts in i arkivet.

Grålistning för Debianmaskiner. Santiago Vila önskar att projektet överväger att använda grålistning, en teknik för att fördröja e-post, på Debians maskiner. Rich Walker förklarade att vissa e-postservrar inte kan hantera den typen av fördröjningar. Florian Weimer påpekade att den zombieprogramvara som grålistningen utelåser troligen kommer att förbättras i framtiden, vilket gör att grålistningen inte längre kommer vara effektiv. Marc Haber noterade att exim går igenom kön var 30 minuter, vilket skulle innebära en väldigt tydlig fördröjning för många användare.

Ställa in policy för processorfrekvens. Mattia Dongili funderade på om man skulle ställa in en standardövervakare för processorfrekvensen under starten i rc.S-steget för att kunna ställa in policyn tidigt i startsekvensen. Bernd Eckenfels förklarade att det inte hjälper att ställa in den tidigt, eftersom det inte är någon vits att sänka processorfrekvensen vid start och det inte drar så mycket batteri att låta processorn köra i full hastighet under en kort stund.

Möjligt missbruk av Debconf. Jörg Sommer undrade om det vore missbruk att låta debconf fråga om standardutseende på ett textredigeringsprogram. Hamish Moffatt funderade om det verkligen är nödvändigt att ställa en sådan fråga när det finns ett vettigt standardalternativ. Petter Reinholdtsen föreslog att man skulle använda låg prioritet, men då är det inte någon större vits att fråga överhuvudtaget.

Automatisk generering av lösenord. Olaf van der Spek undrade hur han skulle berätta för administratören om ett nyskapat lösenord som används för att nå en serverprocess på systemet. Det bästa sättet vore antagligen att lagra det i en konfigurationsfil i /etc som John Hasler påpekade, och skydda det från obehöriga personer med vettiga behörigheter.

Förslag för flerarkitekturstöd. Nikita Youshchenko undrade om status för förslaget om flerarkitekturstöd. Även om detta inte krävs för att stöda en ren amd64-anpassning som kommer integreras i Debian krävs den för att stöda sparc64, s390x, mips64, mipsel64 och powerpc64. Planen är att bara tillhandahålla en begränsad uppsättning 64-bitarspaket för dessa arkitekturer istället för att ha hela arkivet.

Teckensnitt i Debians logotyp. Andreas Tille undrade om teckensnittet som används i Debians logo även är tillgänglig som ett TeX-teckensnitt och kunde används för ”Debian-Med”-skylten. Jörg Friedrich nämnde wikisidan som har fler detaljer och bidrog med ett brev från Gerfried Fuchs som avslöjar att teckensnittet som används är Poppl Laudatio Condensed.

Prenumerera på brev från felrapporter. Joachim Breitner presenterade en ny funktion för att prenumerera på felrapporter från felrapporteringssystemet (BTS). Funktionen integrerades i BTS och listservern under DebConf . Det är nu möjligt att prenumerera och avbeställa individuella felrapporter. Detta fungerar även för icke-existerande felnummer.

Ändrat programbeteende. Matt Kraai rapporterade att beteendet hos texi2html har ändrats nyligen. Den nya versionen lägger de skapade HTML-filerna i en underkatalog när det ombeds dela per kapitel. Detta kommer medföra att flera paket inte kommer gå att bygga.

Debian QA-möte. Martin Zobel-Helas rapporterade att ett möte i QA-gruppen kommer äga rum mellan den 9 och 11 september i Darmstadt, Tyskland. Han noterade att gruppen redan underhåller 265 paket som har samlat på sig omkring 633 fel. Målet med mötet är att lösa fel som funnits länge, förbättra QA-infrastrukturen och arbeta på dokumentation.

Debiankonferensen en framgång. Debianprojektet rapporterade att årets Debiankonferens var en stor framgång med mer än 300 deltagare och över 20 sponsorer. En höjdpunkt var presentationen om en storskalig idriftsättning av 80 000 Debianarbetsstationer i Extremadura, Spanien. Presentationerna fångades av videogruppen och är tillgängliga att hämta.

Debtags slutligen integrerade. Enrico Zini rapporterade att Packages-filen nyligen började innehålla debtags-information, något andra redan lagt märke till. Märkningsinformationen kan undersökas direkt och redigeras med antingen debtags-edit eller tagcolledit.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.