Debian op CD

Netwerkinstallatie vanaf een minimale CD

N.B. Het origineel is recenter dan de vertaling.

Een netwerkinstallatie- of netinst-CD is één CD die u in staat stelt om het volledige besturingssysteem te installeren. Deze ene CD bevat enkel de minimale hoeveelheid aan software om de installatie te starten en de overige pakketten op te halen vanaf het internet.

Wat is beter voor mij — de minimale bootable CD-ROM of de volledige CD’s?. Dat hangt er van af, maar wij denken dat in de meeste gevallen de minimale CD beter is. U hoeft alleen die pakketten die u tijdens de installatie voor uw machine selecteert te downloaden, dit spaart zowel tijd als bandbreedte. De volledige CD’s zijn geschikter als u meerdere machines wilt installeren, of een machine zonder goedkope internetverbinding.

Welke types van netwerkverbindingen worden ondersteund tijdens installatie? De netwerkinstallatie gaat er van uit dat u een verbinding met internet heeft. Hierbij worden verschillende manieren ondersteund, zoals een analoge PPP-inbelverbinding, ethernet en WLAN (met enkele beperkingen), maar geen ISDN — sorry!

De image-grootte is groter dan de 180 MB/40 MB die hieronder wordt weergegeven! Ja — op dit moment wordt de grootte alleen gecontroleerd voor de i386-architectuur, voor andere architecturen kan het de opgegeven groottes overschrijden.

De volgende minimale boot-CD images kunnen gedownload worden:

Officiële netinstallatie-images voor de stable-release

Tot 180 MB in grootte, dit image is geschikt voor het schrijven van kleine CD-R(W)-media, 80 mm/3.1" in diameter. Het image bevat de installer en een klein aantal pakketten voor de installatie van een (erg) basissysteem.

Voor informatie over deze bestanden en hoe ze te gebruiken, zie de FAQ.

Vergeet niet om ook de gedetailleerde informatie over het installatie proces te bekijken.