Cam kết về tính đa dạng

Debian Diversity logo

Dự Án Debian chào đón và khuyến khích mọi người tham gia.

Không quan trọng là bạn tự nhận thức ra hay ai đó giúp bạn lĩnh hội: chúng tôi chào đón bạn. Chúng tôi chào đón những đóng góp từ mọi người miễn là họ tác động có tính xây dựng với cộng đồng của chúng ta.

Trong khi phần lớn công việc trong dự án của chúng tôi đơn thuần là về mặt kỹ thuật, chúng tôi vẫn coi trọng và khuyến khích những đóng góp từ những người có khả năng chuyên môn trong các lĩnh vực khác, và chào đón họ vào cộng đồng của chúng tôi.


Các liên hệ hữu ích


Tài liệu này được dự thảo bởi Francesca Ciceri, được sàng lọc bởi những người đóng góp Debian khác và sau đó được chấp thuận là cam kết về tính đa dạng của Dự án Debian.