Debians säkerhetsstöd på plats

8 juli 2005

Debianprojektet bekräftar att säkerhetsinfrastrukturen för både den aktuella utgåvan Debian GNU/Linux 3.1 (kodnamn Sarge) och den tidigare utgåvan 3.0 (kodnamn Woody) åter fungerar. Säkerhetsgruppen kan nu återigen tillhandahålla uppdateringar på vanligt vis.

Flera problem uppstod med säkerhetsinfrastrukturen efter utgivningen av Sarge, vilket ledde till att Debians säkerhetsgrupp inte kunde sända ut uppdateringar till sårbara paket. Dessa problem har korrigerats i sin helhet och infrastrukturen fungerar återigen korrekt.

Debianprojektet avråder dessutom å det bestämdaste sina användare från att installera paket från sviten sarge-proposed-updates, något vissa webbplatser förordat, då dessa paket för tillfället är under utveckling och kanske inte fungerar korrekt. Dessa paket kan dessutom kanske inte tillhandahålla säkerhetsuppdateringar i god tid.

Säkerhetgruppen kommer fortsätta stöda Debian GNU/Linux 3.0, kodnamn Woody, fram till maj 2006, eller till när säkerhetsstödet inleds för nästa utgåva, Etch, beroende på vilket som inträffar först.