Debian Weekly News - 4 februari 2003

Välkommen till årets femte utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Martin Michlmayr intervjuades (endast på tyska) om Debianprojektet. Jonathan Oxer berättade för oss att förra veckans Mini-Conf var en succé med 117 besökare. Internet2 rapporterade att de har förbättrat sitt tidigare hastighetsrekord och överfört två dvd-filmer med en medelhastighet på mer än 923 megabit per sekund.

Debians init-skriptsystem. Alexander Wirt undrade varför inte Debian skiljer på körnivå (eng. runlevel) 3 och 5 och föreslog ett system med alla sju nivåer. Matthew P. McGuire nämnde LSB, som specificerar hur nivåerna skall användas. Henrique de Moraes Holschuh håller inte med om att det vore enkelt att ändra initskriptsystemet och refererade till sin artikel där han i detalj beskriver det nuvarande systemet och de ändringar han föreslår.

Ny nyckel för Debianarkivet. Anthony Towns kungjorde arkivnyckeln för 2003, vilken används för att signera Release-filen för huvud-, non-US- och säkerhetsarkivet. Nyckeln kan användas med apt-check-sigs för att skydda dina apt-get-körningar mot ondsinta eller utnyttjade speglar. Det finns andra verktyg baserat på detta som kan vara intressanta, se Google eller sändlistearkiven för debian-security. Colin Walters och några till har jobbat på att integrera detta i huvudspåret av apt.

Förbättra spelen i Debian. Hwei Sheng Teoh erbjöd sig att hjälpa Debianutvecklare som letar efter spel att rätta vanliga soundserver-relaterade problem. Till exempel kan den dåliga ljudhanteringen i flera spel få soundserverprocesser att leva kvar när programmen avslutats och i oändlighet äta upp processorkraft. Steve Kemp har också noterat ett återkommande problem med spel som inte korrekt hanterar miljövariabler.

Användarkommentarer i valet av Debians projektledare. Manoj Srivastava, Debianprojektets sekreterare, kungjorde att årets projektledardebatt på irc kommer innehålla kommentarer från användare. En diskussion har kommit igång på Debian Planet där folk inbjuds att ställa frågor eller ge sina åsikter. Debattledaren kommer välja några av dessa frågor och ställa dem till kandidaterna i debatten.

Debianlogotyp på virtuella konsoler. Dan McCombs skrev en guide där han beskriver hur man använder linuxlogo på alla virtuella konsoler för att visa Debianlogotypen på dem. Miniguiden är bara skriven för nöjes skull och det enda den gör är att få din dator att se tuff ut.

OpenOffice.org 1.0.2 för Woody. Adrian Bunk tillkännagav att han har bakåtanpassat OpenOffice 1.0.2 till Woody (den stabila utgåvan) med en bakåtanpassad GCC 3.2.1. Han varnar dock för att paketen endast testats i liten utsträckning och han välkomnar alla kommentarer. Version 1.0.2 är officiellt tillgänglig för i386, powerpc och s390 i Debians instabila utgåva.

Val av ny medlemmar i SPIs styrelse. Wichert Akkerman efterlyste röster i valet av nya medlemmar i Software in the Public Interest, Inc.:s styrelse. Under perioden 25 januari-7 februari (UTC) kan bidragande medlemmar rösta via Internet. De som blir bidragande medlemmar under denna period kan också rösta och samtliga Debianutvecklare som anmäler sig kommer automatiskt bli bidragande medlemmar.

Användning av Debian i Nicaragua. Georg Lehner rapportera att Debian sprids i Centralamerika. Tre universitet använder Debian på routrar och servrar. Ett Debianseminarium för systemadministratörer från det största universitetet, Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua, avslutades nyligen. Det nationella ingenjörsuniversitetet UNI driver en Debianspegel (i386) och har även nyligen gått med i LinEX-projektet.

Exim 4.12 för Debian. Sander Smeenk berättade att han gjort paket för Exim-TLS 4.12. Han tvekar att sända in dem till Debian på grund av de problem som kan uppstå om man försöker uppgradera en vansinnigt komplicerad konfiguration från exim-tls 3.xx. Sander ber folk testa paketen och rapportera problem och framgångar.

Ta bort manualsidan undocumented.7. Bas Zoetekouw planerar att sända in felrapporter mot alla paket som fortfarande innehåller symboliska länkar till undocumented.7.gz. Det finns för närvarande 693 binärpaket i Sid som fortfarande använder den. Manualsidan är föråldrad i den nuvarande policyn.

Projektledarkandidater. Efter att Manoj Srivastava kungjorde början av projektledarvalprocessen, två Debianutvecklare har nominerats hittills. Först ut var Moshe Zadka, följd av Bdale Garbee. Branden Robinson har ännu inte bestämt sig om han ska ställa upp igen och ber om specifika kommentarer via ett långt frågeformulär han medsände.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tre paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 161 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Thomas Bliesener, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.