Varoitus! Tämä suomennos on liian vanha, katso mieluummin alkuperäistä sivua.

DDP:n käyttöoppaat

Debian GNU/Linux FAQ (englanninkielinen)

Vastauksia Usein Kysyttyihin Kysymyksiin

Kirjoittajat: Susan G. Kleinmann, Sven Rudolph, Santiago Vila, Josip Rodin, Javier Fernández-Sanguino Peña
Ylläpitäjä: Javier Fernández-Sanguino Peña
Tila: valmis
Saatavuus: Debian-paketti debian-faq

Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-asennusohje (englanninkielinen)

Debian GNU/Linux-jakelun asennusohjeet. Tämä opas käsittelee asennusprosessia, jossa käytetään Debian-asenninta, Debianin asennusjärjestelmää, joka julkaistiin ensi kertaa Sargen mukana (Debian GNU/Linux 3.1).
Lisätietoja asennuksesta löytyy Debian-asentimen FAQ:sta ja Debian-asentimen wiki-sivuilta.

Kirjoittajat: Debian-asenninryhmä
Ylläpitäjä: Debian-asenninryhmä
Tila: Opas ei ole vielä täydellinen. Nykyisen ja tulevien Debian-julkaisujen parissa on työskennelty aktiivisesti. Apu on tervetullutta, erityisesti ei-x86-asennuksen ja käännösten kanssa. Ottamalla yhteyttä debian-boot@lists.debian.org-listalle saat lisätietoja.
Saatavuus: Debian-paketti installation-guide

Vakaan jakelun julkaistu versio
Virallisen täydellisen CD:n ja DVD:n /doc/manual/-hakemistossa.

Seuraavalle vakaalle jakelulle valmisteltava versio (testattavassa)

Kehitysversio

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.

Debianin aiempien julkaisujen (ja mahdollisesti tulevankin julkaisun) asennusohjeiden linkit löytyvät kunkin julkaisun julkaisusivulta.


Debian-julkistusmuistio (englanninkielinen)

Tämä dokumentti sisältää tietoja nykyisen Debian GNU/Linux-julkaisun uutuuksista ja täydelliset tiedot päivittämisestä vanhempien Debian-julkaisujen käyttäjille.

Kirjoittajat: Adam Di Carlo, Bob Hilliard, Josip Rodin, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop, Andreas Barth, Javier Fernández-Sanguino Peña, Steve Langasek
Tila: Debian-julkaisujen parissa työskennelty aktiivisesti. Lisätietoja debian-doc@lists.debian.org-postilistan kautta. Ongelmat ja korjausehdotukset raportoidaan vikailmoituksena release-notes-pseudopaketille.
Saatavuus: Julkaistu versio
Virallisen täydellisen CD:n ja DVD:n /doc/release-notes/-hakemistossa.

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-hakuteos (englanninkielinen)

Tämä Debian GNU/Linux-hakuteos kattaa monia alueita järjestelmän ylläpidosta komentorivi-esimerkkeihin. Perusteita, vihjeitä ja muuta tietoa löytyy järjestelmän asennuksesta, Debian-pakettihallinnasta, Linux-ytimestä Debianissa, järjestelmän virittelystä, yhdyskäytävän rakentamisesta, tekstieditoreista, CVS:stä, ohjelmoinnista ja GnuPG:stä.

Tunnettu aikaisemmin nimellä "Quick Reference".

Kirjoittajat: Osamu Aoki (青木 修)
Ylläpitäjä: Osamu Aoki (青木 修)
Tila: Kattavin DDP-käyttöopas tällä hetkellä. Otamme vastaan rakentavaa kritiikkiä.
Saatavuus: Debian-paketti debian-reference

Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-pikaohje

Tämän pikaohjeen ajatuksena on neuvoa uusille Debian GNU/Linuxin käyttäjille tärkeimmät komennot. Perustiedot (tai edistyneemmän tason) tietokoneista, tiedostoista, hakemistoista ja komentorivistä vaaditaan.

Kirjoittajat: W. Martin Borgert
Ylläpitäjä: W. Martin Borgert
Tila: julkaistu; kehitetään aktiivisesti
Saatavuus: Debian-paketti debian-refcard

Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian GNU/Linux ja Java FAQ (englanninkielinen)

Tämän FAQ:n tarkoitus on olla paikka josta kehittäjä tai käyttäjä voi etsiä vastauksia Debianiin ja Javaan liittyviin kysymyksiin. Se käsittelee lisenssiasioita, käytettävissä olevia kehityspaketteja, ja vapaaseen ohjelmistoon perustuvan Java-ympäristön rakentamista.

Kirjoittajat: Javier Fernández-Sanguino Peña, Torsten Werner, Niels Thykier, Sylvestre Ledru
Tila: julkaistu, kehitetään aktiivisesti vaikka osa sisällöstä saattaa olla vanhentunut.
Saatavuus: Debian-paketti java-common

Viimeisin versio:

Tuorein SGML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.


Debian-tietoturvaopas

Tämä opas kuvailee Debian GNU/Linux -käyttöjärjestelmän sekä Debian-projektin tietoturvaa. Se aloittaa kuvaamalla muutosprosessin Debian GNU/Linuxin oletusasennuksen saattamiseksi turvallisemmaksi ja suojatummaksi (sekä käsin että automaattisesti), sisältää joitain yleisiä tehtäviä, jotka liittyvät turvallisen käyttö- ja verkkoympäristön, antaa tietoa saatavilla olevista tietoturvatyökaluista, asiat, jotka pitää tehdä ennen ja jälkeen tietomurron sekä kuvaa kuinka Debianin tietoturvaryhmä varmistaa turvallisuuden. Käyttöopas sisältää askel askeleelta etenevän suojaamisoppaan ja liitteessä on tarkat tiedot tunkeutujanhavaitsemisjärjestelmän sekä siltaavan palomuurin pystyttämisestä Debian GNU/Linuxissa.

Kirjoittajat: Alexander Reelsen, Javier Fernández-Sanguino Peña
Ylläpitäjä: Javier Fernández-Sanguino Peña
Tila: julkaistu; kehityksen alla muutamia muutoksia. Osa sisällöstä ei ole välttämättä täysin ajan tasalla.
Saatavuus: Debian-paketti harden-doc

Viimeisin versio:

Tuorein XML-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.

Debian Hamradio Maintainer’s Guide

The Debian Hamradio Maintainers Guide is a document that outlines team policy and best current practice for the Deian Hamradio Maintainers packaging team.

Kirjoittajat: Iain R. Learmonth
Tila: Published; in active development.
Saatavuus: Debian-paketti hamradio-maintguide

Viimeisin versio:

Tuorein restructuredText-lähdekoodi on saatavilla Git-versiovarastosta.