Debian Weekly News - 16 januari 2002

Välkommet till årets tredje utgåva av Debian Weekly News, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Vi hoppas att ni tyckte om förra veckan, mycket har hänt. Denna vecka har vi stolt med två artiklar skrivna av en ny frivillig författare: Yooseong Yang.

Sponsorer behövs. Raphaël Hertzog påminde oss att Debian behöver fler sponsorer för att se efter paket från möjliga framtida utvecklare. Sponsringssystem gör det möjligt för officiella Debianutvecklare att hjälpa framtida utvecklare genom att kontrollera deras paket, ge dem råd och sända in deras paket till Debian innan de är klara med ny-utvecklarprocessen. För närvarande söker ungefär 30 personer sponsorer.

Libpng 2/3-problem lösta? Daniel Stone rapporterade att de tidigare problemen med libpng2/libpng3 bör vara lösta av de versioner av paketen kdebase, kdegraphics och kdenetwork som nyligen sändes in. Tidigare förklarade han problemet: Ivan bestämde att libpng3 var framtiden för libqt2-folket, men sedan bestämde Chris att libqt2 bör stanna med libpng2, medan libqt3 bör använda libpng3.

Förbättra kvalitetsstyrningsarbetet. Adrian Bunk diskuterade detaljer om förslaget han gav förra året. Han kommer publicera den slutgiltiga listan över uppgifter inom kort, och kommer att leta efter frivilliga som kan ta ansvar för olika uppgifter. Senare undrade Edward Betts när ”help”-märkningen (hjälp) bör användas i felrapporteringssystemet (BTS). Torsten Landschoff implementerade snabbt ett modifierad LDAP-gränssnitt mot BTS för att göra det enklare att hämta ut märkta fel.

Problem med GNU Chess. Det har sagts att det kan ta flera dagar på ARM- och M68K-maskiner. Detta är ett problem eftersom det låser byggmaskinerna en längre stund. Philip Blundell funderade på hur arkitekturspecifika schackdatafilerna är; kanske kan byggprocessen ändras så att dessa filer kan flyttas till ett arkitekturoberoende paket och inte måste nygenereras varje gång.

Chrootmiljö för Debian NetBSD. Matthew Garrett tillkännagav att en chroot-miljö som kan förenkla utvecklingen av Debian på ett vanligt NetBSD-system nu är tillgängligt. Efter att ha installerat detta och chroot:at till det kommer du att kunna använda båda dessa kraftfulla system och bör kunna börja bygga preliminära paket. Matthew sammanställde en webbsida med ytterligare instruktioner och en att göra-lista.

Öppen QA-loggbok? Kvalitetsstyrningsgruppen (QA) diskuterar för närvarande en öppen loggbok som skulle täcka deras arbete. Det skulle troligen vara en bra idé att göra QA-arbetet mer synligt och ge erkännande till de personer som faktiskt utför QA-arbete. Kanske någon som tittar på breven som sänds till BTS och QA-listorna kunde tänka sig att sammanställa QA-framstegsrapporter vecko- eller månadsvis?

Debiandokumentationsformat. Nyligen lade Cliff ut en viktig artikel om att skriva dokumentation. Han nämner flera dokumentationstyper i sin artikel: aft, Docbook, LaTeX, och så vidare, men han föredrar dock ett enkelt ASCII-format. För Debian föreslog John R. Daily att DocBook/XML bör användas som dokumentationsformat istället för SGML (och manualsidor). Vi bör se över detta problem: vilken dokumenttypsdefinition (DTD) är användbar för både Debianutvecklare och -användare?

OpenPKG mot APT. OpenPKG 1.0 är ett plattformsöverskridande paketverktyg för Unixprogramvara baserat på RPM vilket släpptes nyligen. En del folk har diskuterat funktioner i detta och i Debians paketverktyg. Jörg Wendland föreslog flera nya funktioner inbäddade i APT eller i ett skal runt det, huvudsakligen för att göra det lättare att underhålla stora pooler av liknande Debianmaskiner. Bland dessa funktioner finns fjärrinstallation, -avinstallation och -omkonfigurering av programvara.

Byta namn på gamla ITP:er till RFP. Bas Zoetekouw föreslog att byta namn på ITP-fel (Intent to package, avsikt att paketera) till RFP-fel (Request for packaging, önskemål om paketering) om rapporten inte har sett någon aktivitet under de senaste 100 dagarna. Hans lista innehåller mer än 300 poster, vilket betyder mer än 300 programvaror som folk har velat paketera men som inte sänts in under en lång tidsperiod. Thomas Bushnell föreslog att rapporten skulle stängas på en gång om den sista aktiviteten var en förfrågan från QA om en statusrapport.

Försvinnande /usr/doc-symlänk. Julian Gilbey uppgraderade och förlorade – eller vann. Han undrade varför den symboliska länken /usr/doc hade försvunnit efter uppgraderingen. Santiago Vila förklarade att han just hade uppgraderat det sista paketet som innehöll en fil i katalogen /usr/doc enligt vad som beskrivs i övergångsplanen från augusti 1999.

Femte uppdateringen av Potato. Martin ”Joey” Schulze tillkännagav den femte uppdateringen av Debian 2.2 (alias ”potato”). Den innehåller huvudsakligen säkerhetsrelaterade uppdateringar, samtidigt som även några andra allvarliga fel har rättats. Bland de viktiga säkerhetsrättelserna finns PHP4, INN2, Apache, OpenSSH, Postfix, Mailman, GPM, mutt och Exim. Dessutom har viktiga paket som modconf och postgresql uppdaterats. Joey har en komplett lista, ändringslogg samt ändringslogg för non-US. Om du inte har gjort så på en stund, se till att köra apt-get update && apt-get upgrade. En uppdaterings-cd bör redan vara tillgänglig på cdimage.debian.org.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande nya eller uppdaterade paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Säkerhetsuppdatering. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Övergivna paket. En del paket övergavs förra veckan. Detta ger totalt 102 övergivna paket Se WNPP-sidorna för hela listan.

Har du nyheter? Informera oss om allt som händer i Debianvärlden. Vi letar alltid efter intressanta artiklar att lägga till, speciellt nya poster från frivilliga skribenter.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.