Debian Weekly News - 9 januari 2002

Välkommen till nummer två av Debian Weekly News, det veckovis utkommande nyhetsbrevet för Debianfolk.

Nya webbsidor för ”Debian på cd”. En ny uppsättning webbsidor om Debian på cd-rom lades till www.debian.org. De ersatte till sist de gamla sidorna på cdimage.debian.org, vilka ofta kritiserats av webbplatsens besökare. Förutom ett omfattande frågor och svar-dokument har de nya sidorna direkta länkar för att hämta cd-avbildningarna, en lista över cd-distributörer såväl som bilder som kan användas på din hemmagjorda cd-omslag. Dessutom innehåller de information om jigdo (”Jigsaw Download” - ungefär ”pusselhämtning”), det nya distributionssättet för att hämta cd-avbildningar från valfri Debianspegel.

KDE tillfälligt överlämnat. Förra veckan övergav Ivan E. More II, vår namnkunniga och orädda KDE-ansvarige, de flesta KDE- och Qt-paket han ansvarade för. Han känner att han inte längre har möjlighet att lägga ned den tid det krävs att ordentligt arbeta på dessa paket, hantera det verkliga livet och den speciella sorts stress som det innebär att vara Debianutvecklare. Tack för ett bra jobb, Ivan. Chris Cheney och Daniel Stone tog över de flesta av hans paket, så KDE och Qt har återigen underhåll. De försöker lösa de aktuella problemen med libpng2/3, så hav tålamod med dem.

Kommentarer på Debianutveckling. Adrian Bunk skrev ett långt brev där han talade om flera problem som uppstått i Debian som en följd av vår utvecklingsprocess. Adrian beklagar sig över utvecklare som har blivit svåra att hantera och projektets oförmåga att att påtvinga en utvecklare att utföra vissa efterfrågade uppgifter på grund av deras frivilligstatus, de över 8000 binärpaketen, de över 900 utvecklarna, vår utgivningsprocess, utvecklingsprocessen (vilken även är känd som ”basaren som består av små katedraler”) och antalet kritiska fel. Fabian Fagerholm lade till: ”Där vi tidigare hade kaos och karismatiska personer som hackade in på småtimmarna har vi nu folk som strävar efter välordnad utveckling och mogna system.”

Omstrukturering av Debians kvalitetsstyrning. Debians kvalitetsstyrningsgrupp (QA, Quality Assurance) diskuterar förbättringar och nya strukturer för sitt arbete. Adrian Bunk berättar till exempel om att bilda grupper och uppgifter för att rätta kritiska (RC) fel, upptäcka paket som inte kan installeras, problem med uttestningsutgåvan och upptäcka utvecklare som är ”saknade i strid” Raphaël Hertzog kungjorde en ny tjänst för personer som vill hjälpa till med paket att prenumerera på felrapporter för paket. Dessutom har QA-gruppen redan skapat listor över kritiska fel med prioritet ”base” och ”standard”.

Nytt projekt: Debian-Med. Andreas Tille kände att han var tvungen att starta ett nytt projekt detta nya år. Debian-Med är ett internt projekt i Debian (på samma sätt som Debian Jr.) som hjälper folk som arbetar inom hälsosektorn. Debian-Med kommer innehålla två huvudkomponenter: Stöd för allmänpraktik respektive laboratorieforskning. Andreas letar efter folk som kan hjälpa honom med att paketera, underhålla och dokumentera.

Hjälpa med orättbara fel. Colin Watson skapade en lista över fel som är märkta med ”help” (hjälp). Den ansvarige har uppenbarligen bett om hjälp med att fixa dessa fel. Om du letar efter några riktigt utmanande fel att angripa kan dessa vara givande. Sänd information och patchar där det är lämpligt.

Akronymer och tekniska ord kan ge problem. Vid översättning av dokumentation, Debianrelaterade irc-kanaler och sändlistor, fastnar många översättare, användare och utvecklare fortfarande på vissa akronymer, tekniska ord och annan jargong. Dessa termer är svåra att översätta och delvis svåra att förstå om man inte ännu hajar vad de betyder. Till exempel finns varken ”debless” (vilket verkar betyda ”inaktivera”) eller ”cruft” (vilket är avsett att betyda ”skräp”) i powerpc-delen av startdisketternas dokumentation i en engelsk ordlista. MIA (”Missing in action” = saknad i strid, se ovan), IMHO, OTOH osv. är rena grekiskan för en del nybörjare bland användare och utvecklare.

Debian 2.2r5. Martin ”Joey” Schulze förbereder den femte underutgåvan av Potato. Den innehåller flera felrättelser och gör några tidigare oinstallerbara paket installerbara. De flesta felrättelser är säkerhetsrelaterade, så se till att uppgradera när den nya underutgåvan når speglarna. DWN kommer naturligtvis kungöra det när 2.2r5 väl är ute.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande nya eller uppdaterade paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Säkerhetsuppdatering. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Övergivna paket. Detta är en ny avdelning; låt oss se om vi kan tillhandahålla den varje vecka eller inte. Många paket övergavs förra veckan, men många av dem har redan tagits över av nya utvecklare. Se WNPP-sidorna för den kompletta listan.

Har du nyheter? Berätta för oss i så fall. Vi letar alltid efter intressant innehåll att lägga till, speciellt nyhetsartiklar från frivilliga skribenter.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.