Debian Weekly News - 12 december 2001

Inga anpassningar längre? Några personer undrade varför Debians ingångssida på webben inte längre innehåller en länk till anpassningarna. Josip Rodin förklarade att han tog bort länken eftersom den inte verkade passa in i den sektion den stod i och att han inte riktigt kunde hitta någon annan plats att klämma in den på.

Debian på FOSDEM? Debianprojektet har erbjudits ett konferensrum för ett Debianmöte under nästa Free & open source software developers' European meeting (FOSDEM, svenska ungefär Europeiska mötet för utvecklare av fri och öppen källkods-programvara). Detta evenemang äger rum i Bryssel 16-17 februari. Personer som är intresserade av att hålla ett föredrag eller delta bör kontakta Joey på events@debian.org.

Halvvägs ofri? Thomas Uwe Grüttmüller föreslog att vissa paket skall tas ut ur den icke-fria distributionen (non-free) och skapa en ny ”delvis fri” (partially-free) samling, som kunde innehålla manualer som bara strider mot DFSG punkt 2, 3 eller 6 – såsom Emacsmanualen. En diskussion pågår dock fortfarande i frågan. Detta har omnämnts tidigare, även för paket som inte är helt fria finns non-free-samlingen.

Kontakta felrapportsavsändare. Eftersom en del personer är förvirrade om hur felrapporteringssystemet (BTS) fungerar ber vi att få citera Colin Watson: Om du försöker komma i kontakt med en avsändare av felrapport skall du INTE sända e-post endast till nnnnn@bugs.debian.org. Om du gör det kommer meddelandet bara sändas till den paketansvarige, felrapportens avsändaren kommer inte att se det. Sänd en kopia till antingen nnnnn-submitter@bugs.debian.org eller avsändarens e-postadress direkt om han eller hon bör se en kopia av brevet. För de som inte är känner till felrapporteringssystemet så är nnnnn numret på felrapporten.

För många akronymer? Debians sändlistor är fulla av båda Linux-guruer och nybörjare. När en nybörjare förirrar sig in i en diskussion är oftast akronym- och fikonspråksförhållandet mer än de tål. Mark Bucciarelli tog upp det på Debians Javalista, men det är även ett problem på andra listor. Även kompetenta datoranvändare blir förvirrade eftersom många akronymer är Debianspecifika (såsom NMU, ITP, BTS osv...). Naturligtvis kommer inte en teknisk miljö som den bland Debianfolket inte sluta använda sin egna jargong och akronymer – och det bör de inte heller, det är mer effektivt och det är därför den användes till att börja med. Kanske är det dags för ett ordboksprojekt för Debian? Jag (Zonker) slänger ut idén för att se om folk är intresserade, om så är fallet kan jag skapa ett alias för de som vill arbeta på ett dylikt projekt. Jag (Joey) underhåller redan en sådan lista; bidrag är naturligtvis uppskattade.

Apache hemmahörande i non-free? Rob Bos tog slutligen upp ett problem med webbservern Apache på debian-devel. Dess licens säger att ”Apache Server” och ”Apache Group” inte får användas för att göra reklam för produkter härledda från deras programvara utan tidigare skriftligt godkännande. Debian modifierar dock flera filer, så Debians paket kan möjligen anses som ett härlett verk. En liknande diskussion ägde rum på debian-legal för ungefär åtta månader sedan. Diskussionen var rätt meningslös, men den ägde rum...

Inofficiell FAQ för Debians uttestningsutgåva. Det är flera som har frågor om uttestningsutgåvan. I ett försök att samla och tillhandahålla kunskap om uttestningsutgåvan, vilken för närvarande är spridd bland de utvecklare som mest noggrant läser Anthony Towns brev, har Jules Bean förberett en inofficiell FAQ för Debians uttestningsutgåvan.

Debians menypolicy. Under veckan tog Rob Bradford upp behovet för menyfiler för alla paket som tillhandahåller X-, Gtk-, Gnome- eller KDE-program. Erik Steffl bad om en bättre menystruktur som inte ser så kaotisk ut som den gör nu. Det verkar som någon behöver gå genom alla existerande menyposter och se över deras relevans och placering, samt gå igenom alla andra paket och tillhandahålla menyposter för dem.

Några inofficiella KDE-paket... Gregory J. Oschwald tillkännagav att han har gjort paket av KLatin, KLettres och KMessedWords från ”KDE Edutainment”-projektet tillgängliga. De som vill köra dessa program på Sid hittar dem på http://cda.mrs.umn.edu/~osch0001/edu/.

IrDA på Dell Inspiron. Vi stötte på detta råd för att få IrDA att fungera på en Dell Inspiron 8100. Alla som vill synka sin Palm Pilot direkt till en bärbar kan läsa det. Riktigt tufft.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har lagts till Debianarkivet sedan förra utgåvan.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, om ni använder något av de påverkade paketen, se till att uppdatera dem.

Har du nyheter? Berätta för oss! Vi ser fram emot att lägga till mer poster från frivilliga skribenter. Sänd ditt klotter till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.