Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Εγκαθιστώντας το Debian 11.9

Το Debian 11 έχει αντικατασταθεί από την έκδοση Debian 12 (bookworm). Μερικές από αυτές τις εικόνες εγκατάστασης ίσως να μην είναι πλέον διαθέσιμες ή ίσως να μην δουλεύουν και σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε αντί για αυτήν την έκδοση bookworm.

To install Debian 11.9 (bullseye), download any of the following images (all i386 and amd64 CD/DVD images can be used on USB sticks too):

netinst CD image (generally 150-280 MB)

Blu-ray (via jigdo)

other images (netboot, flexible usb stick, etc.)

If any of the hardware in your system requires non-free firmware to be loaded with the device driver, you can use one of the tarballs of common firmware packages or download an unofficial image including these non-free firmwares. Instructions how to use the tarballs and general information about loading firmware during an installation can be found in the Installation Guide.

netinst (generally 240-290 MB) non-free CD images with firmware

Σημειώσεις

Τεκμηρίωση

Αν χρειάζεστε ένα μοναδικό κείμενο πριν την εγκατάσταση, διαβάστε το Το πώς της Εγκατάστασης, μια γρήγορη περιήγηση στη διαδικασία εγκατάστασης. Άλλες πηγές χρήσιμης τεκμηρίωσης περιλαμβάνουν:

Παροράματα

Αυτή είναι μια λίστα γνωστών προβλημάτων του Εγκαταστάτη που έρχεται με την έκδοση Debian 12.5. Άν έχετε εμπειρία ενός προβλήματος εγκαθιστώντας το Debian και δεν το βλέπετε να αναφέρεται εδώ, παρακαλούμε στείλτε μας μια αναφορά εγκατάστασης περιγράφοντας το πρόβλημα ή ελέγξτε το wiki για άλλα γνωστά προβλήματα.

Παροράματα για την έκδοση 11.0

Firmwares required for some sound cards
There seems to be a number of sound cards that require loading a firmware to be able to emit sound. As of Bullseye, the installer is not able to load them early, which means that speech synthesis during installation is not possible with such cards. A possible workaround is to plug another sound card which does not need such firmware. See the umbrella bug report to keep track of our efforts.

Βελτιωμένες εκδόσεις του συστήματος εγκαταστήσετες αναπτύσσονται για την επόμενη έκδοση του Debian, και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να εγκαταστήσετε την έκδοση bookworm. Για λεπτομέρειες δείτε τη σελίδα Σελίδα του σχεδίου του Εγκαταστάτη του Debian.