Debianprojektet sörjer Jens Schmalzings bortgång

9 augusti 2005

Debianprojektet har förlorat ytterligare en medlem i sin familj. Jens Schmalzing (jensen) dog den 30 juli i en tragisk olycka på sin arbetsplats i München.

Jens arbetade med Debian som ansvarig för flera paket, som stöttepelare för PowerPC-anpassningen, som medlem i kärngruppen och var viktig i att få över PowerPC-kärnpaketet på version 2.6. Han ansvarade även för Mac-på-Linux-emulatorn och dess kärnmoduler, hjälpte till med installationsprogrammet och med lokal aktiviteter i München. Kärngruppen dedicerar utgåva 2.6.12-2 till honom.

Debianprojektet hedrar hans goda arbete och starka entusiasm för Debian och fri programvara. Jens bidrag kommer inte att glömmas, och andra utvecklare kommer att fortsätta hans arbete.

Jens kommer att saknas. Han lämnade efter sig en fru och tre barn, vilka vi känner medkänsla för.

Om Debian

Debianprojektet är en sammanslutning av de många frivilliga utvecklare som samarbetar via Internet. De jobbar bland annat med att underhålla och uppdatera Debian GNU/Linux, en fri distribution av operativsystemet GNU/Linux. Debians hängivelse åt fri programvara, dess icke-kommersiella natur och dess öppna utvecklingsmodell gör den unik bland GNU/Linux-distributionerna.

Kontaktinformation

För ytterligare information, besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller sänd e-post till <press@debian.org>.