Debian Weekly News - 4 mars 2003

Välkommen till årets tionde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det här numret är lite kort, så nästa kommer troligen vara lite längre. Marek Habersack berättade för oss om en artikel om Linuxsäkerhet – fortfarande ett skämt. Den fick oss att skratta.

GNOME 2.2 för Debian Woody. På DesktopLinux.com kungjorde Jamie Strandboge att han bakåtanpassat GNOME-paket från den instabila Debianutgåvan så att de kan köra på den stabila utgåvan. Listan över paket innehåller även Gnucash, Mozilla, Galeon och Evolution. För att använda paketen behöver du bara lägga till en rad i din sources.list-fil.

Nya sändlistor skapade. Anand Kumria presenterade flera nya sändlistor avsedda för arbete med icke-engelska språk. Dessutom har listan deity öppnats för allmänheten och listan debian-accessibility skapats. Tidigare rapporterade han att han installerat razor och crossassassin för att minska mängden skräppost som distribueras genom Debians listor.

Debianstöd för RISC-arkitekturer. Andrew Buckeridge påpekade att HP, SGI, Sun och IBM stöder sina egna arkitekturer tillsammans med sina företagsegna operativsystem. Alla fyra verkar dock samtidigt för x86-arkitekturen och GNU/Linux. Han bad någon som var intresserad av dessa anpassningar att kontakta respektive maskinvaruleverantör för att klargöra vilket stöd de har för GNU/Linux eftersom Debian stöder dem alla.

Nya utvecklar. Nyligen presenterade Martin Michlmayr 18 nya utvecklare som tagits upp i Debianprojektet. Han skriver att Debian växer så mycket att det är en bra idé att ha en lista över nya medlemmar och lite bakgrundsinformation om dem.

Paket i uttestningsutgåvan ur synk? Jérôme Marant föreslog att låta paket gå in i uttestningsutgåvan när de kompilerar på några arkitekturer utan att kräva att de kompilerar på alla. Han anser att ett paket skall kunna gå in i uttestningsutgåvan så fort som möjligt så att det kan testas av alla som är intresserade. Anthony Towns skrev att detta skulle vara problematiskt eftersom det bara finns ett källkodspaket per paketsvit. Colin Watson undrade till slut varför så många bekymrar sig med att jonglera infrastrukturella detaljer istället för att rätta fel.

Fler utgivningsförslag. Jaldhar Vyas föreslog att Woody skulle uppdateras med flera bakåtanpassade paket, ett centralt källkodsarkiv och att utvecklare skulle få rätt att rätta fel, och att sluta ge ut över huvud taget eftersom detta kunde göras av tredjeparter. Jesus Climent lade till att HispaLinux börjat skapa skräddarsydda Debianutgåvor riktade mot konkreta användargrupper (såsom universitet, utbildningsinstitutioner, myndigheter osv.).

Ta bort dokumentation som ej underhålls. Adam Di Carlo föreslog att manualer som är föråldrade eller ej underhålls skulle tas bort. Han skulle vilja rensa upp en del ej underhållna dokument och fokusera arbetet på en plats. Han bad om åsikter om att slå ihop ”tutorial” användarmanualen, Debianguiden, systemadministratörshandboken och nätverksadministratörshandboken med den väl underhållna Debianreferensen.

Debian i säkerhetsapparat. LinuxDevices rapporterar att Innominate Security Technologies kommer presentera vad de kallar ”världens minsta säkerhetsapparat” vid Intel Developer Forum. Debian GNU/Linux är sedan lång tid Innominate förstahandsval av basoperativsystem när de utvecklar standardiserade och skräddarsydda säkerhetsapparater. Nuvaranda produkter är baserade på version 2.2 och 3.0. Samtidigt som de använder öppen källkod för produktutveckling är Innominate naturligtvis också snabba med att bidra med sin egen kod.

Rapport från datordagarna i Hamburg. Jan Palic avslutade sin rapport om Debians närvaro vid Hamburgs datordagar i slutet av januari. Debian bjöds in att driva en monter och hålla två föredrag tillsammans med många andra föredrag om GNU/Linux. Många besökare visade sitt intresse för Debians monter under hela mässan.

Rapport från FOSDEM. Christoph Siess sände in sin rapport om Debians närvaro vid Free and Open Source Software Developers' Meeting (FOSDEM). Debianprojektet drev en monter som drog till sig ett stort antal utvecklare. Martin Michlmayr höll ett föredrag om inbyggt Debian och Russell Coker höll ett föredrag om SE Linux som drog till sig en stort antal besökare.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.