Debian Weekly News - 6 maj 2003

Välkommen till årets 18:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. För att komplettera förra årets FLOSS-enkät håller Stanfords universitet FLOSS-US. Bruce Perens nämnde att han skulle vilja se ett närmare samarbete mellan Debianbaserade projekt (som Knoppix, Trusted Debian, Libranet med flera) och Debian.

Experimentell APT med DDTP-stöd. DDTP-gruppen och Debian-BR-projektet kungjorde den första allmänt tillgängliga utgåvan av APT med stöd för översatta paketbeskrivningar. Denna första experimentella utgåva baserades på CVS-versionen av APT. Komplett källkod och patchar är också tillgängligt.

Automatisk sammanslagning av konfigurationsfiler. Jarno Elonen kungjorde experimentellt stöd för att slå ihop konfigurationsfiler med dpkg. När de installerade konfigurationsfilerna skiljer sig från filerna i paketet kommer dpkg ge möjlighet till att slå ihop filerna. Detta borde vara till hjälp när konfigurationsfilen är uppdaterad och ger flera alternativ.

Skippa stödet för i386? Nathanael Nerode undersökte problemet med i386 och upptäckte att Debian måste använda i486-versionen av atomicity.h från GCC för att bibehålla binärkompatibilitet med C++-paket från andra distributioner. Dagfinn Ilmari Mannsåker skrev ett litet skript som jämför hastigheten på OpenSSL-koden mellan i386 och i486 på en P-III Mobile.

Märken på Debianpaket. Enrico Zini kungjorde märken på Debianpaket som skapats i samarbete med Erich Schubert. Märkena (även kända som nyckelord eller kategorier) kan redigeras via Internet. Detta kan ses som en utveckling av de paketsektioner som historiskt sett använts i Debiansystemet. Enrico skrev även en uppdatering.

Apt-get med stöd för förslag och rekommendationer? Alexander Wirt kungjorde ett skal runt apt-get som gör det möjligt att installera alla rekommenderade och/eller föreslagna paket för ett givet paket. Graham Williams nämnde wajig, som ger samma funktionalitet. Rene Engelhard tillade att aptitude, som också stöder detta interaktivt, troligen även kunde ge denna funktionalitet från kommandoraden.

Debian-Lex i intervju. The Age, en australisk tidning, publicerade en intervju med Jeremy Malcolm, grundare till underprojektet Debian-Lex. Förutom kommentarer från alla utvecklarna som är involverade i dess föräldraprojekt, är tre utbildade advokater involverade i Debian-Lexprojektet, vilket ger hjälp till utvecklingen från en blandning av experter inom juridik och IT. Malcom talar även om interoperabilitetsproblemen med många stängda programvarupaket som skrivits för advokatkontor.

Förbättra Debians pålitlighet. Rémi Perrot påbörjade en diskussion om att förbättra Debians pålitlighet. Enligt hans mening är policyn om att förbättra den stabila utgåvan alltför restriktiv och ger inte möjlighet att förbättra Debians kvalitet förutom med säkerhetsrättelser. Han anser att utgivningscykeln är väldigt lång och att vi måste godta rättelser på alla fel i den stabila utgåvan.

HP i2000 för användning av utvecklare. James Troup kungjorde att tack vare fortskridande stöd från Hewlett-Packard har caballero.debian.org – Debians ia64-byggserver – nyligen uppgraderats till en rx2600. Detta leder till att den gamla caballero, en i2000, söker ett nytt hem. Maskinen kommer lånas ut till någon som hjälper till med debian-installer, verktygskedjan (gcc, binutils, glibc), kärnan eller något annat värdigt ändamål. Intresserade utvecklare bör bo i Storbritannien (eller möjligen i Europa) och måste kunna ge något bevis för tidigare arbete eller genuin potential för framtida arbete för ett värdigt ändamål.

Debatt över tack i fri programvara. En lång diskussion på debian-devel, påbörjad av Hans Reiser (och rapporterad om i DWN) har flyttats till Newsforge. Diskussionen var om huruvida utdatat från ReiserFS-verktygen som innehåller tack för sponsring skall tas bort. Hans Reiser skrev sedermera en artikel om sin position och varför han anser att tack i fri programvara bör skyddas bättre och vidmakthållas av licenskrav. Kommentarerna på hans åsikter var huvudsakligen negativa.

Konferens om programvarupatent i Bryssel. Jama Poulsen nämnde att den tvådagars interdisciplinära konferensen i Bryssel den 7-8 maj kommer samla programmerare, ingenjörer, entreprenörer, juridikforskare, ekonomer och politiker för att undersöka de problem som den föreslagna patentlagen kommer ge vad gäller den europeiska policyn och dess mål.

Debians Subversionserver. Wichert Akkerman presenterade Debians subversionserver på svn.debian.org. Skrivtillgång hanteras via Alioth. Om du vill ha hand om ett subversionarkiv, registrera ett projekt för det på Alioth. När projektet har godkänts sänder du in en supportfråga och ber om att ett arkiv skall skapas. När folk läggs in i Aliothprojektet får de automatiskt skrivbehörighet i arkivet.

Debian Miniconf3 presenterad. Debians minikonferens, som hålls i samband med Linux Conference Australia (LCA), har blivit något av en tradition, och när nu programmet för LCA2004 nu sammanställs tillkännagav Jonathan Oxer att Debian Miniconf3 kommer äga rum den 10-11 januari 2004 i Adelaide, Australien. Han bad dessutom alla som är intresserade av att presentera något på Miniconf att sända in ett förslag till föredrag.

Sun Ultra 30 tillgänglig för utvecklare. Nathan Norman tillkännagav att han kommer göra sin nuvarande skrivbordsmaskin, en Sun Ultra 30, tillgänglig för Debianprojektet om någon kan använda den. Martin Michlmayr tillade att Debian kommer betala för transport om någon i USA vill använda maskinen för att anpassa debian-installer till sparc-arkitekturen, något som Ben Collins redan har gjort.

Paket på väg att tas bort. Petter Reinholdtsen var förvånad när han fick reda på att en vissa utvecklare inte upptäckte att deras paket var på väg att tas bort. Michael Banck noterade att BugScan-brevet sänds till sändlistan debian-devel-announce, som det är obligatoriskt att läsa för alla Debianutvecklare.

Föredragshållare söks för konferens i Indien. Martin Michlmayr söker en föredragshållare som kan tala om Debian vid en konferens i Indien. Konferensen kommer äga rum i Bombay den 12-13 juni och Debian har bjudits in att hålla ett föredrag. Alla som är intresserade av att hålla ett föredrag om Debian i Bombay bör ta kontakt med Martin.

Debian vid mässor i Italien och Österrike. Debianprojektet kungjorde att det bjudits in att delta vid två mässor som äger rum under de kommande dagarna. Vid Webb.it i Padova, Italien, kommer Debian närvara med en monter och flera utvecklare kommer hjälpa besökare att installera fri programvara. Vid IFIT i Innsbruck, Österrike, kommer projektet närvara med en monter och flera föredrag.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 192 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Frank Lichtenheld, Jonathan Oxer, Thomas Bliesener och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.