Debian Weekly News - 24 september 2002

Välkommen till årets 37:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Utredningen av rättigheter för immateriella tillgångar släppte ett dokument som antyder att stater och donatororganisationer i utvecklingsländer bör se över sin hantering av införskaffande av programvara och då lägga vikt tänka mer på affärsprogramvaruprodukter med lägre kostnad, inklusive generella och öppen källkodsprodukter som är vitt tillgängliga.

Info från DPL. Debians projektledare (DPL) sände återigen ut sina anteckningar. Bdale Garbee talar om olika konferenser han inbjudits att hålla föredrag eller seminarier på, de flesta har varit relaterade till Debian. Senare under månaden kommer han besöka HPWorld-konventet i Los Angeles och sedan två veckoslut i rad vid AMSAT-formgivningsmöten i Orlando, Florida och Marburg, Tyskland.

Debiankluster fungerar som forskningsverktyg. Det rapporterades att en klusterdator bestående av 512 noder har skapats vid Syddansk Universitet. Forskare kommer att använda klustret för att kartlägga grisgenomen och för forskning rörande kvantkemi, fasta tillståndets fysik och cellulärbiologi.

Debianmöte i Storbritannien. Debianutvecklare från hela landet (och kontinenten) flockades i Cambridge under veckoslutet runt den 31 augusti för de årliga öldricknings-, grill- och allmänt teknikpratfestligheterna. Steve McIntyre stod som värd för 25 Debianpersoner och deras krav på nätanslutning. Foton från händelsen togs av Mark Baker och Martin Michlmayr.

Info från utgivningsansvarige. Förutom infon från DPL (se ovan) rapporterade Anthony Towns varför nästa Debianutgåva (kodnamn Sarge) verkligen kommer att rocka. Han nämner alla trevliga nyheter vi kan förvänta oss, som OpenOffice, SE Linux, stöd för *BSD, Hurd och ytterligare arkitekturer såväl som internationaliserade uppgraderingar. Ytterst få förbättringar är finns för närvarande med, men resten kommer komma in senare.

Hjälp webbplatsöversättarna. Gerfried Fuchs rapporterade status för vissa av översättningarna av www.debian.org. Enligt statistiken och respektive översättningssamordnare skull esperanto, grekiska, finska och ryska må bra av lite hjälp. Om du är intresserad och vill hjälpa till att göra webbplatsen mer användbar för personer i ditt eget land som inte kan läsa engelska flytande, kontakta en av ditt språks översättningssamordnare.

Uppdatera versionsfakta. Robert Bradford ber om uppdateringar för versionsfaktat. Tre områden som skulle må bra av rättelser är uppgraderingsinformationen, sista-minutenändringar av dokumentet och allmän felrättning. Det är även viktigt att dokumentera anmärkningsvärda ändringar i versionsfakta, såsom exempelvis att paket får nytt beteende eller icke-kritiska men potentiellt viktiga fel i ditt paket som inte kommer rättas i underutgåvorna.

GNOME-övergång på väg. Förra veckan rapporterade vi att GNOME 2-övergången och tillhörande diskussion tyvärr hade stannat av. Av detta följde en ny (och kanske en gammal) diskussion på ämnet. Trots att en del gamla konflikter kvarstår kan alla förhoppningsvis arbeta mot det gemensamma målet att lägga till GNOME 2 till Debianarkivet. Oberoende av våra interna problem släpptes GNOME 2.0.2.

Debconf med stöd för teckenkodningar. Joey Hess tillkännagav att Debconf 1.2.0 har experimentellt stöd för kodade teckenuppsättningar. Han kommer försöka att använda teckenkodningen UTF-8 för allt i de mallfiler som bifogas i paketen. Om detta dock inte skulle visa sig praktiskt för något språk stöder det även andra teckenkodningar. Om du använder en annan teckenuppsättning kommer debconf översätta den till den föredragna kodningen.

Välja Internetsuperserver. Marco d'Itri startade om diskussionen om hur man ska göra för att stöda mer än det vanliga inetd-programmet och dess konfigurationsfil, vilket görs via update-inetd-programmet från netbase. Anthony Towns förklarade att planerna inte har ändrats och att netbase måste tas bort så att vi kan undvika att kräva inetd på alla system. update-inetd måste skrivas om och dess syntax ändras för att lösa en hel del gamla kvarvarande fel. Han förklarade sin plan i detalj och bifogade preliminär kod. Andrew Suffield tillhandahöll även han preliminär kod.

Samma paket – två namn. Wichert Akkerman upptäckte att Debianarkivet innehåller två paket med liknande namn och beskrivningar: progsreiserfs och reiserfsprogs. Timshel Knoll, ansvarig för progsreiserfs förklarade att det paket han ansvarar för använder ett bibliotek för att manipulera ReiserFS-partitioner. Detta skiljer sig från uppströmskällkoden men biblioteket används även av GNU parted.

SE Linux för Woody. Russell Coker tillkännagav att har tagit över Woodybakåtanpassningar av SE Linux-koden så att Russell nu kan koncentrera sig på kod och paket för Sarge. I sitt officiella arkiv har han patchar för systemverktyg som dpkg, login och ssh som fungerar fint med SE Linux men som inte kan sändas in till Debianarkivet.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 16 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 112 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.