Debian Weekly News - 14 januari 2003

Välkommen till årets andra utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det verkar som om GCC-övergången vi rapporterade om förra veckan fungerar väl. Ett nytt verb skapades av misstag under en diskussion om KDE 3 och Debian. Det sades att KDE 3 kommer att ”sid”:a inom kort. Ett bidrag till den elitistiska Debiandialekten.

Senaste nytt om SPI. Nils Lohner avgick som ordförande för Software in the Public Interest (SPI) och Ean Schuessler tillsattes som vice ordförande. SPI tillhandahåller juridiskt och finansiellt stöd för flera projekt inom fri programvara, bland annat Debian. Under det senaste styrelsemötet antogs riktlinjer för en stadgekommitté. John Goerzen kommer stå ordförande för kommittén som skall revidera SPIs stadgar. Tre frivilliga behövs fortfarande för att fylla de platser som ännu inte tillsatts. Dessutom tas även nomineringar för att fylla de tre ej tillsatta platserna i SPIs styrelse emot och en omröstning kommer hållas bland medlemmarna. Som vanligt erbjuder SPI intresserade personer medlemskap.

Intervju: Leva upp till namnet Linux. Sam Varghese från The Age publicerade intervju med en medlem i Debians pressgrupp under veckan. Sam ville veta vad som är den stora skillnaden mellan Debian och andra distributioner, vad som motiverar Debianutvecklare eftersom de inte verkar få betalt för det, huruvida utgivningscykeln är en styrka eller svaghet och eventuella spådomar om framtiden för Debianprojektet.

Skärmbilder från installationsproceduren. Debians pressgrupp fick nyligen en förfrågan om skärmbilder från installationsproceduren från Woody från Personal Computer World, ett pc-magasin i Storbritannien. Thorsten Sauter var vänlig nog att producera en uppsättning PNG-bilder, som visar alla viktiga steg i installationen av ett Woodysystem.

3.0r1-uppdaterings-cd tillgängliga. Stora maskinvaruproblem under storhelgen orsakade viss försening, men Steve McIntyre genererade till slut uppdaterings-cd-avbildningar för Debian 3.0 till 3.0r1. Dessa skivor är nu tillgängliga via jigdo och mallfilerna.

Möjlig x86-64-anpassning av Debian. Bart Trojanowski uttryckte intresse för att få igång arbete på att anpassa Debian för AMDs kommande x86-64-arkitektur. X86-64-arkitekturen kommer vara AMDs nya 64-bitarsprocessor, som förväntas ge tillgång till samtidig körning av 32-bitars- och 64-bitarsprogram. Michael Banck diskuterade möjligheten att få tillgång till x86-64-maskinvaran med AMDs representant för öppen källkod, men det inbegriper en ond NDA och är därför inte möjlig för Debian för närvarande.

Pakethanteringssystemet Itsy. Josh Narins var nyfiken på vad som är den äldsta maskinvara som fortfarande kör Debian. Efter att en del personer beskrivit gamla 486- och 386-maskiner som fortfarande är i livet med Debian, övergick diskussionerna till hur långsamt dpkg jobbar i dessa resursbegränsade miljöer. Josh upptäcktepakethanteringssystemet Itsy (iPKG, Itsy = ”litet”). iPKG skrevs för att vara så likt Debians pakethanterare som möjligt och stöder .deb-paketformatet. iPKG är dock väldigt lättviktigt och skräddarsytt för GNU/Linux-installationer med allvarliga utrymmesbegränsningar, såsom handhållna datorer.

Kan licenser för fri programvara dras tillbaka? Inlägg som nyligen gjorts på Advogato diskuterar hur lagligt det är för utvecklare att retroaktivt dra tillbaka licenser som GNU General Public License (GPL). Dessutom debatterades vilken rollen (om någon) kontraktslagstiftningen har för att vidmakthålla eller reglera upphovsrättsliga licenser och huruvida licenser för fri programvara beviljas i all evighet. Det råder för närvarande viss tvetydighet inom detta område, även om det verkar som resultatet är beroende på under vilken jurisdiktion en utvecklare befinner sig. Ett förslag lades fram om att uppdatera GPL så att det tydligare ta upp dessa frågor.

Problem med teckenkodning på webbsidor. Tomohiro Kubota (久保田智広) upptäckte ett allvarligt problem med icke-ASCII-tecken i automatiskt genererade flerspråkiga webbsidor när flerbyteteckenkodningar (som ISO-2022-JP för japanska eller EUC-KR för koreanska) används. Han noterar att ISO-8859-1 är en lokal teckenkodning på samma sätt som KOI8-R och EUC-JP (de står i konflikt med varandra), och bör därför inte användas när andra teckenkodningar anges på webbsidorna. Istället skall icke-ASCII-tecken kodas som HTML-entiteter

Kärna utan stöd för Ext2? Marcel Kolaja upptäckte att kärnkonfigurationen för i386- och i686-optimerade kärnor skiljer sig vad gäller det andra utökade filsystemet (Ext2). Den sistnämnda har endast det kompilerat som en modul. Josselin Mouette och Daniel Jacobowitz förklarade att detta är avsett och inte ett fel. Kärnan läser in en ramdisk med modulerna på. I Linux 2.6 kommer initrd att ersättas av initramfs.

Ändra Debians utgåvenumrering. Scott James Remnant föreslog att sättet utgåvorna numreras bör ändras eftersom han anser att nästa Debianutgåva även den bör öka huvudversionsnumret, och därför bör kallas Debian 4 (Sarge) istället för Debian 4.0 (Sarge). Martin Michlmayr lade till att det viktigaste att komma ihåg när man föreslår en ändring som kommer att vara synlig för alla användare är att man bör vara konservativ.

Dns-server nytt virtuellt paketnamn? Toni Mueller föreslog att skapa ett eller två nya virtuella paketnamn för namnservrar. Han noterade att Debian sänder med flera olika och att de bara delvis står i konflikt med varandra. Michael Poole undrade varför paket behöver stå i konflikt med varandra då de kan installeras parallellt och bara behöver konfigureras på olika sätt.

Installera Woody på en Vaio-bärbar. Roger Lipscombe skrev ned några anteckningar där han dokumenterar hur han installerade Debian 3.0 (Woody) på sin bärbara, en Vaio SRX87. Eftersom datorn kommer med en firewirebaserad DVD-ROM-läsare som för närvarande inte stöds av installationsprogrammet var han tvungen att utföra en nätverksinstallation och använda PXE för att starta över nätverket.

Skapa en .deb med .deb-filer. Steve Traugott ville veta om det finns något verktyg som buntar ihop ett Debianpaket, de paket det kräver för installation och dess relaterade debconf-db-delta till ett enda arkiv. Han försöker implementera de tekniker som beskrivs i denna artikel om administration. Det existerande verktyget apt-zip är inte tillräckligt.

Berättelsen om radiusd-freeradius. Chad Miller förklarade aktuell status för radiusd-freeradius. En fejkad felrapport sändes in mot paketet för att hålla det utanför Woody, men tyvärr togs inte felrapporten bort efter utgivningen och då utvecklaren inte hade tillräcklig uppsikt togs paket bort från uttestningsutgåvan och den instabila utgåvan under en kungjord massutrensning. Paketet kan inte läggas tillbaka eftersom det indirekt länkar mot libssl men är licensierat enligt GNU GPL. En del personer underhåller dock privata paket för radiusd-freeradius.

CUPS och SSL. Jeff Licquia kontaktade GNU TLS utvecklare för att diskutera huruvida OpenSSL-kompatibilitetsbiblioteket kunder licensieras om enligt GNU Lesser General Public License (LGPL). Nikos Mavroyanopoulos från GNU TLS svarade att det är naturligtvis är upp till författaren, och Jeff lade till han troligen själv blir tvungen att skriva direkt GNU TLS-stöd för CUPS.

Slumpmässiga önskningar om att ta bort paket. James Troup kontaktade QA-gruppen eftersom ftpmaster-gruppen tar emot allt fler felrapporter som ber om att ta bort paket. Dessa förfrågningar kommer inte från utvecklarna eller QA-gruppen utan från slumpmässiga personer som ofta inte ens er utvecklare. Han trivs inte riktigt med att ftpmaster tar beslutet om huruvida paketet skall tas bort eller inte. Framtida önskningar om borttagning kommer att diskuteras av QA-gruppen.

Anpassa OSCAR till Debian? Benoit des Ligneris undrade om Debian skulle vara intresserade av att anpassa OSCAR, en samling användarlandprogram för klustring till Debiansystemet. Nuvarande verktyg är huvudsakligen till för vetenskapliga beräkningar. Intresserade kan enkelt gå med i projektet och arbeta på dem.

Bygga GTK-program för Windows på Debian. James Michael DuPont sände in rop på hjälp och bad om support från Debianfolket. Målet är att bygga programmet dia för W32-plattformen genom att använda Debian och korskompilatorn MingW32. Han föreslog även att använda GTK-anpassningen för W32 för att bygga ett grafiskt installationsprogram baserat på GTK och debian-installer.

Debian på X-box. Om du fortfarande är på jakt efter en tuff digital videoinspelare och hemunderhållningsplattform kanske projektet Dreamix kan vara av intresse för dig. Dess mål är att tillhandahålla videoninspelnings-, video- och audiouppspelnings- och bildvisningsmöjligheter i öppen källkod till X-box. Även om Dreamix kommer baseras på Debian X-box-Linux kommer alla nödvändiga bibliotek medfölja distributionen av cd-avbildningen och kommer autostarta när cd:n lagts in i X-box:ens dvd-läsare.

Debians uttalande om personlig integritet uppdaterat. Vi rapporterade om ett uttalande om personlig integritet och hantering av personlig data för Debian i vårt förra nummer. Det har sedan påpekats att det redan finns en ansvarsfriskrivelsesida för Debians sändlistor, och att detta skulle kunna användas som en mall för en mer generell ansvarsfriskrivelse eller uttalande om personlig integritet för mycket mer i Debian, såsom PTS (paketspårningssystemet), BTS (felrapporteringssystemet) med mera. Alla bidrag till detta arbete är välkomna, t.ex som en uppföljning på ovan nämnda tråd. Ett förslag lades fram för genomgång.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sex paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 167 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Andre Lehovich, Matt Black, Andrew Shugg och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.