Uppdaterad Debian 7: 7.7 utgiven

18 oktober 2014

Debianprojektet presenterar stolt den sjunde uppdateringen av sin stabila utgåva Debian 7 (med kodnamn wheezy). Denna uppdatering lägger huvudsakligen till rättelser för säkerhetsproblem till den stabila utgåvan, tillsammans med några korrigeringar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

Vänligen notera att denna uppdatering inte innebär en ny version av Debian 7 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det finns ingen anledning att kasta bort gamla wheezy-CDs eller DVD-skivor utan allt som behövs är att uppdatera via en uppdaterad Debianspegling efter en installation, för att få alla inaktuella paket uppdaterade.

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org inkluderas i denna uppdatering.

Ny installationsmedia och CD- och DVD-avbildningar med uppdaterade paket kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

En uppgradering online till denna revision görs vanligtvis genom att peka paketverktyget aptitude (eller apt) (se manualsidan för sources.list(5)) mot en av Debians många FTP eller HTTP-speglingar. En fullständig lista över speglingar finns tillgänglig på:

https://www.debian.org/mirror/list

Blandade felrättningar

Denna stabila uppdatering lägger till några viktiga rättningar till följande paket:

Paket Orsak
at Behåll endast variabelnamn som innehåller alfanumeriska tecken och understreck, vilket förhindrar jobb från att misslyckas när bash exporterar funktioner till miljön med förändringarna från DSA-3035
axis Rätta MITM-angrepp på SSL viket orsakats av otillräcklig rättelse av CVE-2012-5784 [CVE-2014-3596]
base-files Uppdatering för punktutgåvan
blender Rätta felaktig hårdvaruinstruktion
ca-certificates Uppdatera Mozillas certifikatpaket; rätta certdata2pem.py för flera CAs som använder samma CKA_LABEL
debian-archive-keyring Lägg till stabila utgåvenyckeln för Jessie
debian-installer Ombyggd för punktutgåvan
debian-installer-netboot-images Uppdatering till 20130613+deb7u2+b3-avbildningar
debsums Tysta rapporter av conffiler som har flyttats till ett nytt paket som modifierat i det gamla paketet
dwm Rätta trasiga patchhuvuden
eglibc Rätta ogiltig återanvändning av filbeskrivning under sändning av DNS-förfrågningar; rätta stackspillsproblem [CVE-2013-4357]; rätta en regression i localplt som introducerades i version 2.13-38+deb7u3 [CVE-2014-0475]; rätta ett minnesläckage med dlopen() och trådlokala lagringsvariabler; återinkludera all dokumentation, som felaktigt var trasig i tidigare uppladdningar
exim4 Stoppa oönskad dubbel expandering av argument till matematiska jämförelseoperationer [CVE-2014-2972]
flashplugin-nonfree Rätta nedgraderad sårbarhet, uppdatera beroenden
foremost Rätta ogiltiga patchhuvuden
getfem++ Rätta trasiga patchhuvuden
gnubg Rätta krasch vid end game när gnubg körs med -t-alternativet
hawtjni Rätta kapplöpningseffekt i /tmp med godtycklig kodexekvering [CVE-2013-2035]
ipython Rätta fjärrkörning via corss origin websocket [CVE-2014-3429]
iso-scan Krascha inte vid sökning i mappar med specialtecken för skalet i deras namn
keyutils Använd standardkomprimeringsnivån för xz för binära paket
kvpm Rätta ogiltigt patchhuvud
libdatetime-timezone-perl Ny uppströmsutgåva
libplack-perl Undvik oavsedd filåtkomst på grund av felaktig borttagning av avslutande slash från tillhandahållna sökvägar [CVE-2014-5269]
libsnmp-session-perl Rätta perl-varningar med libsocket6-perl installerat
linux Uppdatera till stabila uppströmsutgåvan 3.2.63; uppdatera drm och agp till 3.4.103; udf: undvik oändlig loop vid behandling av indirekta ICBs [CVE-2014-6410]; libceph: hårdkoda inte max auth ticket len [CVE-2014-6416 CVE-2014-6417 CVE-2014-6418]; lägg till pata_rdc till pata-modules udeb och virtio_scsi till virtio-modules udeb; sp5100_tco: avvisa SB8x0-chip
live-config Inaktivera SSH-inloggning vid boot
nana Bygg om med debhelper från wheezy för få bort install-info-anrop i maintainerscript; lägg till en dummy tom prerm-skript för att tillåta att uppgradera paketet efter det inte är tillgängligt
net-snmp Rätta snmpd: producerar fel om Executables/scripts-posterna i snmpd.conf är fler än 50; säkerhetsrättningar [CVE-2014-2285 CVE-2014-3565 CVE-2012-6151]
netcfg Rätta stöd för att gå in i en ESSID manuellt
oss-compat Använd softdep-direktiv i modprobe-konfigurationen; ta bort oss-compat.conf när paketet tas bort
perl Rätta oändlig rekursion i Data::Dumper [CVE-2014-4330]
php-getid3 Förbättra rättelsen för XXE säkerhetsproblem [CVE-2014-2053]
postgresql-8.4 Ny uppströmsutgåva
postgresql-9.1 Ny uppströmsutgåva
proftpd-dfsg Rätta överlappande buffer som gör att SFTP kraschar och hänger sig
qlandkartegt Uppdatera användaragentsträngen
scotch Bygg om på amd64 för att rätta openmpi-beroendet
supervisor Rätta omstart och formatteringsproblem med initscriptet
tor Använd korrekt byteordning vid skickande av adress av den valda mötespunkten till en gömd tjänst; uppdatera IP-adress för gabelmoo v3 directory-auktoriteten
tzdata Ny uppströmsutgåva
unattended-upgrades Lägg till oldstable till listan på accepterade källor för säkerhetspaket
virtinst Rätta virtinst med nyare python-libvirt
wireless-regdb Ny uppströmsutgåva
witty Rätta symbolisk länk till jPlayer-skalet Blue Monday
xdg-utils Använd /bin/echo istället för echo -e i xdg-mail

Säkerhetsuppdateringar

Denna revision lägger till de följande säkerhetsuppdateringarna till den stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan givit ut bulletiner för var och en av dessa uppdateringar

Bulletin-ID Paket
DSA-2765 davfs2
DSA-2926 linux
DSA-2940 libstruts1.2-java
DSA-2949 linux
DSA-2972 linux
DSA-2973 vlc
DSA-2974 php5
DSA-2975 phpmyadmin
DSA-2976 eglibc
DSA-2977 libav
DSA-2978 libxml2
DSA-2979 fail2ban
DSA-2981 polarssl
DSA-2982 ruby-activerecord-3.2
DSA-2983 drupal7
DSA-2984 acpi-support
DSA-2985 mysql-5.5
DSA-2988 transmission
DSA-2989 apache2
DSA-2990 cups
DSA-2991 modsecurity-apache
DSA-2992 linux
DSA-2993 tor
DSA-2994 nss
DSA-2995 lzo2
DSA-2997 reportbug
DSA-2998 openssl
DSA-2999 drupal7
DSA-3000 krb5
DSA-3001 wordpress
DSA-3002 wireshark
DSA-3003 libav
DSA-3004 kde4libs
DSA-3005 gpgme1.0
DSA-3006 xen
DSA-3007 cacti
DSA-3008 php5
DSA-3009 python-imaging
DSA-3010 python-django
DSA-3011 mediawiki
DSA-3012 eglibc
DSA-3013 s3ql
DSA-3014 squid3
DSA-3015 lua5.1
DSA-3016 lua5.2
DSA-3017 php-cas
DSA-3019 procmail
DSA-3020 acpi-support
DSA-3021 file
DSA-3022 curl
DSA-3023 bind9
DSA-3024 gnupg
DSA-3025 apt
DSA-3026 dbus
DSA-3027 libav
DSA-3029 nginx
DSA-3030 mantis
DSA-3031 apt
DSA-3032 bash
DSA-3033 nss
DSA-3035 bash
DSA-3036 mediawiki
DSA-3038 libvirt
DSA-3039 chromium-browser
DSA-3040 rsyslog
DSA-3041 xen
DSA-3042 exuberant-ctags
DSA-3043 tryton-server
DSA-3044 qemu-kvm
DSA-3045 qemu
DSA-3046 mediawiki
DSA-3047 rsyslog
DSA-3048 apt

Borttagna paket

Följande paket har tagits bort på grund av omständigheter utom vår kontroll:

Paket Orsak
ctn Ej distribuerbart
ssdeep Ej distribuerbart
dicomnifti Beroende av borttaget ctn
ctsim Beroende av borttaget ctn

URLer

Den fullständiga listan på paket som har förändrats med denna revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/wheezy/ChangeLog

Den aktuella stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Förslagna uppdateringar till den stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates

Information om den stabila utgåvan (Versionsfakta, kända problem osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Säkerhetsbulletiner och information:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debianprojektet är en grupp utvecklare av Fri mjukvara som donerar sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För mer information, besök Debians webbplats på https://www.debian.org/, skicka e-post till <press@debian.org>, eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på <debian-release@lists.debian.org>.