Debian Weekly News - 6 mars 2002

Välkommen till årets tionde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Vi kan med glädje rapportera om det knäppaste sättet att skapa grafiska program på: med PHP. Se nedan. Våra danska (och, för den delen, svenska) läsare kan vara intresserade av denna Debianguide, vilken är ett mycket mer djupgående tillägg till den officiella installationsmanualen.

DebConf 2 i Toronto. Till slut tillkännagav Joe Drew att den andra Debiankonferensen kommer äga rum från fredagen den 5 juli till söndagen den 7 juli i Toronto, Ontario i Kanada. Det är veckoslutet efter Ottawa Linux Symposium, så folk kan delta på båda evenemangen. De som vill ge en presentation eller hålla ett föredrag bör kontakta Joe Drew så snart som möjligt.

Valkampanjperiod för ledarvalet. Manoj Srivastava, med projektsekreterarens hedershatt på, rapporterade om slutet på nomineringsperioden, då tre kandidater stigit fram: Bdale Garbee, Raphaël Hertzog och Branden Robinson. Plattformarna för dessa tre kandidater är tillgängliga nu. Den tre veckor långa valkampanjeperioden börjar nu, se sändlistan debian-vote – Många frågor till och ställningstaganden av kandidaterna postas där. Värt att märka är följande samling frågor till kandidaterna från Anthony Towns, som, som en sidoeffekt, demonstrerar begränsningarna i att vara Debians projektledare.

Skriva grafiska program med PHP. Allt för ofta tänker man på PHP som ett skriptspråk enbart avsett att användas inbäddat i HTML på webbsidor. Det är dock ett fullt funktionellt språk för allmänt bruk som kan användas för mycket mer. Ett av målen för PHP-GTK-projektet är att bevisa att PHP kan användas för att skriva grafiska klientsidesprogram. Projektet låter dig inte skapa webbprogram med GTK, utan fristående grafiska program som kan startas med php4 -q hello.php, precis som om du använde Perl/Gtk, Python/Gtk eller liknande.

Status för Woodys utgivning. Anthony Towns gav ut ytterligare en statusrapport om utgivningen av Woody. Listan över kritiska (RC) fel är nere i 200 och ytterligare en uppsättning paket togs bort från Woody. För personer som vill hjälpa till med kritiska fel finns det två olika listor över kritiska fel: den traditionella och den som indikerar hur många fel som finns på de versioner av paketen i uttestningsversionen. Personer som vill se till att paket de är intresserade av inte kastas ut uppmanas att läsa igenom båda listorna om de har tid över.

Översikt över webbläsare för GNU/Linux. Nyligen gav Rob Valliere en översikt över webbläsare som finns för GNU/Linux-distributioner, inklusive Debian GNU/Linux. En hel del viktig utveckling har gjorts på Galeon, Mozilla och Konqueror under de senaste månaderna. De webbläsare som imponerade honom mest är Galeon 1.0.3, Mozilla 0.9.8 och Opera 6.0 TP3 (som inte är tillgänglig i Debian GNU/Linux eftersom den är icke-fri).

Gnome-Print gav problem i Sid. Gnomepaket har inte fungerat som de borde på sistone, på grund av problem med Gnomes grundpaket. På grund av ett beroendeproblem som påverkade libgnomeprint*-paket togs de flesta grundpaketen i Gnome bort. Det verkar som det fanns cirkulära beroenden i gnome-print, vilka senare löstes.

Versionsfakta för Woody. Robert Bradford arbetar på nya versionfakta för Woody-utgåvan. Han samlar hjälp från personer med information om att anpassa Debian till icke-ia32-plattformar, delade och namnändrade paket och allmänna problem och rättelser. Till exempel finns här versionsfakta för XFree86 för Woody. Om du kan hjälpa Robert, kontakta honom på en rob@debianplanet.org.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Övergivna paket. 4 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 108 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Har du nyheter? Berätta för oss om allt som händer i Debianvärlden. Vi letar alltid efter intressanta saker att lägga in, speciellt nya artiklar av frivilliga skribenter. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.