Lokalanpassade Debconfmallar med PO-filer – tips för översättare

Lokalanpassning ] [ Lista över språk ] [ Rankning ] [ POT-filer ] [ Fel ] [ Tips för översättare ]

Allmänna tips för översättare

 1. Innan du påbörjar en översättning bör du alltid koordinera ditt arbete med andra översättare på debian-l10n-<språk>@lists.debian.org (om en sådan lista finns) för att försäkra dig om att ingen redan jobbar på samma översättning. Du bör dessutom läsa aktuella felrapporter mot paketet du har tänkt översätta för att se om en översättning redan har sänts in.
 2. Om du vill uppdatera en översättning bör du alltid kontakta den tidigare översättaren för att förhindra dubbelarbete. E-postadresser finns i PO-filen.
 3. För att påbörja en ny översättning, kopiera filen templates.pot till xx.po, där xx är ISO-koden för ditt språk. Ange sedan först i msgstr teckenkodningen som används för de översatta strängarna, och lägg även till annan användbar information.
 4. Alla generella textredigeringsprogram kan användas för att arbeta på PO-filer, dessutom finns det några specifika verktyg såsom gtranslator som kan vara nyttiga om du inte är van vid PO-filer. Gettexts dokumentation innehåller beskrivningar av PO-filformatet, och du måste åtminstone läsa Filling in the Header Entry och The Format of PO Files.
 5. När du är färdig med din översättning bör du alltid korrekturläsa den minst en gång för att rätta alla förståelse-, stav-, grammatik- och tryck- och eventuella andra fel. (Kanske innehåller din PO-redigerare stavningskontroll eller en översättningshjälpare såsom acheck). Kör därefter
        msgfmt -c -v -o /dev/null sv.po
   
  för att kontrollera att din fil är giltig och kan integreras utan problem. Beroende på ditt översättargrupps policy kan du också sända din översättning till den avsedda l10n-listan så att andra kan korrekturläsa den.
 6. När din översättning är färdig och giltig sänder du in en felrapport mot paketet du översatt, med allvarlighetsgraden wishlist. Märk din rapport l10n och patch och lägg in [INTL:sv] (se ISO-koder) i ärenderaden för att göra den enklare att hitta. Be hövligt, på engelska, att din översättning skall tas med, förklara för paketansvarige vad som skall göras med filen (t.ex Please copy the attachment into debian/po/sv.po) och glöm inte att bifoga din översättning. Detta steg kan enkelt utföras med verktyget reportbug.

Information specifikt om po-debconf

 1. Fältnamnen visas som kommentarer för msgid. Default-värden (förval) är speciella för debconf, eftersom i mallar med typen Select eller Multiselect får de inte översättas, men däremot kan de (vid sällsynta tillfällen) ändras till en annan sträng som lisas i det engelska Choices-fältet. På grund av dessa bör utvecklare använda DefaultChoice istället för Default för att undvika förvirring. Detta är en po-debconf-utökning. I genererade mallfiler kommer Default naturligtvis att skriva ut eftersom debconf inte definierar detta DefaultChoice-fält.
 2. Eftersom utvecklarna kan lägga in instruktioner för översättarna måste du se till att verktyget du använder kan visa dessa kommentarer (utan att förvränga dem). Se till exempel instruktionerna för att hantera språkval i paketet geneweb.
 3. Ibland kan msgid vara identiska trots att msgstr skulle ha olika värden. För att göra msgid unika kan specialtext läggas in i slutet av strängen, mer specifikt kommer valfri följd av
  • en vänsterhakparentes: [
  • ett blanksteg
  • noll eller flera förekomster av valfritt tecken förutom vänster- eller högerhakparentes eller nyradstecken
  • en högerhakparentes: ]
  i slutet av strängen tas bort från msgid-strängar. Detta gäller även för msgstr-strängar så att översättare kan lägga in en tom sträng.
 4. Linjer radbryts av debconf, förutom då de inleds med ett blanktecken. Sådana linjer används oftast för att formatera listor, men varje skal har sina egna begränsningar. Det verkar som att dessa linjer inte får överstiga 72 tecken för att kunna visas korrekt i alla skal.
 5. Skriptet podebconf-display-po (från po-debconf >= 0.8.3) kan visa din översättning såsom det kommer visas av debconf vid konfigureringstillfället. Kör
        podebconf-display-po -fdialog debian/po/sv.po
   
  för att få en grov idé om hur din översättning kommer att se ut. Detta fungerar dock bara för enkla konfigurationsfiler, utseendet kan ändras om komplexa operationer (till exempel stor användning av textutbyte) utförs. Tillgängliga skalprogram för debconf (som kan väljas med flaggan -f) visas på debconf(7).

Denna sida genererades från data insamlad den 17 juni 2024. Innan du arbetar på dessa filer, förvissa dig om att de är à jour!