Localització de plantilles de Debconf amb fitxers PO — Consells per als traductors

Localització ] [ Llista de les llengües ] [ Classificació ] [ fitxers POT ] [ Errors ] [ Consells per als traductors ]

Notes generals per a traductors.

 1. Abans de començar una traducció, consulteu sempre amb els vostres companys traductors a debian-l10n-catalan@lists.debian.org per assegurar-vos de que ningú està actualment treballant en la mateixa traducció, i llegiu els informes d'error actuals del paquet que aneu a traduir per veure si ja s'ha enviat una traducció.
 2. Si voleu actualitzar una traducció, si us plau contacteu sempre amb el traductor anterior a fi de prevenir duplicació de feina. L'adreça de correu es pot trobar al fitxer PO.
 3. Per a començar una nova traducció, copieu el fitxer templates.pot a xx.po, on xx és el codi ISO del vostre idioma. Llavors especifiqueu en el primer msgstr el joc de caràcters emprat per a les cadenes traduïdes, i poseu-hi també qualsevol altra informació d'interès.
 4. Podeu fer servir qualsevol editor de text general per a treballar amb fitxers PO, i hi ha algunes eines especifiques com gtranslator o kbabel que poden ser d'ajuda si no esteu familiaritzats amb els fitxers PO. La documentació de gettext conté explicacions sobre el format dels fitxers PO, i hauríeu de llegir com a mínim les seccions «omplint l'entrada de capçalera» i «el format dels fitxers PO».
 5. Quan hagueu acabat la traducció, rellegiu sempre el fitxer com a mínim un cop per a corregir el significat, ortografia, gramàtica, errors tipogràfics i altres. (Potser el vostre editor de fitxers PO inclou un corrector de text o un assistent de traducció com «acheck»). Després executeu
      msgfmt -c -v -o /dev/null ca.po
    
  per a comprovar que el vostre fitxer és valid i podrà ser integrat sense cap problema. Segons la política del vostre equip de traducció, potser heu d'enviar la traducció a la vostra llista de l10n de manera que sigui revisada.
 6. Quan hagueu acabat la traducció i aquesta sigui vàlida, envieu un informe d'error al paquet que s'està traduint, amb gravetat «wishlist». Marqueu el vostre informe d'error amb les marques l10n i patch, afegiu [INTL:xx] (on xx és el codi ISO del vostre idioma) a l'assumpte per ajudar properes cerques, demaneu de forma educada que incloguin la vostra traducció, doneu instruccions al mantenidor de què ha de fer amb el fitxer (e.g. Si us plau copieu el fitxer adjunt a debian/po/ca.po) i no oblideu adjuntar la traducció. Aquest pas es pot realitzar de forma molt fàcil amb la utilitat reportbug.

Notes especifiques per a po-debconf

 1. El nom del camp es mostra dins de comentaris abans del msgid. Els valors per a Default són especials per a debconf, i quan el tipus de la plantilla és Select o Multiselect no han de ser traduïts, però els seus valors poden ser canviats (en circumstàncies estranyes) a un altra cadena que estigui llistada en el camp anglès Choices. Per aquesta raó, els desenvolupadors han de fer servir DefaultChoice en comptes de Default per tal d'evitar confusió. Això es una extensió de po-debconf. En el fitxer de la plantilla generada, s'escriurà el camp Default ja que debconf no defineix el camp DefaultChoice.
 2. Com que els desenvolupadors poden inserir instruccions per als traductors, heu d'assegurar-vos que l'eina que esteu emprant es capaç de mostrar (sense corrupció) aquests comentaris. Vegeu per exemple les instruccions per a suportar selecció d'idioma en el paquet geneweb.
 3. De vegades els «msgids» són idèntics mentre que els «msgstr» podrien tindre diferents valors. Per tal de fer els «msgids» únics es pot inserir algun text especial al final de la cadena, de manera més precisa, qualsevol seqüència de
  • un claudàtor esquerra: [
  • un espai
  • zero o més aparicions de qualsevol caràcter excepte claudàtor esquerre, claudàtor dret i nova línia
  • un claudàtor dret: ]
  al final de la cadena és eliminada de les cadenes msgid. Això també s'aplica a les cadenes de msgstr, de forma que els traductors poden inserir una cadena buida.
 4. Les línies són tallades per debconf, excepte quan comencen per un espai. Aquestes línies són emprades de vegades per a donar format a llistes, però cada frontal té les seves pròpies limitacions. Sembla ser que aquestes línies no poden excedir els 72 caràcters de manera que es puguin veure bé en qualsevol frontal.
 5. El programa podebconf-display-po (de po-debconf >= 0.8.3) és capaç de mostrar les vostres traduccions com les mostraria debconf en temps de configuració. Executeu
      podebconf-display-po -fdialog debian/po/ca.po
    
  per a tenir una idea aproximada de com es veurà la vostra traducció. Però això només funciona per a fitxers de configuració senzills, la representació es pot alterar si s'empren operacions complexes (com ús intensiu de substitució de text). Els frontals de debconf disponibles (que poden ser seleccionats per la bandera -f) estan llistats a debconf(7).

Aquesta pàgina ha estat generada amb les dades recollides el 12 d'abril de 2024. Abans de treballar amb aquests fitxers assegureu-vos de que estan al dia!